کتاب فرانسه ژاکو لو کروکان – فرانسه به فارسی

دانلود کتاب فرانسه ژاکو لو کروکان – فرانسه به فارسی

ژاکو لو کروکان اوژن لوروآ اوایل قرن نوزدهم، در پریگورد که منطقه‌ای فقیر و محروم است، پسر جوانی به نام ژاکو همراه پدر و مادر خود که کارگران املاک نانساک هستند، زندگی می‌کند. پدر و مادرهر دو قربانی سنگدلی نانساک می‌شوند و جان خود را از دست می‌دهند. ژاکو خواسته‌ای جز انتقام از کنت و خانواده‌اش ندارد و در پایان می‌خواهد که عدالت را برقرار کند‌.

دانلود کتاب فرانسه ژاکو لو کروکان – فرانسه به فارسی

دیدگاهتان را بنویسید