کتاب فرانسه EXPRESSION ET STYLE (CORRIGÉS INTÉGRÉS) – B2-C1

خرید کتاب فرانسه EXPRESSION ET STYLE (CORRIGÉS INTÉGRÉS) - B2-C1

دانلود کتاب فرانسه EXPRESSION ET STYLE (CORRIGÉS INTÉGRÉS) – B2-C1

PRÉSENTATION Cet ouvrage s’adresse à ceux qui souhaitent perfectionner leur expression et améliorer leur style en français. Destiné prioritairement à des apprenants de français langue étrangère, il peut aussi être utilisé en français langue maternelle. Il est structuré en quatre parties et quinze dossiers : • les articulations logiques de la langue française : cause, conséquence, but, volonté, condition, comparaison, concession ; • l’expression de la pensée : la certitude et le doute ; • l’expression des sentiments : amour, joie, tristesse; • l’expression du temps : antériorité, simultanéité, postériorité, durée. Conçu pour être utilisé en classe, il peut également servir en auto-apprentissage grâce aux corrigés intégrés.

دانلود کتاب فرانسه EXPRESSION ET STYLE (CORRIGÉS INTÉGRÉS) – B2-C1

کتاب انگليسی فرهنگ اصطلاحات-واژگان و عبارات انگليسي جاهلي

خرید کتاب انگليسی فرهنگ اصطلاحات-واژگان و عبارات انگليسي جاهلي

دانلود کتاب انگليسی فرهنگ اصطلاحات-واژگان و عبارات انگليسي جاهلي

دانلود کتاب انگليسی فرهنگ اصطلاحات-واژگان و عبارات انگليسي جاهلي

کتاب انگليسی اصطلاحات رايج انگليسي آمريکايي

خرید کتاب انگليسی اصطلاحات رايج انگليسي آمريکايي

دانلود کتاب انگليسی اصطلاحات رايج انگليسي آمريکايي

اصطلاحات رایج انگلیسی آمریکایی کتاب اصطلاحات رایج انگلیسی آمریکایی حاوی 100 مکالمه کوتا و کاربردی است که در آنها اصطلاحات روزمره آمریکایی به شکل موثر آموزش داده شده اند.

دانلود کتاب انگليسی اصطلاحات رايج انگليسي آمريکايي

کتاب انگليسی Idioms of 17 Topics

دانلود کتاب انگليسی Idioms of 17 Topics

کتاب حاضر شامل 17 اصطلاح پرکاربرد از قبيل اصطلاحات، 1- رنگ ها، 2- موسيقي، 3- حيوانات، 4- رايانه و فناوري، 5- اقدامات و مقدار، 6- ارتباطات و فناوري، 7- آب و هوا، 8- لباس، 9- مذهب، 10-آموزش و پرورش، 11- مسافرت و حمل و نقل 12- ورزش و بازي، 13- پزشکي، 14- غذا و نوشيدني، 15 جرم و قانون، 16- امور مالي و بازرگاني، 17- احساسات است.

دانلود کتاب انگليسی Idioms of 17 Topics

کتاب انگليسی 404 Essential Verb For Advanced Learners

دانلود کتاب انگليسی 404 Essential Verb For Advanced Learners

مجموعه حاضر در 40 درس سه صفحه اي به آموزش 404 واژگان در متن در سطح پيشرفته مي پردازد. واژگان مترادف و متضاد، تلفظ و علائم فنوتيک افعال جديد نيز به دو شکل American و British ارائه شده است. علاوه بر اين در ابتدا و انتهاي هر درس نيز يک اصطلاح يا ضرب المثل پرکاربرد (در مجموع 80 اصطلاح يا ضرب المثل) آموزش داده مي شود. تمرين هاي مختلفي از جمله پر کردن جاهاي خالي، تطابق گزينه ها (matching)، درست يا نادرست، سوال هاي چهار گزينه اي، کلمات مترادف و … در راستاي تثبيت يادگيري واژگان ارائه مي شود. کليد سوالات و ليست کامل افعال، اصطلاحات و ضرب المثل ها به ترتيب حروف الفبا در انتهاي کتاب آورده شده است.

دانلود کتاب انگليسی 404 Essential Verb For Advanced Learners

کتاب انگليسی Idiom in Context

دانلود کتاب انگليسی Idiom in Context

This book includes 14 units each of which begins with an interesting fairy tale carefully selected to attract the attention of the readers.

دانلود کتاب انگليسی Idiom in Context

کتاب انگليسی 101Differences and Similarities of Synonymous Words+CD

دانلود کتاب انگليسی 101Differences and Similarities of Synonymous Words+CD

کلمات هم‌معنا هميشه از لحاظ ساختار گرامري و کاربرد براي زبان‌آموزان مشکل‌ساز بوده اند. کتاب حاضر براي زبان آموزاني با سطح متوسطه طراحي و در آن تفاوت و تشابه 350 لغت متداول هم‌معنا ارائه شده است. آموزش چنين تفاوتهايي به زبان‌آموزان اين امکان را مي‌دهد که هنگام نوشتن و يا صحبت کردن از واژه‌هايي مناسب با بار معنايي تاثيرگذارتر استفاده کنند. تمرينات متعددي که در اين کتاب وجود دارد بهمراه ترجمه فارسي ارائه شده است و روند يادگيري را تسريع مي‌بخشد. آموزش کتاب طي 20 بخش کامل مي‌گردد و در پايان هر بخش يک خودآزمايي جهت سنجش يادگيري زبان آموز وجود دارد. فايل صوتي همراه کتاب مهارت شنيداري زبان‌آموز را بهبود مي‌بخشد. مطالعه کتاب به داوطلبين شرکت در آزمونهاي آيلتس و تافل که قصد بهبود نمره مهارتهاي نوشتاري و صحبت کردن خود را دارند توصيه مي‌شود.

دانلود کتاب انگليسی 101Differences and Similarities of Synonymous Words+CD

کتاب انگليسی اصطلاحات انگليسي که بايد دانست

دانلود کتاب انگليسی اصطلاحات انگليسي که بايد دانست

کتاب “اصطلاحات انگليسي که بايد دانست”، نوشته محمد گلشن، در سال 1391 توسط انتشارات جنگل منتشر شده است که دربرگيرنده اصطلاح هاي کاربردي اي است که انگليسي زبان ها معمولا در صحبت کردن از آنها استفاده ميکنند. در هر صفحه يک اصطلاح، به همراه تصوير و مثال درج شده است. به دانشجويان توصيه ميشود که در هنگام فراگيري هر اصطلاح دقيقه اي به تصوير مربوطه نيز با تامل نگاه کنند و سعي کنند که ارتباط معنا داري که بين هر اصطلاح و تصوير همراه با آن وجود دارد را دريابند. اين روش باعث مشود که اصطلاحات به راحتي به حافظه بلند مدت آنها سپرده شود.

دانلود کتاب انگليسی اصطلاحات انگليسي که بايد دانست

کتاب انگليسی 101American English Riddles

دانلود کتاب انگليسی 101American English Riddles

This book will help nonnative speakers of English improve their use of English at its most entertaining – while native speakers will enjoy seeing these favorite riddles illustrated with such wit and whimsy.

دانلود کتاب انگليسی 101American English Riddles

کتاب انگليسی Colloquial English

دانلود کتاب انگليسی Colloquial English

کتاب حاضر با بيش از 780 عبارت آمريکايي براي دانشجويان رشته زبان انگليسي است. اين کتاب شامل اکثر عبارات و اصطلاحاتي که توسط آمريکايي ها در زندگي روزمره استفاده مي شود، مي باشد.

دانلود کتاب انگليسی Colloquial English