کتاب انگليسی Translation of The Study of Language مطالعه و بررسی زبان

خرید کتاب انگليسی Translation of The Study of Language مطالعه و بررسی زبان

دانلود کتاب انگليسی Translation of The Study of Language مطالعه و بررسی زبان

دانلود کتاب انگليسی Translation of The Study of Language مطالعه و بررسی زبان

کتاب انگليسی Task-Based Language Learning-Robinson

دانلود کتاب انگليسی Task-Based Language Learning-Robinson

اين کتاب يکي از بهترين منابع در گروه آموزش زبان مي باشد. اين گروه مجموعه اي از به روزترين اطلاعات و يافته ها را در زمينه زبانشناسي کاربردي، روانشناسي زبان، جامعه شناسي، نشانه شناسي، مطالعات فرهنگي يا تاريخي به منظور بحث پيرامون مسائل اساسي در حوزه آموزش زبان مانند دوزبانگي، فراگيري زبان، آموزش زبان دوم يا يک زبان خارجي، فرهنگ، کاربردشناسي و روابط گروهي دربردارد. اين مجموعه به آموزش زبان از طريق task هاي مختلف و تاثيرات آن بر روي صحت (accuracy)، رواني (fluency) و پيچيدگي (complexity) زبان ، تاثير تفاوت هاي فردي در انجام task ها و تاثير task ها و مداخلات مدرس بر ارتقا کيفيت و کميت تعاملاتي که باعث تسهيل در امر آموزش زبان دوم مي شوند، مي پردازد.

دانلود کتاب انگليسی Task-Based Language Learning-Robinson

کتاب انگليسی A Guide to Doing Statistics in Second Language Research Using SPSS

خرید کتاب انگليسی A Guide to Doing Statistics in Second Language Research Using SPSS

دانلود کتاب انگليسی A Guide to Doing Statistics in Second Language Research Using SPSS

SPSS مخفف Statistical Package for Social Science (بسته آماري براي علوم اجتماعي) نام يک نرم افزار رايانه اي است که براي تحليل هاي آماري به کار مي رود. مديريت داده ها و مستند سازي آن ها از ويژگي هاي اين نرم افزار است. کتاب حاضر به آموزش روش استفاده از نرم افزار SPSS و کامپيوتر در انجام تحقيقات و مخصوصا پژوهش هاي مرتبط با زبان دوم، شيوه ايجاد آمار توصيفي (generating descriptive statistics)، روش انتخاب يک تست آماري (Statistical Test) و طريقه انجام و تفسير تست هاي آماري پايه در زبان دوم، محاسبه ميانه، ميانگين، واريانس، آناليز واريانس (ANOVA)، آمار غيرپارامتري (non-parametric statistics)، توصيف داده ها و ريزترين و کامل ترين توضيحات راجع به اين نرم افزار و کاربرد آن در آموزش … مي پردازد.

دانلود کتاب انگليسی A Guide to Doing Statistics in Second Language Research Using SPSS

کتاب انگليسی Language Learning with Technology

دانلود کتاب انگليسی Language Learning with Technology

اين کتاب به عنوان منبعي ضروري در اختيار مدرس هايي قرار دارد که مي خواهند از تکنولوژي روز به منظور ترويج و گسترش آموزش بهتر در کلاس هاي درس بهره مند شوند. اين کتاب بيش از 130 فعاليت کاربردي را دربردارد که در اختيار مدرسين تازه کار و باتجربه همراه با بکارگيري ابزار به-روز مانند تکنولوژي موبايل و شبکه هاي اجتماعي در راستاي آموزش مناسب قرار دارد که براساس اهداف آموزشي تنظيم شده است نه انواع تکنولوژي. اين مجموعه شامل راهنماي تکنولوژي هاي آموزشي و وب سايت و نرم افزارهاي پيشنهادي به منظور انجام فعاليت ها و يادگيري مهارت هاي زباني با استفاده از اين تکنولوژي ها در زمينه آموزش گرامر، واژگان، listening، reading، speaking، writing، کار پروژه اي (project work) و تلفظ مي باشد.

دانلود کتاب انگليسی Language Learning with Technology

کتاب انگليسی Introducing Morphology-Rochelle Lieber

خرید کتاب انگليسی Introducing Morphology-Rochelle Lieber

دانلود کتاب انگليسی Introducing Morphology-Rochelle Lieber

کتاب حاضر براي دوره آکادميک و در زمينه زبان و زبانشناسي از سوي انتشارات کمبريج در حوزه ساخت واژه، واژگان (lexicon)، اشتقاق (derivation)، ترکيب (compounding)، صرف فعل (inflection)، مقوله زايش و توليد (productivity) و رابطه بين واژه شناسي با صرف و نحو (syntax) و آواشناسي (phonology) مي باشد. در پايان هر فصل نيز تمرين هايي (Exercises) جهت ارزيابي سطح يادگيري در نظر گرفته شده است. بخش مربوط به challenge box نيز در هر درس جهت تشويق دانشجويان براي جمع آوري اطلاعات و تحليل آن ها با همديگر ارائه شده است.

دانلود کتاب انگليسی Introducing Morphology-Rochelle Lieber

کتاب انگليسی Discourse Analysis-Paltridge

خرید کتاب انگليسی Discourse Analysis-Paltridge

دانلود کتاب انگليسی Discourse Analysis-Paltridge

کتاب حاضر مقدمه اي جامع در حوزه تحليل گفتمان (Discourse Analysis) ارائه مي کند. اين کتاب در 9 فصل به بررسي روش هاي مختلف در زمينه مباحث مربوط به گفتمان (Discourse) مانند گفتمان و جامعه، کاربردشناسي، ژانر، مکالمه، گرامر، روش هاي corpus-based در حيطه گفتمان و تحليل گفتمان انتقادي مي پردازد. اين کتاب شامل موارد زير مي باشد: خلاصه فصول که دربردارنده مطالب کليدي در اين زمينه مي شود، مثال هاي به کار رفته از فيلم ها، تلويزيون، روزنامه ها، کلاس هاي درس و زندگي روزانه گرفته شده اند، توضيحات تکنيکي در هر فصل آورده شده و تمرين هايي (task) در انتهاي هر فصل و پيشنهاداتي براي مطالعات و تحقيقات بعدي در اين زمينه ارائه شده است.

دانلود کتاب انگليسی Discourse Analysis-Paltridge

کتاب انگليسی Teaching ESL/EFL Listening and Speaking

خرید کتاب انگليسی Teaching ESL/EFL Listening and Speaking

دانلود کتاب انگليسی Teaching ESL/EFL Listening and Speaking

در اين کتاب به بررسي بخش ها و اهداف واحدهاي شنيداري و گفتاري، مقدمات تقويت اين مهارت ها، تلفظ صحيح و مقوله رواني (fluency) هنگام اداي جملات، فعاليت ها و روش ها ي آموزش و يادگيري در ابتداي يک واحد آموزشي، مدل ها و انواع listening ، مهارت شنيداري پيشرفته همراه با نت برداري (note-taking)، اهميت تلفظ، عوامل موثر در يادگيري نظام صوتي زبان ديگر، گفتار رسمي و غير رسمي و دستورالعمل هاي ارائه آن ها، تکنيک ها و شيوه هاي يادگيري واژگان، دستور زبان و تصحيح اشتباهات گرامري و … پرداخته مي شود.

دانلود کتاب انگليسی Teaching ESL/EFL Listening and Speaking

کتاب انگليسی Language Change: Progress or Decay? (Cambridge Approaches

خرید کتاب انگليسی Language Change: Progress or Decay? (Cambridge Approaches

دانلود کتاب انگليسی Language Change: Progress or Decay? (Cambridge Approaches

کتاب حاضر، مقدمه اي در زمينه تغيير زبان ارائه مي کند که سوالاتي را در حوزه تغييرات زباني در گذر زمان و مباحثي را پيرامون historical linguistic دربردارد. موضوع اصلي اين کتاب حول اين موضوع مبني بر اين که تغييرات زباني نشانه پيشرفت است يا زوال، مي چرخد. اين کتاب به بحث در مورد اين مطلب مي پردازد که درک شيوه تغييرات زباني مستلزم فهم دليل وقوع اين تحولات است.

دانلود کتاب انگليسی Language Change: Progress or Decay? (Cambridge Approaches

کتاب انگليسی English as a Global Language 2nd-Crystal

خرید کتاب انگليسی English as a Global Language 2nd-Crystal

دانلود کتاب انگليسی English as a Global Language 2nd-Crystal

کتاب مذکور نوشته ديويد کريستال (David Crystal) با تمرکز بر نقش انگليسي به عنوان زبان برجسته بين لمللي به بحث و بررسي پيرامون تاريخچه، وضعيت کنوني و آينده زبان انگليسي مي پردازد. از آن جايي که 1500 ميليون نفر در سراسر دنيا به زبان انگليسي تکلم مي کنند،اين زبان يکي از موفق ترين زبان هاي دنيا محسوب مي شود.اين کتاب به شيوه اي جذاب و دقيق براي کارشناسان و خوانندگان علاقمند در اين حوزه نوشته شده است.

دانلود کتاب انگليسی English as a Global Language 2nd-Crystal

کتاب انگليسی Language Curriculum Design

خرید کتاب انگليسی Language Curriculum Design

دانلود کتاب انگليسی Language Curriculum Design

اين کتاب به شيوه اي مشخص، جامع و در عين حال مختصر به توصيف مراحل طرح دوره تحصيل (curriculum design) پرداخته و فرصتي جهت تمرين فراهم مي کند. توصيف اين مراحل در سطح کلي صورت مي گيرد، بنابراين در حوزه وسيعي از شرايط خاص به کار گرفته مي شوند. هر بخش شامل مطالب زير مي باشد: نمونه هايي از تجارب نويسندگان و تسک هاي (task) تحقيقاتي منتشر شده که خوانندگان را تشويق مي کند تا ارتباطي بين اين مراحل و مطالعات مورديِ مرتبط با تجربيات خودشان برقرارکنند و پيشنهاداتي براي مطالعات بيشتر ارائه مي دهد که خوانندگان را در معرض تجربيات سايرين قرار داده که شيوه انجام فعاليت را آموزش مي دهد که شامل ادغام چندين حوزه در زمينه زبانشناسي کاربردي مانند تحقيق پيرامون يادگيري زبان، روش تدريس، ارزيابي، توصيف زبان و ارائه مطالب مي شود. مجموعه Language Curriculum Design با ترکيب تئوري و تحقيق و تمرين درباره ي مقوله ي صوت به طور گسترده جهت واحدهاي آموزش زبان ESL/EFL در سراسر دنيا مناسب مي باشد.

دانلود کتاب انگليسی Language Curriculum Design