کتاب فرانسه کنت مونت کریستو – فرانسه به فارسی

دانلود کتاب فرانسه کنت مونت کریستو – فرانسه به فارسی

کنت مونت کریستو الکساندر دوما وقتی ادموند دانته به بندر مارسی رسید همه چیز بر وفق مراد بود قرار بود که کاپیتان کشتی فارون شود و معشوق دوشیزه مرسده ی زیبا بود. متاسفانه یک توطئه وحشتناک به این اینده ی روشن پایان داد. پس از سالهای زیادی که در زندان کاخ دیف سپری کرد دانته با عنوان کنت مونت کریستو بازگشت تا انتقام بزرگش را به سرانجام برساند.

دانلود کتاب فرانسه کنت مونت کریستو – فرانسه به فارسی

دیدگاهتان را بنویسید