کتاب فرانسه EXPRESSION ET STYLE (CORRIGÉS INTÉGRÉS) – B2-C1

خرید کتاب فرانسه EXPRESSION ET STYLE (CORRIGÉS INTÉGRÉS) - B2-C1

دانلود کتاب فرانسه EXPRESSION ET STYLE (CORRIGÉS INTÉGRÉS) – B2-C1

PRÉSENTATION Cet ouvrage s’adresse à ceux qui souhaitent perfectionner leur expression et améliorer leur style en français. Destiné prioritairement à des apprenants de français langue étrangère, il peut aussi être utilisé en français langue maternelle. Il est structuré en quatre parties et quinze dossiers : • les articulations logiques de la langue française : cause, conséquence, but, volonté, condition, comparaison, concession ; • l’expression de la pensée : la certitude et le doute ; • l’expression des sentiments : amour, joie, tristesse; • l’expression du temps : antériorité, simultanéité, postériorité, durée. Conçu pour être utilisé en classe, il peut également servir en auto-apprentissage grâce aux corrigés intégrés.

دانلود کتاب فرانسه EXPRESSION ET STYLE (CORRIGÉS INTÉGRÉS) – B2-C1

کتاب انگليسی فرهنگ اصطلاحات-واژگان و عبارات انگليسي جاهلي

خرید کتاب انگليسی فرهنگ اصطلاحات-واژگان و عبارات انگليسي جاهلي

دانلود کتاب انگليسی فرهنگ اصطلاحات-واژگان و عبارات انگليسي جاهلي

دانلود کتاب انگليسی فرهنگ اصطلاحات-واژگان و عبارات انگليسي جاهلي

کتاب انگليسی اصطلاحات رايج انگليسي آمريکايي

خرید کتاب انگليسی اصطلاحات رايج انگليسي آمريکايي

دانلود کتاب انگليسی اصطلاحات رايج انگليسي آمريکايي

اصطلاحات رایج انگلیسی آمریکایی کتاب اصطلاحات رایج انگلیسی آمریکایی حاوی 100 مکالمه کوتا و کاربردی است که در آنها اصطلاحات روزمره آمریکایی به شکل موثر آموزش داده شده اند.

دانلود کتاب انگليسی اصطلاحات رايج انگليسي آمريکايي

کتاب انگليسی 1100 Key Idioms In English

دانلود کتاب انگليسی 1100 Key Idioms In English

اصطلاحات در واقع پويايي زبان هستند و بي ترديد دانستن اين اصطلاحات بخشي از تسلط نسبي فرد به زبان دوم محسوب مي شود. در اين مجموعه بر اساس”يادگيري معنادار” اصطلاحات و عبارات هاي زبان فارسي در قالب کلمات کليدي طبقه بندي شده تا امکان به حافظه سپردن آنها به سهولت ميسر باشد.

دانلود کتاب انگليسی 1100 Key Idioms In English

کتاب انگليسی 101Tips & Hints for Learning English Pronunciation+CD

دانلود کتاب انگليسی 101Tips & Hints for Learning English Pronunciation+CD

اين کتاب، براي زبان آموزان سطح متوسط و پيشرفته، يک دوره ي آموزشِ تلفظ و آواشناسيِ «مفيد» (پر محتوا) مي باشد. با روشي اصولي و ممتاز، تمرينات تلفّظ، تکيه گاه هاي آوايي و لحن و آهنگ را در زبان انگليسي به دانش آموزان ارائه مي نمايد. اين آموزش ها و تمرينات با سرگرمي ها و فعاليت هاي جذاب، همراه مي باشد که امر يادگيري را براي کودکان دلچسب تر مي سازد.

دانلود کتاب انگليسی 101Tips & Hints for Learning English Pronunciation+CD

کتاب انگليسی 101Tips & Hints for Learning English Phonetics+CD

دانلود کتاب انگليسی 101Tips & Hints for Learning English Phonetics+CD

کتابي است جهت درک و دريافت مبحث «آواشناسي» براي زبان آموزان انگليسي که در سطوح مبتدي، متوسطه و پيشرفته قرار دارند. تمريناتي اصولي در مورد مجموعه اي از نماد ها و علائم عرضه مي کند که با فعاليت هايي سرگرم کننده و دلپذير همراه مي باشد.

دانلود کتاب انگليسی 101Tips & Hints for Learning English Phonetics+CD

کتاب انگليسی 101Essential Grammatical Tips+CD

دانلود کتاب انگليسی 101Essential Grammatical Tips+CD

101 نکته گرامري ضروري

دانلود کتاب انگليسی 101Essential Grammatical Tips+CD

کتاب انگليسی Learn American Idioms With MP3 CD

دانلود کتاب انگليسی Learn American Idioms With MP3 CD

کتاب جملات و اصطلاحات مفيد در مکالمه زبان انگليسي شامل اصطلاحات و جملاتي که در زمان ملاقات افراد و در مکان هاي مختلف نظير مهماني، رستوران،و … به کار ميروند. اصطلاحات و جملات مورد استفاده حين تلفن کردن، آدرس دهي در خيابان، غذاخوري وکارهاي بدني مختلف. اصطلاحاتي که حين بيان احساسات، تشويق و آرزوي موفقيت براي افراد استفاده مي شوند. لغات و عبارات متعدد براي توصيف ظاهري و شخصيتي افراد. و … مي باشد

دانلود کتاب انگليسی Learn American Idioms With MP3 CD

کتاب انگليسی Street Talk 1.2.3+CD

دانلود کتاب انگليسی Street Talk 1.2.3+CD

کتاب بحث خياباني 1 شامل بيش از 1150 اصطلاحات و زبان محاوره آمريکايي، کلمات و عبارات روزمره اي که کاربرد دارند. اگر شما به زبان بومي انگليسي آمريکايي حرف بزنيد و اصطلاحات زبان را درک کنيد اين کتاب را بخوانيد.

دانلود کتاب انگليسی Street Talk 1.2.3+CD

کتاب انگليسی In the Know : Understanding and Using Idioms

خرید کتاب انگليسی In the Know : Understanding and Using Idioms

دانلود کتاب انگليسی In the Know : Understanding and Using Idioms

کاربرد اصطلاحات اين کتاب به شما در خواندن و درک اصطلاحات انگليسي کمک شاياني مي کند. کتاب مقابل به شما اصطلاحات روزمره انگليسي را در سطح متوسط و بالاتر آموزش مي دهد. همچنين شما مي توانيد کليه اصطلاحات موجود در ليست کتاب را از طريق CD موجود گوش دهيد.

دانلود کتاب انگليسی In the Know : Understanding and Using Idioms