کتاب انگليسی Translation of The Study of Language مطالعه و بررسی زبان

خرید کتاب انگليسی Translation of The Study of Language مطالعه و بررسی زبان

دانلود کتاب انگليسی Translation of The Study of Language مطالعه و بررسی زبان

دانلود کتاب انگليسی Translation of The Study of Language مطالعه و بررسی زبان

کتاب انگليسی Language Learning with Technology

دانلود کتاب انگليسی Language Learning with Technology

اين کتاب به عنوان منبعي ضروري در اختيار مدرس هايي قرار دارد که مي خواهند از تکنولوژي روز به منظور ترويج و گسترش آموزش بهتر در کلاس هاي درس بهره مند شوند. اين کتاب بيش از 130 فعاليت کاربردي را دربردارد که در اختيار مدرسين تازه کار و باتجربه همراه با بکارگيري ابزار به-روز مانند تکنولوژي موبايل و شبکه هاي اجتماعي در راستاي آموزش مناسب قرار دارد که براساس اهداف آموزشي تنظيم شده است نه انواع تکنولوژي. اين مجموعه شامل راهنماي تکنولوژي هاي آموزشي و وب سايت و نرم افزارهاي پيشنهادي به منظور انجام فعاليت ها و يادگيري مهارت هاي زباني با استفاده از اين تکنولوژي ها در زمينه آموزش گرامر، واژگان، listening، reading، speaking، writing، کار پروژه اي (project work) و تلفظ مي باشد.

دانلود کتاب انگليسی Language Learning with Technology

کتاب انگليسی Introducing Morphology-Rochelle Lieber

خرید کتاب انگليسی Introducing Morphology-Rochelle Lieber

دانلود کتاب انگليسی Introducing Morphology-Rochelle Lieber

کتاب حاضر براي دوره آکادميک و در زمينه زبان و زبانشناسي از سوي انتشارات کمبريج در حوزه ساخت واژه، واژگان (lexicon)، اشتقاق (derivation)، ترکيب (compounding)، صرف فعل (inflection)، مقوله زايش و توليد (productivity) و رابطه بين واژه شناسي با صرف و نحو (syntax) و آواشناسي (phonology) مي باشد. در پايان هر فصل نيز تمرين هايي (Exercises) جهت ارزيابي سطح يادگيري در نظر گرفته شده است. بخش مربوط به challenge box نيز در هر درس جهت تشويق دانشجويان براي جمع آوري اطلاعات و تحليل آن ها با همديگر ارائه شده است.

دانلود کتاب انگليسی Introducing Morphology-Rochelle Lieber

کتاب انگليسی Discourse Analysis-Paltridge

خرید کتاب انگليسی Discourse Analysis-Paltridge

دانلود کتاب انگليسی Discourse Analysis-Paltridge

کتاب حاضر مقدمه اي جامع در حوزه تحليل گفتمان (Discourse Analysis) ارائه مي کند. اين کتاب در 9 فصل به بررسي روش هاي مختلف در زمينه مباحث مربوط به گفتمان (Discourse) مانند گفتمان و جامعه، کاربردشناسي، ژانر، مکالمه، گرامر، روش هاي corpus-based در حيطه گفتمان و تحليل گفتمان انتقادي مي پردازد. اين کتاب شامل موارد زير مي باشد: خلاصه فصول که دربردارنده مطالب کليدي در اين زمينه مي شود، مثال هاي به کار رفته از فيلم ها، تلويزيون، روزنامه ها، کلاس هاي درس و زندگي روزانه گرفته شده اند، توضيحات تکنيکي در هر فصل آورده شده و تمرين هايي (task) در انتهاي هر فصل و پيشنهاداتي براي مطالعات و تحقيقات بعدي در اين زمينه ارائه شده است.

دانلود کتاب انگليسی Discourse Analysis-Paltridge

کتاب انگليسی Teaching ESL/EFL Listening and Speaking

خرید کتاب انگليسی Teaching ESL/EFL Listening and Speaking

دانلود کتاب انگليسی Teaching ESL/EFL Listening and Speaking

در اين کتاب به بررسي بخش ها و اهداف واحدهاي شنيداري و گفتاري، مقدمات تقويت اين مهارت ها، تلفظ صحيح و مقوله رواني (fluency) هنگام اداي جملات، فعاليت ها و روش ها ي آموزش و يادگيري در ابتداي يک واحد آموزشي، مدل ها و انواع listening ، مهارت شنيداري پيشرفته همراه با نت برداري (note-taking)، اهميت تلفظ، عوامل موثر در يادگيري نظام صوتي زبان ديگر، گفتار رسمي و غير رسمي و دستورالعمل هاي ارائه آن ها، تکنيک ها و شيوه هاي يادگيري واژگان، دستور زبان و تصحيح اشتباهات گرامري و … پرداخته مي شود.

دانلود کتاب انگليسی Teaching ESL/EFL Listening and Speaking

کتاب انگليسی Language Change: Progress or Decay? (Cambridge Approaches

خرید کتاب انگليسی Language Change: Progress or Decay? (Cambridge Approaches

دانلود کتاب انگليسی Language Change: Progress or Decay? (Cambridge Approaches

کتاب حاضر، مقدمه اي در زمينه تغيير زبان ارائه مي کند که سوالاتي را در حوزه تغييرات زباني در گذر زمان و مباحثي را پيرامون historical linguistic دربردارد. موضوع اصلي اين کتاب حول اين موضوع مبني بر اين که تغييرات زباني نشانه پيشرفت است يا زوال، مي چرخد. اين کتاب به بحث در مورد اين مطلب مي پردازد که درک شيوه تغييرات زباني مستلزم فهم دليل وقوع اين تحولات است.

دانلود کتاب انگليسی Language Change: Progress or Decay? (Cambridge Approaches

کتاب انگليسی English as a Global Language 2nd-Crystal

خرید کتاب انگليسی English as a Global Language 2nd-Crystal

دانلود کتاب انگليسی English as a Global Language 2nd-Crystal

کتاب مذکور نوشته ديويد کريستال (David Crystal) با تمرکز بر نقش انگليسي به عنوان زبان برجسته بين لمللي به بحث و بررسي پيرامون تاريخچه، وضعيت کنوني و آينده زبان انگليسي مي پردازد. از آن جايي که 1500 ميليون نفر در سراسر دنيا به زبان انگليسي تکلم مي کنند،اين زبان يکي از موفق ترين زبان هاي دنيا محسوب مي شود.اين کتاب به شيوه اي جذاب و دقيق براي کارشناسان و خوانندگان علاقمند در اين حوزه نوشته شده است.

دانلود کتاب انگليسی English as a Global Language 2nd-Crystal

کتاب انگليسی Language Curriculum Design

خرید کتاب انگليسی Language Curriculum Design

دانلود کتاب انگليسی Language Curriculum Design

اين کتاب به شيوه اي مشخص، جامع و در عين حال مختصر به توصيف مراحل طرح دوره تحصيل (curriculum design) پرداخته و فرصتي جهت تمرين فراهم مي کند. توصيف اين مراحل در سطح کلي صورت مي گيرد، بنابراين در حوزه وسيعي از شرايط خاص به کار گرفته مي شوند. هر بخش شامل مطالب زير مي باشد: نمونه هايي از تجارب نويسندگان و تسک هاي (task) تحقيقاتي منتشر شده که خوانندگان را تشويق مي کند تا ارتباطي بين اين مراحل و مطالعات مورديِ مرتبط با تجربيات خودشان برقرارکنند و پيشنهاداتي براي مطالعات بيشتر ارائه مي دهد که خوانندگان را در معرض تجربيات سايرين قرار داده که شيوه انجام فعاليت را آموزش مي دهد که شامل ادغام چندين حوزه در زمينه زبانشناسي کاربردي مانند تحقيق پيرامون يادگيري زبان، روش تدريس، ارزيابي، توصيف زبان و ارائه مطالب مي شود. مجموعه Language Curriculum Design با ترکيب تئوري و تحقيق و تمرين درباره ي مقوله ي صوت به طور گسترده جهت واحدهاي آموزش زبان ESL/EFL در سراسر دنيا مناسب مي باشد.

دانلود کتاب انگليسی Language Curriculum Design

کتاب انگليسی What Is This Thing Called Language 2nd-Nunan

خرید کتاب انگليسی What Is This Thing Called Language 2nd-Nunan

دانلود کتاب انگليسی What Is This Thing Called Language 2nd-Nunan

کتاب حاضر منبعي ارزشمند براي افرادي است که اطلاعات زيادي در زمينه مقوله زبان نداشته ولي راغب هستند که در اين حوزه مطالبي را فرابگيرند. اين مجموعه شيوه هاي مختلف کاربرد زبان در موقعيت هاي مختلف را بيان کرده و دستورالعمل هاي سرگرم کننده و thought-provoking را در اين زمينه ارائه مي دهد. در ويرايش دوم اين کتاب به بررسي اصول مقدماتي نظام زبان در حوزه اصوات، واژگان و گرامر و چارچوب اصلي زبانشناسي و تحليل زباني، بررسي واژه هاي شنيداري و گفتاري در زبان هاي مختلف و در نهايت به ارائه فهرستي از اصطلاحات زبانشناسي و زبانشناسان برجسته پرداخته مي شود. David Nunan، مولف اين اثر، زبانشناس استراليايي است که بر مقوله آموزش زبان انگليسي تاکيد داشته و چنين منبع مناسبي را براي همه دانشجويان زبان و زبانشناسي ارائه مي دهد.

دانلود کتاب انگليسی What Is This Thing Called Language 2nd-Nunan

کتاب انگليسی Clitics: An Introduction

خرید کتاب انگليسی Clitics: An Introduction

دانلود کتاب انگليسی Clitics: An Introduction

کتاب حاضر در زمينه morphology و با تاکيد بر واژه بست ها (clitics) ارائه مي شود. تقريبا در همه زبان ها با کلمات کوتاه شده اي (little words) روبرو مي شويم که نماينده يک واژه کامل (full word) بوده اما به تنهايي بر مفهوم خاصي دلالت نکرده و به تکواژ قبلي خود وابسته اند مانند d، ve وem در جمله Kimdve helpedem (Kim would have helped them). در کتاب حاضر به بحث و بررسي پيرامون اين موضوع، خلاصه اي از ويژگي هاي واژه بست ها، کاربرد آن ها، علت توجه زبانشناسان به اين مقوله و روش هاي نظري مختلف در اين حوزه با تمرکز بر جوانب phonological، morphological و syntactic پرداخته مي شود. در اين کتاب به توصيف کامل نظام مربوط به آن ها پرداخته و داده هايي در ارتباط با بيش از 100 زبان ارائه مي شود. مولفين اين اثر Spencer و Luis مي باشند که به ترتيب استاد کامل زبانشناسي در دپارتمان زبانشناسي در دانشگاه Essex و استاديار زبانشناسي در دپارتمان زبان، ادبيات و فرهنگ در دانشگاه Coimbra مي باشند.

دانلود کتاب انگليسی Clitics: An Introduction