کتاب فرانسه Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue – Techniques et pratiques de classe

خرید کتاب فرانسه Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue - Techniques et pratiques de classe

دانلود کتاب فرانسه Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue – Techniques et pratiques de classe

Techniques et pratiques de classe est une collection pour la formation continue des professeurs et la formation initiale des étudiants, dans des domaines fondamentaux de l’enseignement /apprentissage. il s’agit pour cet ouvrage de s’intéresser au Françaissur objectifs spécifiques et la classe de langue. Le français sur objectifs spécifiques (FOS) et la classe de langue s’articule en deux parties : ? un point sur la didactique du FOS et sur les axes méthodologiques de son enseignement : approche par objectifs et savoir-faire, typologie des textes et discours, enseignement du lexique et de la grammaire, dimension culturelle et interculturelle, cadre juridique dans l’exercice des professions ; ? de nombreuses fiches pédagogiques pour répondre à des demandes de formation et des exemples d’intégration en milieu professionnel autour des spécialités suivantes : français des sciences, de la médecine, du droit, des affaires et de l’économie, du tourisme, hôtellerie, restauration et cuisine, du français des guide-interprètes. Ces activités pédagogiques sont en harmonie avec le CECR.

دانلود کتاب فرانسه Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue – Techniques et pratiques de classe

کتاب فرانسه Cosmopolite 4 : Livre de l’élève + Cahier + DVD-ROM

خرید کتاب فرانسه Cosmopolite 4 : Livre de l'élève + Cahier + DVD-ROM

دانلود کتاب فرانسه Cosmopolite 4 : Livre de l’élève + Cahier + DVD-ROM

Cosmopolite 4 : Livre de l’élève + Cahier + DVD-ROM Cosmopolite 4 : Cahier d’activités + CD audio AUTEUR(S): Émilie Mathieu-BenoitAlice ReboulAnaïs MaterAnne Veillon Leroux Structure : Des activités innovantes, écrites et orales, pour faciliter l’autonomisation de l’apprenant : → Un entraînement de 12 pages par dossier, pour un travail en trois temps: “Nous nous évaluons” “Nous pratiquons” “Nous agissons” → Des annexes riches pour un travail en autonomie : Une épreuve blanche du DELF B2 complète Un portfolio Un CD-audio MP3 avec les transcriptions et les corrigés dans un livret à part

دانلود کتاب فرانسه Cosmopolite 4 : Livre de l’élève + Cahier + DVD-ROM

کتاب فرانسه Comprehension ecrite 4 – 2eme edition – Niveau B2

دانلود کتاب فرانسه Comprehension ecrite 4 – 2eme edition – Niveau B2

دانلود کتاب فرانسه Comprehension ecrite 4 – 2eme edition – Niveau B2

کتاب فرانسه راهنمای کامل Communication Progressive – debutant

خرید کتاب فرانسه راهنمای کامل Communication Progressive - debutant

دانلود کتاب فرانسه راهنمای کامل Communication Progressive – debutant

راهنمای کامل Communication Progressive – debutant ترجمه کامل کتاب مکالمه فرانسه در سطح مبتدی Deuxième édition de l’ouvrage de Communication en français langue étrangère (FLE), niveau débutant, dans la collection Progressive du français, destinée aux grands adolescents et adultes. Ce qui fait le succès de cet ouvrage de communication: Une organisation claire: la leçon sur la page de gauche; les exercices et les activités communicatives sur la page de droite 40 fiches présentant les points généralement abordés au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues Un apprentissage progressif: il suit la progression naturelle des méthodes de français Un usage souple: pour la classe ou en auto-apprentissage Une préparation adaptée aux certifications: un entrainement efficace pour mieux réussir aux examens A découvrir dans cette deuxième édition revue et augmentée: Un CD audio avec 69 documents sonores Un test d’évaluation avec ses corrigés Des illustrations pédagogiques acutelles et colorées 50 nouveaux exercices.

دانلود کتاب فرانسه راهنمای کامل Communication Progressive – debutant

کتاب فرانسه French In Your Face

خرید کتاب فرانسه French In Your Face

دانلود کتاب فرانسه French In Your Face

A face is worth 1,001 French words Using the stories that our faces, appearance, and gestures tell, French in Your Face helps you learn and remember essential French vocabulary and everyday expressions relating to personality, attitudes, moods, and emotions. This hugely entertaining book is packed with illustrations that will tickle your funny bone and fine-tune your ability to communicate, face-to-face, in French. About the Author Luc Nisset has worked with the U.S., French, Haitian, and Dominican governments, as well as the governments of several African countries to develop an array of bilingual educational materials.

دانلود کتاب فرانسه French In Your Face

کتاب فرانسه Comprehension ecrite 3 – 2eme edition – Niveau B1

خرید کتاب فرانسه Comprehension ecrite 3 - 2eme edition - Niveau B1

دانلود کتاب فرانسه Comprehension ecrite 3 – 2eme edition – Niveau B1

دانلود کتاب فرانسه Comprehension ecrite 3 – 2eme edition – Niveau B1

کتاب فرانسه دکتر ژکیل و مستر هاید – فرانسه به فارسی

خرید کتاب فرانسه دکتر ژکیل و مستر هاید - فرانسه به فارسی

دانلود کتاب فرانسه دکتر ژکیل و مستر هاید – فرانسه به فارسی

دکتر ژکیل و مستر هاید رابرت لوئیس استیونسون پشت دیوارهای خانه دکتر ژکیل چه می‌گذرد؟ بعضی شب‌ها، عابران می‌توانستند سایه مستر هاید را ببینند که از درب پشتی خانه مخفیانه وارد می‌شد. این مرد که به نظر می‌رسد دکتر ژکیل حمایتش می‌کند و پلیس در چندین حادثه جنایی به او مشکوک شده است، کیست؟ دکتر ژکیل چه رازی را پنهان می‌کند؟

دانلود کتاب فرانسه دکتر ژکیل و مستر هاید – فرانسه به فارسی

کتاب فرانسه Comprehension ecrite 2 – 2eme edition – Niveau A2

خرید کتاب فرانسه Comprehension ecrite 2 - 2eme edition - Niveau A2

دانلود کتاب فرانسه Comprehension ecrite 2 – 2eme edition – Niveau A2

2e édition de l’ouvrage de Compréhension écrite de français langue étrangère (FLE), niveau 2 (A2), dans la collection Compétences destiné au grands adolescents et aux adultes. Compétences est une collection d’outils pratiques qui permettent de travailler et de développer les différentes compétences à chaque niveau de l’apprentissage, du A1 au B2/C1. Compétences orales et écrites du A1 au B2/C1 : 17 titres pour travailler le français selon vos besoins. Compréhension écrite A2 Ce manuel d’exercices complémentaires et progressifs permet aux apprenants d’un niveau intermédiaire de perfectionner leur compréhension écrite en français. Compréhension écrite 2 peut être utilisé en classe ou en auto-apprentissage et permet la préparation aux épreuves d’expression écrite du DELF A2. Dans cette édition revue et complétée: plus de 200 exercices 5 bilans et une évaluation finale les corrigés Compréhension écrite 2 correspond au niveau A2 du CECRL, Cadre eurioéen commun de référence.

دانلود کتاب فرانسه Comprehension ecrite 2 – 2eme edition – Niveau A2

کتاب فرانسه Tune Up Your French + CD

خرید کتاب فرانسه Tune Up Your French + CD

دانلود کتاب فرانسه Tune Up Your French + CD

Turn your rusty French language skills into polished conversation confidence Tune Up Your French offers you an entertaining and practical way to hone your French-language conversation skills. This book is structured around numerous key areas for improvement, covering everything from tricky grammatical structures to gestures, slang, and humor. In each area, key phrases are presented in “Top Ten” lists, including everyday expressions for filling pauses, icebreakers, and more. This book is excellent for brushing up on the French you studied in high school or college. The accompanying MP3 disk contains an engaging 70-minute program for learning key expressions from the book. It includes mp3 recordings of sixty Top 10 lists, organized for each access and reference on your iPod or mp3 player. This disk may not play on older, stand-alone CD players.

دانلود کتاب فرانسه Tune Up Your French + CD