کتاب فرانسه تریستان و ایزوت – فرانسه به فارسی

دانلود کتاب فرانسه تریستان و ایزوت – فرانسه به فارسی تریستان و ایزوت بِرول تریستان و ایزوت به اشتباه اکسیر عشق که برای پادشاه مارک بود را می‌نوشند و دیوانه وار عاشق یکدیگر می‌شوند. با وجود این، ایزوت به همسری پادشاه مارک درمی‌آید؛ اما دو عاشق به دیدارهای پنهانی خود ادامه می‌دهند. به زودی شایعه‌هایی …

کتاب فرانسه Tristan et Yseut – Niveau 2/A2 – Livre + CD – Nouveauté

دانلود کتاب فرانسه Tristan et Yseut – Niveau 2/A2 – Livre + CD – Nouveauté کتاب داستان فرانسه در سطح A2 Lecture graduée de la collection Lecture CLE en français facile destinée aux adolescents et adultes étudiant le français langue étrangère (FLE), niveau 2 (A2). Audio inclus. Tristan et Yseut Tristan et Yseut boivent par …