کتاب فرانسه Comprehension ecrite 2 – 2eme edition – Niveau A2

خرید کتاب فرانسه Comprehension ecrite 2 - 2eme edition - Niveau A2

دانلود کتاب فرانسه Comprehension ecrite 2 – 2eme edition – Niveau A2

2e édition de l’ouvrage de Compréhension écrite de français langue étrangère (FLE), niveau 2 (A2), dans la collection Compétences destiné au grands adolescents et aux adultes. Compétences est une collection d’outils pratiques qui permettent de travailler et de développer les différentes compétences à chaque niveau de l’apprentissage, du A1 au B2/C1. Compétences orales et écrites du A1 au B2/C1 : 17 titres pour travailler le français selon vos besoins. Compréhension écrite A2 Ce manuel d’exercices complémentaires et progressifs permet aux apprenants d’un niveau intermédiaire de perfectionner leur compréhension écrite en français. Compréhension écrite 2 peut être utilisé en classe ou en auto-apprentissage et permet la préparation aux épreuves d’expression écrite du DELF A2. Dans cette édition revue et complétée: plus de 200 exercices 5 bilans et une évaluation finale les corrigés Compréhension écrite 2 correspond au niveau A2 du CECRL, Cadre eurioéen commun de référence.

دانلود کتاب فرانسه Comprehension ecrite 2 – 2eme edition – Niveau A2

کتاب فرانسه Tune Up Your French + CD

خرید کتاب فرانسه Tune Up Your French + CD

دانلود کتاب فرانسه Tune Up Your French + CD

Turn your rusty French language skills into polished conversation confidence Tune Up Your French offers you an entertaining and practical way to hone your French-language conversation skills. This book is structured around numerous key areas for improvement, covering everything from tricky grammatical structures to gestures, slang, and humor. In each area, key phrases are presented in “Top Ten” lists, including everyday expressions for filling pauses, icebreakers, and more. This book is excellent for brushing up on the French you studied in high school or college. The accompanying MP3 disk contains an engaging 70-minute program for learning key expressions from the book. It includes mp3 recordings of sixty Top 10 lists, organized for each access and reference on your iPod or mp3 player. This disk may not play on older, stand-alone CD players.

دانلود کتاب فرانسه Tune Up Your French + CD

کتاب فرانسه Comprehension ecrite 1 – 2eme edition – Niveau A1/A2

خرید کتاب فرانسه Comprehension ecrite 1 - 2eme edition - Niveau A1/A2

دانلود کتاب فرانسه Comprehension ecrite 1 – 2eme edition – Niveau A1/A2

2e édition de l’ouvrage de Compréhension écrite de français langue étrangère (FLE), niveau 1 (A1-A2), dans la collection Compétences destiné au grands adolescents et aux adultes. Compétences est une collection d’outils pratiques qui permettent de travailler et de développer les différentes compétences à chaque niveau de l’apprentissage, du A1 au B2/C1. Compétences orales et écrites du A1 au B2/C1 : 17 titres pour travailler le français selon vos besoins. Compréhension écrite A1-A2 Ce manuel d’exercices complémentaires et progressifs permet aux apprenants d’un niveau intermédiaire de perfectionner leur compréhension écrite en français. Compréhension écrite 1 peut être utilisé en classe ou en auto-apprentissage et permet la préparation aux épreuves d’expression écrite du DELF A1. Dans cette édition revue et complétée: plus de 200 exercices 5 bilans et une évaluation finale les corrigés Compréhension écrite 1 correspond au niveau A1-A2 du CECRL, Cadre européen commun de référence.

دانلود کتاب فرانسه Comprehension ecrite 1 – 2eme edition – Niveau A1/A2

کتاب فرانسه Adomania 4 : Guide pédagogique

خرید کتاب فرانسه Adomania 4 : Guide pédagogique

دانلود کتاب فرانسه Adomania 4 : Guide pédagogique

Adomania 4 Guide Pédagogique AUTEUR(S): Collectif Structure : Une introduction très complète : approche et objectifs pédagogiques, méthodologie et conseils ; Une exploitation détaillée de toutes les activités du livre de l’élève, des activités de prolongement, des astuces de présentation au tableau, de mise en place des activités, d’exploitation de l’espace-classe et des informations culturelles ; Les corrigés du livre de l’élève et du cahier d’activités ; Des fiches de révision et d’approfondissement photocopiables pour gérer l’hétérogénéité ; Des tests d’évaluation photocopiables.

دانلود کتاب فرانسه Adomania 4 : Guide pédagogique

کتاب فرانسه A Toi

خرید کتاب فرانسه A Toi

دانلود کتاب فرانسه A Toi

À Toi Amin shabani مجموعه اشعار به زبان فرانسه Mes premières ébauches … Encore à toi Toujours à toi

دانلود کتاب فرانسه A Toi

کتاب فرانسه Adomania 3 : Guide pédagogique

خرید کتاب فرانسه Adomania 3 : Guide pédagogique

دانلود کتاب فرانسه Adomania 3 : Guide pédagogique

Adomania 3 : Guide pédagogique AUTEUR(S): Madame Sylvie LégerCéline HimberMonsieur Julien Boureau Structure : Une introduction très complète : approche et objectifs pédagogiques, méthodologie, conseils ; Une exploitation détaillée de toutes les activités du livre de l’élève, avec en plus : des conseils méthodologiques, des activités de prolongement, des astuces de présentation au tableau, de mise en place des activités, d’exploitations de l’espace-classe et des informations culturelles ; Les corrigés du livre de l’élève et du cahier d’activité ; Des fiches de révision et d’approfondissement photocopiables pour gérer l’hétérogénéité ; Des tests d’évaluation photocopiables.

دانلود کتاب فرانسه Adomania 3 : Guide pédagogique

کتاب فرانسه واژه نامه Alter Ego + 2

خرید کتاب فرانسه واژه نامه Alter Ego + 2

دانلود کتاب فرانسه واژه نامه Alter Ego + 2

کتاب واژه نامه Alter Ego + 2 مجموع لغت های Alter Ego + 2 مقدمه کتاب پیش‌رو شامل مجموعه واژگان زبان فرانسه است که در قالب جمله به‌کار گرفته شده‌اند. واژه‌های موجود در این کتاب از متد آموزشی Alter Ego + 2استخراج شده‌اند. هدف از این مجموعه این است که زبان آموزان بتوانند واژه‌های ضروری را بهتر به‌ خاطر بسپارند و از آنجایی که یادگیری لغات در قالب جمله تأثیر به‌سزایی دارد، این روش را به‌کار گرفتیم. یکی دیگر از مزیت‌های این مجموعه، ذکر تلفظ لغات است. مراحل کار: همان‌طور که ملاحظه می‌کنید هر صفحه شامل ده لغت است، بنابراین شما می‌توانید هر بار ده واژه جدید را بیاموزید. بار اول: ده لغت موجود در صفحه نخست را حفظ کرده و سپس خانه‌ی اول را آبی رنگ کنید. اگر معنای لغت حفظ‌شده را به‌خاطر نیاوردید، خانه‌ها را خالی بگذارید کنید. رنگ آبی نشان‌دهنده این است که شما لغت را در این روز یاد گرفته‌اید و آن را به‌خاطر می‌آورید و خانه خالی به شما نشان می‌دهد که دفعه بعد دوباره باید لغت را حفظ کنید. بار دوم: ده لغتی را که قبلاً حفظ کرده‌اید دوباره مرور کنید و اگر آن‌ها را بلد بودید، خانه‌ی دوم را آبی کنید، در غیر این صورت دوباره خانه را خالی بگذارید. و با همین شیوه لغات موجود در صفحه دوم را نیز حفظ کنید. به همین ترتیب تا خانه پنجم پیش بروید. اما با خانه‌های خالی چه کنید؟ وقتی لغاتی را که قبلاً به‌خاطر نیاورده‌اید و خانه‌ی آن را خالی گذاشته‌اید دوباره مرور می‌کنید، این‌بار اگر آن‌ها را بلد هستید، می‌توانید خانه خالی را رنگ کنید. بنابراین هر چه تعداد خانه‌های بیشتری را رنگ کرده باشید، به این معناست که آن لغت بهتر در ذهن شما تثبیت شده است. بنابراین تعداد خانه‌های آبی نشان‌دهنده میزان تسلط شما است و اگر با پنج بار مرور نتوانستید آن لغت را به‌خوبی به‌خاطر آورید، در نتیجه لازم است که بیشتر آن را مرور کنید تا بتوانید پنج خانه را رنگ کرده و از تثبیت لغت در ذهن خود مطمئن شوید. لازم به ذکر است که پس از تکمیل پنج خانه‌، اکنون شما می‌توانید برای اطمینان بیشتر خانه‌های مربوط به ترجمه لغات را نیز علامت بزنید. در واقع، وقتی شما پنج خانه اول را تکمیل کرده‌اید، می‌توان گفت که به‌خوبی لغت را یاد گرفته‌اید و از این پس وارد مرحله‌ی تولید داده‌های آموخته‌شده می‌شوید. به عبارت دیگر، با مرور لغات از فارسی به فرانسه می‌توانید میزان یادگیری خود را بیشتر بسنجید و از تثبیت لغات اطمینان حاصل کنید. در آخر از استاد عزیزم جناب آقای دکتر دانیال بسنج که در این پروژه من را همراهی نمودند و دو دوست عزیزم که ویراستاری این فرهنگ لغت را انجام دادند، خانم ها زینب گلستانی و Hélène Moratto نهایت تشکر و قدردانی را دارم. الهام حبیبی

دانلود کتاب فرانسه واژه نامه Alter Ego + 2

کتاب فرانسه Adomania 2 : Guide pédagogique

خرید کتاب فرانسه Adomania 2 : Guide pédagogique

دانلود کتاب فرانسه Adomania 2 : Guide pédagogique

Adomania 2 : Guide pédagogique AUTEUR(S): Marine AntierCorina BrillantAdeline GaudelNelly Mous Structure : Une introduction très complète : approche et objectifs pédagogiques, méthodologie, conseils ; Une exploitation détaillée de toutes les activités du livre de l’élève, avec en plus : des conseils méthodologiques, des activités de prolongement, des astuces de présentation au tableau, de mise en place des activités, d’exploitations de l’espace-classe et des informations culturelles ; Les corrigés du livre de l’élève et du cahier d’activité ; Des fiches de révision et d’approfondissement photocopiables pour gérer l’hétérogénéité ; Des tests d’évaluation photocopiables.

دانلود کتاب فرانسه Adomania 2 : Guide pédagogique

کتاب فرانسه Bescherelle – Mon premier dictionnaire illustré

خرید کتاب فرانسه Bescherelle - Mon premier dictionnaire illustré

دانلود کتاب فرانسه Bescherelle – Mon premier dictionnaire illustré

Bescherelle – Mon premier dictionnaire illustré Claude Kannas Patrick Morize Un ouvrage de référence illustré pour les 5-7 ans. Conforme aux programmes, il accompagne les enfants dans l’apprentissage des mots et des premières notions de français. Un dictionnaire : plus de 1 000 mots illustrés ; des exemples ; la nature des mots, les contraires, les homonymes, des mots de même famille… ; des remarques sur l’orthographe et la prononciation ; un abécédaire. Les principaux sons et leurs écritures les plus courantes : des exemples illustrés ; des précisions sur l’orthographe et la prononciation. Les premières notions de grammaire : le nom, l’adjectif, le déterminant, le verbe… Des tableaux de conjugaison : 20 verbes conjugués aux principaux temps.

دانلود کتاب فرانسه Bescherelle – Mon premier dictionnaire illustré

کتاب فرانسه Adomania 1 : Guide pédagogique

خرید کتاب فرانسه Adomania 1 : Guide pédagogique

دانلود کتاب فرانسه Adomania 1 : Guide pédagogique

Adomania 1 : Guide pédagogique AUTEUR(S): Céline HimberCorina BrillantSophie ErlichAdeline GaudelNelly Mous Structure : Une introduction très complète : approche et objectifs pédagogiques, méthodologie et conseils ; Une exploitation détaillée de toutes les activités du livre de l’élève, des activités de prolongement, des astuces de présentation au tableau, de mise en place des activités, d’exploitation de l’espace-classe et des informations culturelles ; Les corrigés du livre de l’élève et du cahier d’activités ; Des fiches de révision et d’approfondissement photocopiables pour gérer l’hétérogénéité ; Des tests d’évaluation photocopiables.

دانلود کتاب فرانسه Adomania 1 : Guide pédagogique