کتاب انگليسی Idioms Organiser

خرید کتاب انگليسی Idioms Organiser

دانلود کتاب انگليسی Idioms Organiser

IDIOMS ORGANISER is the most comprehensive idioms practice book for intermediate and advanced students. It is ideal for all students preparing for the FCE, CAE, Proficiency, and TOEFL exams. IDIOMS ORGANISER takes this difficult area for students and organises it in such a way that students at last can make sense of it.

دانلود کتاب انگليسی Idioms Organiser

کتاب انگليسی 101American English Proverbs+CD

خرید کتاب انگليسی 101American English Proverbs+CD

دانلود کتاب انگليسی 101American English Proverbs+CD

يادگيري ضرب المثل باعث آشنايي بهتر با زبان مي شود. البته در اين کتاب با ضرب المثل هايي کاربردي آشنا مي شويد که توسط افراد بومي در زندگي روزمره به کار مي رود. اين کتاب براي با يک سي دي صوتي ارائه مي شود.

دانلود کتاب انگليسی 101American English Proverbs+CD

کتاب انگليسی Common Collocations in American English+CD

دانلود کتاب انگليسی Common Collocations in American English+CD

کتاب Common Collocations in American English همراه با CD منبع مناسبي براي آشنايي با collocation ها (با هم آيي) مي باشد.

دانلود کتاب انگليسی Common Collocations in American English+CD

کتاب انگليسی Basic Idioms In American English 2

خرید کتاب انگليسی Basic Idioms In American English 2

دانلود کتاب انگليسی Basic Idioms In American English 2

کتاب Basic Idioms in American English Book شامل اصطلاحات اساسي انگليسي آمريکايي است. اين کتاب با ترجمه فارسي است.

دانلود کتاب انگليسی Basic Idioms In American English 2