کتاب فرانسه دکتر ژکیل و مستر هاید – فرانسه به فارسی

دانلود کتاب فرانسه دکتر ژکیل و مستر هاید – فرانسه به فارسی دکتر ژکیل و مستر هاید رابرت لوئیس استیونسون پشت دیوارهای خانه دکتر ژکیل چه می‌گذرد؟ بعضی شب‌ها، عابران می‌توانستند سایه مستر هاید را ببینند که از درب پشتی خانه مخفیانه وارد می‌شد. این مرد که به نظر می‌رسد دکتر ژکیل حمایتش می‌کند و …

کتاب فرانسه لانسلوت – فرانسه به فارسی

دانلود کتاب فرانسه لانسلوت – فرانسه به فارسی لانسلوت کرتین دو تروا روز جشن معراج، شاه آرتور جشن بزرگی در کاخش برپا می‌کند. حین صرف غذا، ملئاگان وارد شده و او را با چالشی مواجه می‌کند. آرتور می‌بایست ملکه گنیور را به او بسپارد و اگر شوالیه‌ای از دربار شاه آرتور با او مبارزه کرده …

کتاب فرانسه Le petit Bon usage de la langue française

دانلود کتاب فرانسه Le petit Bon usage de la langue française Version courte de son illustre grand frère, Le petit Bon usage est une grammaire facile d’accès qui propose de très nombreux exemples puisés dans la littérature classique et contemporaine. Grammaire complète et accessible, le Petit Bon Usage vous fera entrer dans la langue française …

کتاب فرانسه Adomania 1 : Guide pédagogique

دانلود کتاب فرانسه Adomania 1 : Guide pédagogique Adomania 1 : Guide pédagogique AUTEUR(S): Céline HimberCorina BrillantSophie ErlichAdeline GaudelNelly Mous Structure : Une introduction très complète : approche et objectifs pédagogiques, méthodologie et conseils ; Une exploitation détaillée de toutes les activités du livre de l’élève, des activités de prolongement, des astuces de présentation au …

کتاب فرانسه Adomania 4 : Guide pédagogique

دانلود کتاب فرانسه Adomania 4 : Guide pédagogique Adomania 4 Guide Pédagogique AUTEUR(S): Collectif Structure : Une introduction très complète : approche et objectifs pédagogiques, méthodologie et conseils ; Une exploitation détaillée de toutes les activités du livre de l’élève, des activités de prolongement, des astuces de présentation au tableau, de mise en place des …

کتاب فرانسه فرهنگ واژگان زبان شناسی فرانسه – فارسی

دانلود کتاب فرانسه فرهنگ واژگان زبان شناسی فرانسه – فارسی از دیر باز مطالعۀ زبان مورد توجه فلاسفه و اندیشمندان بوده است ولی از قرن بیستم با تعریف فردینان دو سوسور، زبان شناس سوییسی به صورت یک رشتۀ علمی در آمد و این گونه تعریف شد: علمی که به مطالعه و بررسی زبان می‌پردازد و …

کتاب فرانسه Tune Up Your French + CD

دانلود کتاب فرانسه Tune Up Your French + CD Turn your rusty French language skills into polished conversation confidence Tune Up Your French offers you an entertaining and practical way to hone your French-language conversation skills. This book is structured around numerous key areas for improvement, covering everything from tricky grammatical structures to gestures, slang, …

کتاب فرانسه Vocabulaire progressif du français – Niveau Intermédiaire واژه نامۀ

دانلود کتاب فرانسه Vocabulaire progressif du français – Niveau Intermédiaire واژه نامۀ Vocabulaire progressif du français – Niveau Intermédiaire واژه نامۀ مجموعه لغات سطح A2 – B1 شامل کلیه واژگان و اصطلاحات کتاب اصلی استفاده از روش تیک زدن جهت تسلط بر یادگیری جمله مثال برای تمامی واژگان به همراه ترجمه امکان استفاده از فرانسه …

کتاب فرانسه کنت مونت کریستو – فرانسه به فارسی

دانلود کتاب فرانسه کنت مونت کریستو – فرانسه به فارسی کنت مونت کریستو الکساندر دوما وقتی ادموند دانته به بندر مارسی رسید همه چیز بر وفق مراد بود قرار بود که کاپیتان کشتی فارون شود و معشوق دوشیزه مرسده ی زیبا بود. متاسفانه یک توطئه وحشتناک به این اینده ی روشن پایان داد. پس از …