کتاب انگليسی American English File 1 Teachers Book 2nd+CD

دانلود کتاب انگليسی American English File 1 Teachers Book 2nd+CD Four-skills American English course with a communicative methodology, engaging texts, and a strong pronunciation syllabus – designed to get students speaking. With texts and topics that make learners want to speak, American English File is the course that gets students talking. It gives you full …

کتاب انگليسی English File beginner (3rd) SB+WB+CD+DVD

دانلود کتاب انگليسی English File beginner (3rd) SB+WB+CD+DVD مجموعه جديد English File در 5 دوره (Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced) براي بزرگسالان طراحي شده است. شابک: 9780194501835 تعداد صفحه: 136 نویسنده: C. Latham مترجم: ناشر: oxford زبان: کتاب زبان انگليسی موضوع: متد آموزش بزرگسالان به زبان انگليسی مجموعه: English File (3rd) سایز: 21*28 قطع: رحلی …

کتاب انگليسی English File Elementary (3rd) SB+WB+CD+DVD

دانلود کتاب انگليسی English File Elementary (3rd) SB+WB+CD+DVD مجموعه جديد English File در 5 دوره (Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced) براي بزرگسالان طراحي شده است. شابک: 9780194598644 تعداد صفحه: 168 نویسنده: C. Latham مترجم: ناشر: oxford زبان: کتاب زبان انگليسی موضوع: متد آموزش بزرگسالان به زبان انگليسی مجموعه: English File (3rd) سایز: 21*28 قطع: رحلی …

کتاب انگليسی English File Pre-intermediate (3rd) SB+WB+CD+DVD

دانلود کتاب انگليسی English File Pre-intermediate (3rd) SB+WB+CD+DVD مجموعه جديد English File در 5 دوره (Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced) براي بزرگسالان طراحي شده است. شابک: 9780194598651 تعداد صفحه: 98 نویسنده: C. Latham مترجم: ناشر: oxford زبان: کتاب زبان انگليسی موضوع: متد آموزش بزرگسالان به زبان انگليسی مجموعه: English File (3rd) سایز: 21*28 قطع: رحلی …

کتاب انگليسی English File Intermediate (3rd) SB+WB+CD+DVD

دانلود کتاب انگليسی English File Intermediate (3rd) SB+WB+CD+DVD مجموعه جديد English File در 5 دوره (Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced) براي بزرگسالان طراحي شده است. شابک: 9780194597104 تعداد صفحه: 168 نویسنده: C. Oxenden مترجم: ناشر: oxford زبان: کتاب زبان انگليسی موضوع: متد آموزش بزرگسالان به زبان انگليسی مجموعه: English File (3rd) سایز: 21*28 قطع: رحلی …

کتاب انگليسی English File Intermediate Plus (3rd) SB+WB+CD+DVD

دانلود کتاب انگليسی English File Intermediate Plus (3rd) SB+WB+CD+DVD A new edition of the best-selling English File, improved throughout with brand new digital components to use inside and outside the classroom. English File Third edition – the best way to get your students talking. The English File concept remains the same – fun, enjoyable lessons …

کتاب انگليسی English File Upper-Intermediate (3rd) SB+WB+CD+DVD

دانلود کتاب انگليسی English File Upper-Intermediate (3rd) SB+WB+CD+DVD A new edition of the best-selling English File, improved throughout with brand new digital components to use inside and outside the classroom. English File Third edition – the best way to get your students talking. The English File concept remains the same – fun, enjoyable lessons which …

کتاب انگليسی Four Corners 1 (SB+WB+2CD)

دانلود کتاب انگليسی Four Corners 1 (SB+WB+2CD) Four Corners Jack C. Richards and David Bohlke 1391 اين مجموعه در 4 سطح مطابق با سيستم آمريکايي (American Accent) که دو کتاب اول براي سطح (A1,A2) و دو کتاب دوم براي سطح (B1,B1) تقريبا با سيستمي شبيه کتاب هاي Interchange به آموزش هر چهار مهارت پرداخته و …

کتاب انگليسی Four Corners 1 Video Activity book+DVD

دانلود کتاب انگليسی Four Corners 1 Video Activity book+DVD Four Corners Jack C. Richards and David Bohlke 1391 اين مجموعه در 4 سطح مطابق با سيستم آمريکايي (American Accent) که دو کتاب اول براي سطح (A1,A2) و دو کتاب دوم براي سطح (B1,B1) تقريبا با سيستمي شبيه کتاب هاي Interchange به آموزش هر چهار مهارت …

کتاب انگليسی Four Corners 2 (SB+WB+2CD)

دانلود کتاب انگليسی Four Corners 2 (SB+WB+2CD) Four Corners Jack C. Richards and David Bohlke 1391 اين مجموعه در 4 سطح مطابق با سيستم آمريکايي (American Accent) که دو کتاب اول براي سطح (A1,A2) و دو کتاب دوم براي سطح (B1,B1) تقريبا با سيستمي شبيه کتاب هاي Interchange به آموزش هر چهار مهارت پرداخته و …