کتاب فرانسه لانسلوت – فرانسه به فارسی

دانلود کتاب فرانسه لانسلوت – فرانسه به فارسی

لانسلوت کرتین دو تروا روز جشن معراج، شاه آرتور جشن بزرگی در کاخش برپا می‌کند. حین صرف غذا، ملئاگان وارد شده و او را با چالشی مواجه می‌کند. آرتور می‌بایست ملکه گنیور را به او بسپارد و اگر شوالیه‌ای از دربار شاه آرتور با او مبارزه کرده و پیروز شود، ملکه و همچنین تمام افراد سرزمین آرتور را که در قلمرو او زندانی هستند، به او بازمی‌گرداند. در غیر این صورت ملکه اسیر خواهد ماند. تنها یک مرد، پس از ماجراجویی‌های بسار می‌تواند او را نجات دهد: لانسلوت.

دانلود کتاب فرانسه لانسلوت – فرانسه به فارسی

دیدگاهتان را بنویسید