کتاب انگليسی Captain Underpants and the Big Bad Battle of the Bionic Booger Boy Part 2 Revenge of the Ridiculous Robo-Boogers (Captai

خرید کتاب انگليسی Captain Underpants and the Big Bad Battle of the Bionic Booger Boy Part 2 Revenge of the Ridiculous Robo-Boogers (Captai

دانلود کتاب انگليسی Captain Underpants and the Big Bad Battle of the Bionic Booger Boy Part 2 Revenge of the Ridiculous Robo-Boogers (Captai

مجموعه فانتزی و کامیک کودکان کاپیتان زیرشلواری و نبرد بزرگ و وحشتناک پسر هیولای رباتی: انتقام هیولای رباتی بد شکل Captain Underpants and the Big Bad Battle of the Bionic Booger Boy, Part 2: Revenge of the Ridiculous Robo-Boogers نوشته Dav Pilkey عنوان: Captain Underpants نویسنده: Dav Pilkey شرح کتاب و توضیحات Captain Underpants and the Big Bad Battle of the Bionic Booger Boy Part 2 Revenge of the Ridiculous Robo-Boogers اثر Dav Pilkey کاپیتان زیرشلواری مجموعه فانتزی و کامیک پر فروش و مشهوری است که توسط نویسنده و تصویرگر آمریکایی دیو پیلکی برای کودکان خلق شده است. این مجموعه درباره دو کلاس چهارمی به نام جورج و هارولد است که در اوهایو زندگی می کنند و نیز داستان دلاوری ها و ماجراجویی های یک ابر قهرمان به نام کاپیتان زیرشلواری. کاپیتان زیر شلواری در ابتدا یک داستان کمیک بیش نیست که توسط جورج و هارولد نوشته شده است، اما بر اثر یک اتفاق عجیب و هیپنوتیزم مدیر مدرسه، آقای کراپ قدرت های ابرقهرمانی به دست آورده و به شخصیت کاپیتان زیرشلواری معروف می شود. توضیحات جلد هفتم Captain Underpants and the Big, Bad Battle of the Bionic Booger Boy, Part 2: The Revenge of the Ridiculous Robo-Boogers (2003) کاپیتان زیرشلواری the Big, Bad Battle of the Bionic Booger Boy, Part 2 هفتمین کتاب از این مجموعه است که در سال 2003 توسط دیو پیلکی به چاپ رسید و خیلی زود برای کودکان در آمریکا و سراسر جهان به یک رمان خواندنی و مهیج تبدیل شد. جورج و هارولد فکر می کنند هیولا شکست خورده و انگار این بار یک پایان خوش از راه رسیده است. اما هنوز یک کار دیگر مانده است! هیولای رباتی در پی گرفتن انتقام است و باید خیلی زود او را متوقف کنند. آیا آن ها می توانند پیروز این میدان باشند؟

دانلود کتاب انگليسی Captain Underpants and the Big Bad Battle of the Bionic Booger Boy Part 2 Revenge of the Ridiculous Robo-Boogers (Captai

کتاب انگليسی Captain Underpants and the Big Bad Battle of the Bionic Booger Boy Part 1 The Night of the Nasty Nostril Nuggets (Captai

خرید کتاب انگليسی Captain Underpants and the Big Bad Battle of the Bionic Booger Boy Part 1 The Night of the Nasty Nostril Nuggets (Captai

دانلود کتاب انگليسی Captain Underpants and the Big Bad Battle of the Bionic Booger Boy Part 1 The Night of the Nasty Nostril Nuggets (Captai

مجموعه فانتزی و کامیک کودکان کاپیتان زیرشلواری و نبرد بزرگ و وحشتناک پسر هیولای رباتی: شبی بد با خرت و پرت های آهنی Captain Underpants and the Big Bad Battle of the Bionic Booger Boy Part 1 The Night of the Nasty Nostril Nuggets (Captain Underpants 6) عنوان: Captain Underpants نویسنده: Dav Pilkey شرح کتاب و توضیحات Captain Underpants and the Big Bad Battle of the Bionic Booger Boy Part 1 The Night of the Nasty Nostril Nuggets (Captain Underpants 6) کاپیتان زیرشلواری مجموعه فانتزی و کامیک پر فروش و مشهوری است که توسط نویسنده و تصویرگر آمریکایی دیو پیلکی برای کودکان خلق شده است. این مجموعه درباره دو کلاس چهارمی به نام جورج و هارولد است که در اوهایو زندگی می کنند و نیز داستان دلاوری ها و ماجراجویی های یک ابر قهرمان به نام کاپیتان زیرشلواری. کاپیتان زیر شلواری در ابتدا یک داستان کمیک بیش نیست که توسط جورج و هارولد نوشته شده است، اما بر اثر یک اتفاق عجیب و هیپنوتیزم مدیر مدرسه، آقای کراپ قدرت های ابرقهرمانی به دست آورده و به شخصیت کاپیتان زیرشلواری معروف می شود. توضیحات جلد ششم Captain Underpants and the Big, Bad Battle of the Bionic Booger Boy, Part 1: The Night of the Nasty Nostril Nuggets (2003) کاپیتان زیرشلواری the Big, Bad Battle of the Bionic Booger Boy, Part 1 ششمین کتاب از این مجموعه است که در سال 2003 توسط دیو پیلکی به چاپ رسید و خیلی زود برای کودکان در آمریکا و سراسر جهان به یک یک مجموعه فانتزی خواندنی و مهیج تبدیل شد. جورج و هارولد دوباره یک حقه دیگر سر هم کرده و بلای بدی را سر یکی از قلدرهای مدرسه آورده اند. حالا باید منتظر انتقام باشند! در یک چشم به هم زدن پسرک به یک هیولای رباتی تغییر شکل می دهد. آیا کاپیتان زیرشلواری می تواند جلو این فاجعه را بگیرد یا این هیولا تمام شهر را به نابودی می کشاند؟

دانلود کتاب انگليسی Captain Underpants and the Big Bad Battle of the Bionic Booger Boy Part 1 The Night of the Nasty Nostril Nuggets (Captai

کتاب انگليسی Captain Underpants and the Wrath of the Wicked Wedgie Woman (Captain Underpants 5)

خرید کتاب انگليسی Captain Underpants and the Wrath of the Wicked Wedgie Woman (Captain Underpants 5)

دانلود کتاب انگليسی Captain Underpants and the Wrath of the Wicked Wedgie Woman (Captain Underpants 5)

مجموعه فانتزی و کامیک کودکان کاپیتان زیرشلواری و خشم خانم ویکد وج Captain Underpants and the Wrath of the Wicked Wedgie Woman نوشته Dav Pilkey عنوان: Captain Underpants نویسنده: Dav Pilkey شرح کتاب و توضیحات Captain Underpants and the Wrath of the Wicked Wedgie Woman اثر Dav Pilkey کاپیتان زیرشلواری مجموعه فانتزی و کامیک پر فروش و مشهوری است که توسط نویسنده و تصویرگر آمریکایی دیو پیلکی برای کودکان خلق شده است. این مجموعه درباره دو کلاس چهارمی به نام جورج و هارولد است که در اوهایو زندگی می کنند و نیز داستان دلاوری ها و ماجراجویی های یک ابر قهرمان به نام کاپیتان زیرشلواری. کاپیتان زیر شلواری در ابتدا یک داستان کمیک بیش نیست که توسط جورج و هارولد نوشته شده است، اما بر اثر یک اتفاق عجیب و هیپنوتیزم مدیر مدرسه، آقای کراپ قدرت های ابرقهرمانی به دست آورده و به شخصیت کاپیتان زیرشلواری معروف می شود. توضیحات جلد پنجم Captain Underpants and the Wrath of the Wicked Wedgie Woman (2001) کاپیتان زیرشلواری the Wrath of the Wicked Wedgie Woman پنجمین کتاب از این مجموعه است که در سال 2001 توسط دیو پیلکی به چاپ رسید و خیلی زود برای کودکان در آمریکا و سراسر جهان به یک مجموعه فانتزی خواندنی و مهیج تبدیل شد. جورج و هارولد بسیارخیال پرداز و خلاق هستند و قرار است معلم بد اخلاق شان خانم ریبل را به جنون بکشانند. آن ها این بار یک حقه احمقانه را به کار برده و یک هیولا ساخته اند. اکنون، یک زن شرور می خواهد جهان را به سلطه خود درآورد و تنها یک نفر می تواند او را متوقف سازد : کاپیتان زیرشلواری.

دانلود کتاب انگليسی Captain Underpants and the Wrath of the Wicked Wedgie Woman (Captain Underpants 5)

کتاب انگليسی Captain Underpants and the Perilous Plot of Professor Poopypants (Captain Underpants 4)

خرید کتاب انگليسی Captain Underpants and the Perilous Plot of Professor Poopypants (Captain Underpants 4)

دانلود کتاب انگليسی Captain Underpants and the Perilous Plot of Professor Poopypants (Captain Underpants 4)

مجموعه فانتزی و کامیک کودکان نقشه خطرناک پرفسور پوپی زیرشلواری مجموعه کاپیتان زیرشلواری Captain Underpants and the Perilous Plot of Professor Poopypants نوشته Dav Pilkey عنوان: Captain Underpants نویسنده: Dav Pilkey شرح کتاب و توضیحات Captain Underpants and the Perilous Plot of Professor Poopypants 4 اثر Dav Pilkey کاپیتان زیرشلواری مجموعه فانتزی و کامیک پر فروش و مشهوری است که توسط نویسنده و تصویرگر آمریکایی دیو پیلکی برای کودکان خلق شده است. این مجموعه درباره دو کلاس چهارمی به نام جورج و هارولد است که در اوهایو زندگی می کنند و نیز داستان دلاوری ها و ماجراجویی های یک ابر قهرمان به نام کاپیتان زیرشلواری. کاپیتان زیر شلواری در ابتدا یک داستان کمیک بیش نیست که توسط جورج و هارولد نوشته شده است، اما بر اثر یک اتفاق عجیب و هیپنوتیزم مدیر مدرسه، آقای کراپ قدرت های ابرقهرمانی به دست آورده و به شخصیت کاپیتان زیرشلواری معروف می شود. توضیحات جلد چهارم Captain Underpants and the Perilous Plot of Mr. Poopypants (2000) کاپیتان زیرشلواری the Perilous Plot of Mr. Poopypants چهارمین کتاب از این مجموعه است که در سال 2000 توسط دیو پیلکی به چاپ رسید و خیلی زود برای کودکان در آمریکا و سراسر جهان به یک مجموعه فانتزی خواندنی و مهیج تبدیل شد. جورج و هارولد با شرارت های شان معلم علوم را به مرز جنون کشانده و از آن جا فراری داده اند. آقای کراپ یک معلم دیگر استخدام کرده است: پروفسور پوپی پنتس! البته جورج و هارولد نمی توانند دست از مسخره کردن نام این معلم جدید بردارند. آقای پوپی پنتس نیز به تلافی این کار، همه شهر را مجبور می کند تا نام های احمقانه روی خود بگذارند، کاری که عواقب بسیار بدی را به دنبال دارد!

دانلود کتاب انگليسی Captain Underpants and the Perilous Plot of Professor Poopypants (Captain Underpants 4)

کتاب انگليسی Captain Underpants and the Invasion of the Incredibly Naughty Cafeteria Ladies from Outer Space and the Subsequent Assau

خرید کتاب انگليسی Captain Underpants and the Invasion of the Incredibly Naughty Cafeteria Ladies from Outer Space and the Subsequent Assau

دانلود کتاب انگليسی Captain Underpants and the Invasion of the Incredibly Naughty Cafeteria Ladies from Outer Space and the Subsequent Assau

مجموعه فانتزی و کامیک کودکان حمله زن های شرور افسانه ای به سالن غذاخوری دبستان مجموعه کاپیتان زیرشلواری Captain Underpants and the Invasion of the Incredibly Naughty Cafeteria Ladies from Outer Space and the Subsequent Assault of the Equally Evil Lunchroom Zombie Nerds نوشته Dav Pilkey عنوان: Captain Underpants نویسنده: Dav Pilkey شرح کتاب و توضیحات Captain Underpants and the Invasion of the Incredibly Naughty Cafeteria Ladies from Outer Space and the Subsequent Assault of the Equally Evil Lunchroom Zombie Nerds (Captain Underpants 3) اثر Dav Pilkey کاپیتان زیرشلواری مجموعه فانتزی و کامیک پر فروش و مشهوری است که توسط نویسنده و تصویرگر آمریکایی دیو پیلکی برای کودکان خلق شده است. این مجموعه درباره دو کلاس چهارمی به نام جورج و هارولد است که در اوهایو زندگی می کنند و نیز داستان دلاوری ها و ماجراجویی های یک ابر قهرمان به نام کاپیتان زیرشلواری. کاپیتان زیر شلواری در ابتدا یک داستان کمیک بیش نیست که توسط جورج و هارولد نوشته شده است، اما بر اثر یک اتفاق عجیب و هیپنوتیزم مدیر مدرسه، آقای کراپ قدرت های ابرقهرمانی به دست آورده و به شخصیت کاپیتان زیرشلواری معروف می شود. کاپیتان زیرشلواری در تاریخ 4 آوریل 2006 برنده جایزه Disney Adventures Kids’ Choice Award شد. تاکنون، این مجموعه شامل 12 کتاب می باشد و به بیش از 30 زبان ترجمه شده است. همچنین، این مجموعه بیش از 80 میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته که از این تعداد، بیش از 50 میلیون نسخه تنها در ایالات متحده به فروش رفته است. کمپانی دریم ورکس حق ساخت یک فیلم انیمیشنی از این سری محبوب را خریداری کرد که در تاریخ 2 ژوئن 2017 منتشر شد. پس از پایان یافتن سری اصلی با کتاب دوازدهم در سال 2015، یک سری اسپین با عنوان Dog Man در سال بعد منتشر شد. تا اوایل سال 2019، اسپین آف های این مجموعه به عدد ده رسیده است. توضیحات جلد سوم Captain Underpants and the Invasion of the Incredibly Naughty Cafeteria Ladies from Outer Space (and the Subsequent Assault of the Equally Evil Lunchroom Zombie Nerds) (1999) کاپیتان زیرشلواری the Invasion of the Incredibly Naughty Cafeteria Ladies from Outer Space سومین کتاب از این مجموعه است که در سال 1999 توسط دیو پیلکی به چاپ رسید و خیلی زود برای کودکان در آمریکا و سراسر جهان به یک مجموعه فانتزی خواندنی و مهیج تبدیل شد. جورج و هارولد دوباره دست گل به آب داده اند. حقه جدید آن ها باعث شده است خانم های کافه تریای مدرسه از آن جا فرار کنند. آقای کراپ به عنوان جایگزین، چند خانم عجیب و غریب را استخدام کرده است، که بیشتر به آدم فضایی شبیه هستند. حالا سوال این جا است، آیا آقای کراپ، یا همان ابر قهرمان شنل پوش، کاپیتان زیر شلواری، می تواند بار دیگر دنیا را نجات دهد؟

دانلود کتاب انگليسی Captain Underpants and the Invasion of the Incredibly Naughty Cafeteria Ladies from Outer Space and the Subsequent Assau

کتاب انگليسی Captain Underpants and the Attack of the Talking Toilets (Captain Underpants 2)

خرید کتاب انگليسی Captain Underpants and the Attack of the Talking Toilets (Captain Underpants 2)

دانلود کتاب انگليسی Captain Underpants and the Attack of the Talking Toilets (Captain Underpants 2)

مجموعه فانتزی و کامیک کودکان توالت‌ های سخنگو مجموعه کاپیتان زیرشلواری Captain Underpants and the Attack of the Talking Toilets نوشته Dav Pilkey عنوان: Captain Underpants نویسنده: Dav Pilkey شرح کتاب و توضیحات Captain Underpants and the Attack of the Talking Toilets 2 اثر Dav Pilkey کاپیتان زیرشلواری مجموعه فانتزی و کامیک پر فروش و مشهوری است که توسط نویسنده و تصویرگر آمریکایی دیو پیلکی برای کودکان خلق شده است. این مجموعه درباره دو کلاس چهارمی به نام جورج و هارولد است که در اوهایو زندگی می کنند و نیز داستان دلاوری ها و ماجراجویی های یک ابر قهرمان به نام کاپیتان زیرشلواری. کاپیتان زیر شلواری در ابتدا یک داستان کمیک بیش نیست که توسط جورج و هارولد نوشته شده است، اما بر اثر یک اتفاق عجیب و هیپنوتیزم مدیر مدرسه، آقای کراپ قدرت های ابرقهرمانی به دست آورده و به شخصیت کاپیتان زیرشلواری معروف می شود. کاپیتان زیرشلواری در تاریخ 4 آوریل 2006 برنده جایزه Disney Adventures Kids’ Choice Award شد. تاکنون، این مجموعه شامل 12 کتاب می باشد و به بیش از 30 زبان ترجمه شده است. همچنین، این مجموعه بیش از 80 میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته که از این تعداد، بیش از 50 میلیون نسخه تنها در ایالات متحده به فروش رفته است. کمپانی دریم ورکس حق ساخت یک فیلم انیمیشنی از این سری محبوب را خریداری کرد که در تاریخ 2 ژوئن 2017 منتشر شد. پس از پایان یافتن سری اصلی با کتاب دوازدهم در سال 2015، یک سری اسپین با عنوان Dog Man در سال بعد منتشر شد. تا اوایل سال 2019، اسپین آف های این مجموعه به عدد ده رسیده است. توضیحات جلد دوم :Captain Underpants and the Attack of the Talking Toilets (1999) کاپیتان زیرشلواری the Attack of the Talking Toilets دومین کتاب از این مجموعه است که در سال 1999 توسط دیو پیلکی به چاپ رسید و خیلی زود برای کودکان در آمریکا و سراسر جهان به یک مجموعه فانتزی خواندنی و مهیج تبدیل شد. جورج و هارولد معمولا کودکان مسئولیت پذیری هستند و مسئولیت تمام اتفاقات و اشتباهات خود را به سادگی می پذیرند. این بار آن ها خیلی اتفاقی و ناخواسته یک ارتش وحشتناک از توالت های سخنگو را به وجود آورده اند. اما خوشبختانه جورج و هارولد یک ابر قهرمان می شناسند که بتواند بر این مشکل به راحتی فائق آید. ان قهرمان کسی نیست جز کاپیتان زیرشلواری.

دانلود کتاب انگليسی Captain Underpants and the Attack of the Talking Toilets (Captain Underpants 2)

کتاب انگليسی The Adventures Of Captain Underpants (Captain Underpants 1)

خرید کتاب انگليسی The Adventures Of Captain Underpants (Captain Underpants 1)

دانلود کتاب انگليسی The Adventures Of Captain Underpants (Captain Underpants 1)

مجموعه فانتزی و کامیک کودکان ماجراهای کاپیتان زیرشلواری The Adventures Of Captain Underpants Captain Underpants 1 نوشته Dav Pilkey عنوان: Captain Underpants نویسنده: Dav Pilkey شرح کتاب و توضیحات The Adventures Of Captain Underpants Captain Underpants 1 اثر Dav Pilkey کاپیتان زیرشلواری مجموعه فانتزی و کامیک پر فروش و مشهوری است که توسط نویسنده و تصویرگر آمریکایی دیو پیلکی برای کودکان خلق شده است. این مجموعه درباره دو کلاس چهارمی به نام جورج و هارولد است که در اوهایو زندگی می کنند و نیز داستان دلاوری ها و ماجراجویی های یک ابر قهرمان به نام کاپیتان زیرشلواری. کاپیتان زیر شلواری در ابتدا یک داستان کمیک بیش نیست که توسط جورج و هارولد نوشته شده است، اما بر اثر یک اتفاق عجیب و هیپنوتیزم مدیر مدرسه، آقای کراپ قدرت های ابرقهرمانی به دست آورده و به شخصیت کاپیتان زیرشلواری معروف می شود. کاپیتان زیرشلواری در تاریخ 4 آوریل 2006 برنده جایزه Disney Adventures Kids’ Choice Award شد. تاکنون، این مجموعه شامل 12 کتاب می باشد و به بیش از 30 زبان ترجمه شده است. همچنین، این مجموعه بیش از 80 میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته که از این تعداد، بیش از 50 میلیون نسخه تنها در ایالات متحده به فروش رفته است. کمپانی دریم ورکس حق ساخت یک فیلم انیمیشنی از این سری محبوب را خریداری کرد که در تاریخ 2 ژوئن 2017 منتشر شد. پس از پایان یافتن سری اصلی با کتاب دوازدهم در سال 2015، یک سری اسپین با عنوان Dog Man در سال بعد منتشر شد. تا اوایل سال 2019، اسپین آف های این مجموعه به عدد ده رسیده است. توضیحات جلد اول The Adventures of Captain Underpants (1997) ماجراجویی های کاپیتان زیرشلواری نخستین کتاب از این مجموعه است که در سال 1997 توسط دیو پیلکی به چاپ رسید و خیلی زود برای کودکان در آمریکا و سراسر جهان به یک مجموعه فانتزی خواندنی و مهیج تبدیل شد. جورج و هارولد از شلوغ کارها و دلقک های کلاس هستند. آن ها فقط از یک کار لذت می برند، یعنی نوشتن داستان های کمیک. آن دو با کمک یکدیگر بزرگ ترین ابر قهرمان تمام تاریخ دوره ابتدایی خو، یعنی کاپیتان زیرشلواری را خلق می کنند. هویت این ابر قهرمان یک راز است. حتی کاپیتان زیرشلواری نیز واقعا نمی داند کیست!

دانلود کتاب انگليسی The Adventures Of Captain Underpants (Captain Underpants 1)

کتاب انگليسی Captain Underpants and the Revolting Revenge of the Radioactive Robo-Boxers (Captain Underpants 10)

خرید کتاب انگليسی Captain Underpants and the Revolting Revenge of the Radioactive Robo-Boxers (Captain Underpants 10)

دانلود کتاب انگليسی Captain Underpants and the Revolting Revenge of the Radioactive Robo-Boxers (Captain Underpants 10)

مجموعه فانتزی و کامیک کودکان Captain Underpants and the Revolting Revenge of the Radioactive Robo-Boxers نوشته Dav pillkey عنوان: Captain Underpants نویسنده: Dav Pilkey شرح کتاب و توضیحات Captain Underpants and the Revolting Revenge of the Radioactive Robo-Boxers اثر Dav pillkey کاپیتان زیرشلواری مجموعه فانتزی و کامیک پر فروش و مشهوری است که توسط نویسنده و تصویرگر آمریکایی دیو پیلکی برای کودکان خلق شده است. این مجموعه درباره دو کلاس چهارمی به نام جورج و هارولد است که در اوهایو زندگی می کنند و نیز داستان دلاوری ها و ماجراجویی های یک ابر قهرمان به نام کاپیتان زیرشلواری. کاپیتان زیر شلواری در ابتدا یک داستان کمیک بیش نیست که توسط جورج و هارولد نوشته شده است، اما بر اثر یک اتفاق عجیب و هیپنوتیزم مدیر مدرسه، آقای کراپ قدرت های ابرقهرمانی به دست آورده و به شخصیت کاپیتان زیرشلواری معروف می شود. توضیحات جلد دهم Captain Underpants and the Revolting Revenge of the Radioactive Robo-Boxers (2013) کاپیتان زیرشلواری the Revolting Revenge of the Radioactive Robo-Boxers دهمین کتاب از این مجموعه است که در سال 2013 ، توسط دیو پیلکی به چاپ رسید و خیلی زود برای کودکان در آمریکا و سراسر جهان به یک مجموعه فانتزی خواندنی و مهیج تبدیل شد. جورج و هارولد آخرین بار در یک سیاره دور افتاده بودند و کاپیتان زیرشلواری نیز هیچ کمکی به آن ها نکرده بود. زیرا Tinkletrousers با سفر در زمان توانست جلوی پیدایش کاپیتان زیرشلواری را بگیرد. اکنون جورج و هارولد باید راهی برای درست کردن این ماجرا پیدا کنند.

دانلود کتاب انگليسی Captain Underpants and the Revolting Revenge of the Radioactive Robo-Boxers (Captain Underpants 10)

کتاب انگليسی Captain Underpants and the Terrifying Return of Tippy Tinkletrousers (Captain Underpants 9)

خرید کتاب انگليسی Captain Underpants and the Terrifying Return of Tippy Tinkletrousers (Captain Underpants 9)

دانلود کتاب انگليسی Captain Underpants and the Terrifying Return of Tippy Tinkletrousers (Captain Underpants 9)

مجموعه فانتزی و کامیک کودکان کاپیتان زیرشلواری و بازگشت ترسناک پروفسور زیرشلواری Captain Underpants and the Terrifying Return of Tippy Tinkletrousers نوشته Dav pillkey عنوان: Captain Underpants نویسنده: Dav Pilkey شرح کتاب و توضیحات Captain Underpants and the Terrifying Return of Tippy Tinkletrousers اثر Dav pillkey کاپیتان زیرشلواری مجموعه فانتزی و کامیک پر فروش و مشهوری است که توسط نویسنده و تصویرگر آمریکایی دیو پیلکی برای کودکان خلق شده است. این مجموعه درباره دو کلاس چهارمی به نام جورج و هارولد است که در اوهایو زندگی می کنند و نیز داستان دلاوری ها و ماجراجویی های یک ابر قهرمان به نام کاپیتان زیرشلواری. کاپیتان زیر شلواری در ابتدا یک داستان کمیک بیش نیست که توسط جورج و هارولد نوشته شده است، اما بر اثر یک اتفاق عجیب و هیپنوتیزم مدیر مدرسه، آقای کراپ قدرت های ابرقهرمانی به دست آورده و به شخصیت کاپیتان زیرشلواری معروف می شود. توضیحات جلد نهم Captain Underpants and the Terrifying Re-Turn of Tippy Tinkletrousers (2012) کاپیتان زیرشلواری the Terrifying Re-Turn of Tippy Tinkletrousers نهمین کتاب از این مجموعه است که در سال 2012 ، یعنی شش سال پس از چاپ شماره قبلی این سری، توسط دیو پیلکی به چاپ رسید و خیلی زود برای کودکان در آمریکا و سراسر جهان به یک مجموعه فانتزی خواندنی و مهیج تبدیل شد. جورج و هارولد به زمان گذشته سفر می کنند، زمانی که به مهد کودک می رفتند و هنوز همه چیز آن قدر مانند دوران مدرسه چهره بد و شرارت بار نداشت. اما خیلی زود یک مشکل برای شان پیش می آید، جورج و هارولد باید با یک قلدر رو به رو شوند. مشکل بزرگ تر این جا است که در آن زمان، جورج و هارولد هنوز کاپیتان زیرشلواری را خلق نکرده اند. آیا آن دو آن قدر باهوش و زیرک هستند که دشمن خود را شکست دهند؟

دانلود کتاب انگليسی Captain Underpants and the Terrifying Return of Tippy Tinkletrousers (Captain Underpants 9)

کتاب انگليسی Captain Underpants and the Preposterous Plight of the Purple Potty People (Captain Underpants 8)

خرید کتاب انگليسی Captain Underpants and the Preposterous Plight of the Purple Potty People (Captain Underpants 8)

دانلود کتاب انگليسی Captain Underpants and the Preposterous Plight of the Purple Potty People (Captain Underpants 8)

مجموعه فانتزی و کامیک کودکان کاپیتان زیرشلواری و شرایط اسف بار مردم دست و پا چلفتی Captain Underpants and the Preposterous Plight of the Purple Potty People نوشته Dav pillkey عنوان: Captain Underpants نویسنده: Dav Pilkey شرح کتاب و توضیحات Captain Underpants and the Preposterous Plight of the Purple Potty People اثر Dav pillkey کاپیتان زیرشلواری مجموعه فانتزی و کامیک پر فروش و مشهوری است که توسط نویسنده و تصویرگر آمریکایی دیو پیلکی برای کودکان خلق شده است. این مجموعه درباره دو کلاس چهارمی به نام جورج و هارولد است که در اوهایو زندگی می کنند و نیز داستان دلاوری ها و ماجراجویی های یک ابر قهرمان به نام کاپیتان زیرشلواری. کاپیتان زیر شلواری در ابتدا یک داستان کمیک بیش نیست که توسط جورج و هارولد نوشته شده است، اما بر اثر یک اتفاق عجیب و هیپنوتیزم مدیر مدرسه، آقای کراپ قدرت های ابرقهرمانی به دست آورده و به شخصیت کاپیتان زیرشلواری معروف می شود. توضیحات جلد هشتم Captain Underpants and the Preposterous Plight of the Purple Potty People (2006) کاپیتان زیرشلواری Preposterous Plight of the Purple Potty People هشتمین کتاب از این مجموعه است که در سال 2006 توسط دیو پیلکی به چاپ رسید و خیلی زود برای کودکان در آمریکا و سراسر جهان به یک مجموعه فانتزی خواندنی و مهیج تبدیل شد. جورج و هارولد وارد یک واقعیت موازی شده اند. جایی که تمام آموزگاران خوب و خوش اخلاق هستند، بچه ها می توانند کتاب های ممنوعه را بخوانند و غذاهای کافه تریا دیگر خوش مزه است. اما واقعیت آن طور که به نظر می رسد، نیست! آن ها حتی همزادهای خودشان را نیز ملاقات می کنند: جورج شرور و هارولد شرور که قرار است نقشه پلیدی را پیاده کنند. حالا جورج و هارولد باید همزادهای پلید خودشان را متوقف کنند.

دانلود کتاب انگليسی Captain Underpants and the Preposterous Plight of the Purple Potty People (Captain Underpants 8)