کتاب فرانسه Vocabulaire progressif du français – Niveau Intermédiaire واژه نامۀ

خرید کتاب فرانسه Vocabulaire progressif du français - Niveau Intermédiaire واژه نامۀ

دانلود کتاب فرانسه Vocabulaire progressif du français – Niveau Intermédiaire واژه نامۀ

Vocabulaire progressif du français – Niveau Intermédiaire واژه نامۀ مجموعه لغات سطح A2 – B1 شامل کلیه واژگان و اصطلاحات کتاب اصلی استفاده از روش تیک زدن جهت تسلط بر یادگیری جمله مثال برای تمامی واژگان به همراه ترجمه امکان استفاده از فرانسه به فارسی و بلعکس تلفظ تمامی واژگان با الفبای فنوتیک شامل 25 درس با موضوعات مختلف

دانلود کتاب فرانسه Vocabulaire progressif du français – Niveau Intermédiaire واژه نامۀ

کتاب فرانسه واژه نامه Vocabulaire progressif du français – débutant

خرید کتاب فرانسه واژه نامه Vocabulaire progressif du français - débutant

دانلود کتاب فرانسه واژه نامه Vocabulaire progressif du français – débutant

کتاب پیش‌رو شامل مجموعه واژگان زبان فرانسه در سطح مقدماتی است که در قالب جمله به‌کار گرفته شده‌اند. واژه‌های موجود در این کتاب از کتاب آموزش لغت به نام: Vocabulaire progressif du français – Niveau débutant استخراج شده‌اند. هدف از این مجموعه این است که زبان آموزان بتوانند واژه‌های ضروری را بهتر به‌ خاطر بسپارند و از آنجایی که یادگیری لغات در قالب جمله تأثیر به‌سزایی دارد، این روش را به‌کار گرفتیم. یکی دیگر از مزیت‌های این مجموعه، ذکر تلفظ لغات است. مراحل کار: همان‌طور که ملاحظه می‌کنید هر صفحه شامل ده لغت است، بنابراین شما می‌توانید هر بار ده واژه جدید را بیاموزید. بار اول: ده لغت موجود در صفحه نخست را حفظ کرده و سپس خانه‌ی اول را آبی رنگ کنید. اگر معنای لغت حفظ‌شده را به‌خاطر نیاوردید، خانه‌ها را خالی بگذارید کنید. رنگ آبی نشان‌دهنده این است که شما لغت را در این روز یاد گرفته‌اید و آن را به‌خاطر می‌آورید و خانه خالی به شما نشان می‌دهد که دفعه بعد دوباره باید لغت را حفظ کنید. بار دوم: ده لغتی را که قبلاً حفظ کرده‌اید دوباره مرور کنید و اگر آن‌ها را بلد بودید، خانه‌ی دوم را آبی کنید، در غیر این صورت دوباره خانه را خالی بگذارید. و با همین شیوه لغات موجود در صفحه دوم را نیز حفظ کنید. به همین ترتیب تا خانه پنجم پیش بروید. اما با خانه‌های خالی چه کنید؟ وقتی لغاتی را که قبلاً به‌خاطر نیاورده‌اید و خانه‌ی آن را خالی گذاشته‌اید دوباره مرور می‌کنید، این‌بار اگر آن‌ها را بلد هستید، می‌توانید خانه خالی را رنگ کنید. بنابراین هر چه تعداد خانه‌های بیشتری را رنگ کرده باشید، به این معناست که آن لغت بهتر در ذهن شما تثبیت شده است. بنابراین تعداد خانه‌های آبی نشان‌دهنده میزان تسلط شما است و اگر با پنج بار مرور نتوانستید آن لغت را به‌خوبی به‌خاطر آورید، در نتیجه لازم است که بیشتر آن را مرور کنید تا بتوانید پنج خانه را رنگ کرده و از تثبیت لغت در ذهن خود مطمئن شوید. لازم به ذکر است که پس از تکمیل پنج خانه‌، اکنون شما می‌توانید برای اطمینان بیشتر خانه‌های مربوط به ترجمه لغات را نیز علامت بزنید. در واقع، وقتی شما پنج خانه اول را تکمیل کرده‌اید، می‌توان گفت که به‌خوبی لغت را یاد گرفته‌اید و از این پس وارد مرحله‌ی تولید داده‌های آموخته‌شده می‌شوید. به عبارت دیگر، با مرور لغات از فارسی به فرانسه می‌توانید میزان یادگیری خود را بیشتر بسنجید و از تثبیت لغات اطمینان حاصل کنید.

دانلود کتاب فرانسه واژه نامه Vocabulaire progressif du français – débutant

کتاب فرانسه راهنمای مقدماتی Vocabulaire Progressif du Francais

خرید کتاب فرانسه راهنمای مقدماتی Vocabulaire Progressif du Francais

دانلود کتاب فرانسه راهنمای مقدماتی Vocabulaire Progressif du Francais

دانلود کتاب فرانسه راهنمای مقدماتی Vocabulaire Progressif du Francais

کتاب فرانسه Vocabulaire progressif français – perfectionnement + CD

خرید کتاب فرانسه Vocabulaire progressif français - perfectionnement + CD

دانلود کتاب فرانسه Vocabulaire progressif français – perfectionnement + CD

چاپ رنگی اموزش لغت فرانسه Pour perfectionner son vocabulaire aux niveaux C1 et C2. Une organisation claire : la leçon sur la page de gauche; les exercices sur la page de droite 42 chapitres présentant les thèmes abordés aux niveaux C1 et C2 du cadre européen commun de référence pour les langues Un usage souple: pour la classe ou en auto-apprentissage, à l’oral autant qu’a l’écrit Une préparation adaptée aux certifications: un entraînement efficace pour mieux réussir les examens. Les “PLUS” du niveau “perfectionnement” du Vocabulaire progressif du français: Une mise en page claire, des illustrations pédagogiques et humoristiques Un lexique riche et varié, mis en scène de manière vivante, centré sur les sujets de société, la communication, la recherche, les médias… De nombreuses expressions imagées, des proverbes et même un peu d’argot! 675 exercices et activités communicatives Un CD audio avec 60 documents sonores, soit près de 75 minutes d’écoute Un index lexical et … un livre-web, 100% en ligne inclus

دانلود کتاب فرانسه Vocabulaire progressif français – perfectionnement + CD

کتاب فرانسه Vocabulaire progressif – avance + CD – 2eme edition

خرید کتاب فرانسه Vocabulaire progressif - avance + CD - 2eme edition

دانلود کتاب فرانسه Vocabulaire progressif – avance + CD – 2eme edition

چاپ رنگی اموزش لغت فرانسه La deuxième édition d’un ouvrage indispensable. Ce qui fait le succès de cet ouvrage de vocabulaire: Une organisation claire: la leçon de vocabulaire sur la page; les exercices et les activités communicatives sur la page de droite 28 chapitres thématiques présentant les thèmes usuels de la vie quotidienne généralement abordés aux niveaux B2 et C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues Un apprentissage progressif : il suit la progression naturelle des méthodes de français Un usage souple: pour la classe ou en auto-apprentissage Une préparation adaptée aux certifications: un entraînement efficace pour mieux réussir aux examens À découvrir dans cette deuxième édition revue et augmentée Un CD audio avec 9 documents sonores accompagnés d’activités communicatives Une actualisation du lexique Des thèmes développés et enrichis: Mesures, formes, couleurs, émotions, politique, société… De nouveaux thèmes: l’expression de l’opinion,le changement et les progrès, l’histoire… De nombreuses expressions imagées et proverbes Un test d’évaluation avec ses corrigés Des illustrations pédagogiques actuelles et colorées Un index lexical indiquant les différents sens et usages des mots Et… plus de 130 nouveaux exercices

دانلود کتاب فرانسه Vocabulaire progressif – avance + CD – 2eme edition

کتاب فرانسه Vocabulaire progressif français – intermediaire + CD – 2em

خرید کتاب فرانسه Vocabulaire progressif français - intermediaire + CD - 2em

دانلود کتاب فرانسه Vocabulaire progressif français – intermediaire + CD – 2em

چاپ سیاه و سفید اموزش لغت فرانسه La deuxième édition d’un ouvrage indispensable. Ce qui fait le succès de cet ouvrage de vocabulaire : • Une organisation claire : la leçon de vocabulaire sur la page de gauche ; les exercices et les activités communicatives sur la page de droite. • 25 chapitres thématiques présentant les thèmes usuels de la vie quotidienne généralement abordés aux niveaux A2 et B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. • Un apprentissage progressif : il suit la progression naturelle des méthodes de français. • Un usage souple : pour la classe ou en auto-apprentissage. • Une préparation adaptée aux certifications : un entraînement efficace pour mieux réussir aux examens. • Une large place faite à l’évaluation : de nombreux exercices de révision et des bilans réguliers. À découvrir dans cette deuxième édition tout en couleurs : • Un CD audio avec 9 documents sonores accompagnés d’activités communicatives. • Une actualisation du lexique. • De nouveaux thèmes : société et diversité, nature et environnement, débats et opinions, art et culture… • Un test d’évaluation avec ses corrigés. • De nouvelles illustrations pédagogiques actuelles et colorées. • Et … plus de 120 nouveaux exercices.

دانلود کتاب فرانسه Vocabulaire progressif français – intermediaire + CD – 2em

کتاب فرانسه Vocabulaire progressif – debutant + CD – 2eme edition

خرید کتاب فرانسه Vocabulaire progressif - debutant + CD - 2eme edition

دانلود کتاب فرانسه Vocabulaire progressif – debutant + CD – 2eme edition

اموزش لغت فرانسه La deuxième édition d’un ouvrage indispensable. Ce qui fait le succès de cet ouvrage de vocabulaire : • Une organisation claire : la leçon de vocabulaire sur la page de gauche ; les exercices et les activités communicatives sur la page de droite. • Un apprentissage progressif : il suit la progression naturelle des méthodes de français. • Un usage souple : pour la classe ou en auto-apprentissage. • Une préparation adaptée aux certifications : un entraînement efficace pour mieux réussir aux examens. • Une large place faite à l’évaluation : de nombreux exercices de révision et des bilans réguliers. À découvrir dans cette deuxième édition tout en couleurs : • Un CD audio avec 9 documents sonores accompagnés d’activités communicatives. • Une actualisation du lexique. • De nouveaux thèmes : les couleurs, la banlieue, la francophonie, l’Union européenne… • Un test d’évaluation avec ses corrigés. • De nouvelles illustrations pédagogiques actuelles et colorées. • Et … une trentaine de nouveaux exercices.

دانلود کتاب فرانسه Vocabulaire progressif – debutant + CD – 2eme edition

کتاب فرانسه Vocabulaire progressif du français – debutant complet + CD

خرید کتاب فرانسه Vocabulaire progressif du français - debutant complet + CD

دانلود کتاب فرانسه Vocabulaire progressif du français – debutant complet + CD

اموزش لغت فرانسه Pour réussir ses premiers contacts avec le français. Une organisation claire: la leçon sur la page de gauche; les exercices d’entrainement sur la page de droite 29 fiches présentant le vocabulaire de base dans un pays francophone (Niveau A1.1 du Cadre européen commun de référence pour les langues) Un apprentissage progressif: il suit la progression naturelle des méthodes de français Un usage souple : pour la classe ou en auto-apprentissage Une préparation adaptée aux certifications: un entrainement efficace pour mieux réussir aux examens Une large place faite à l’évaluation : de nombreux exercices de révision et des bilans Les “PLUS” du niveau “débutant complet” du Vocabulaire progressif du français: Une mise en page claire et aérée De nombreuses photos, pour un apprentissage-plaisir Un Cd mp3 avec près de 200 documents sonores représentants près de 2 heures d’écoute 200 exercices et activités communicatives Un test final pour faire le point Un lexique Et… un livre web, 100% en ligne, inclus

دانلود کتاب فرانسه Vocabulaire progressif du français – debutant complet + CD