کتاب فرانسه سه تفنگدار – فرانسه به فارسی

دانلود کتاب فرانسه سه تفنگدار – فرانسه به فارسی

داستان فرانسه سه تفنگدار – فرانسه به فارسی سه تفنگدار الکساندر دوما دارتانیان سرزمینش را در جستجوی ثروت در پاریس ترک می‌کند. آرزویش این است که تفنگدار پادشاه شود. به زودی دوست جدانشدنی تفنگداران آتوز، پورتوز و آرامی می‌شود که با آنها ماجراهای فراموش نشدنی را زندگی خواهد کرد.

دانلود کتاب فرانسه سه تفنگدار – فرانسه به فارسی

دیدگاهتان را بنویسید