کتاب فرانسه دکتر ژکیل و مستر هاید – فرانسه به فارسی

خرید کتاب فرانسه دکتر ژکیل و مستر هاید - فرانسه به فارسی

دانلود کتاب فرانسه دکتر ژکیل و مستر هاید – فرانسه به فارسی

دکتر ژکیل و مستر هاید رابرت لوئیس استیونسون پشت دیوارهای خانه دکتر ژکیل چه می‌گذرد؟ بعضی شب‌ها، عابران می‌توانستند سایه مستر هاید را ببینند که از درب پشتی خانه مخفیانه وارد می‌شد. این مرد که به نظر می‌رسد دکتر ژکیل حمایتش می‌کند و پلیس در چندین حادثه جنایی به او مشکوک شده است، کیست؟ دکتر ژکیل چه رازی را پنهان می‌کند؟

دانلود کتاب فرانسه دکتر ژکیل و مستر هاید – فرانسه به فارسی