کتاب فرانسه تریستان و ایزوت – فرانسه به فارسی

دانلود کتاب فرانسه تریستان و ایزوت – فرانسه به فارسی

تریستان و ایزوت بِرول تریستان و ایزوت به اشتباه اکسیر عشق که برای پادشاه مارک بود را می‌نوشند و دیوانه وار عاشق یکدیگر می‌شوند. با وجود این، ایزوت به همسری پادشاه مارک درمی‌آید؛ اما دو عاشق به دیدارهای پنهانی خود ادامه می‌دهند. به زودی شایعه‌هایی در قلمرو پادشاهی می‌پیچد. پادشاه به تریستان شک می‌کند که شاید همسرش را می‌بیند …

دانلود کتاب فرانسه تریستان و ایزوت – فرانسه به فارسی

دیدگاهتان را بنویسید