کتاب انگليسی Contemporary Topics 3 (4th Edition)

خرید کتاب انگليسی Contemporary Topics 3 (4th Edition)

دانلود کتاب انگليسی Contemporary Topics 3 (4th Edition)

دانلود کتاب انگليسی Contemporary Topics 3 (4th Edition)

کتاب انگليسی Contemporary Topics 2 (4th Edition)

خرید کتاب انگليسی Contemporary Topics 2 (4th Edition)

دانلود کتاب انگليسی Contemporary Topics 2 (4th Edition)

دانلود کتاب انگليسی Contemporary Topics 2 (4th Edition)

کتاب انگليسی Contemporary Topics 1 (4th Edition)

خرید کتاب انگليسی Contemporary Topics 1 (4th Edition)

دانلود کتاب انگليسی Contemporary Topics 1 (4th Edition)

دانلود کتاب انگليسی Contemporary Topics 1 (4th Edition)

کتاب انگليسی Q Skills for Success 5 Listening and Speaking 2nd+CD

دانلود کتاب انگليسی Q Skills for Success 5 Listening and Speaking 2nd+CD

Q: Skills for Success, Second Edition is a six-level paired skills series that helps students to think critically and succeed academically. Part of: Q Skills for Success Language Level: Q Skills for Success Level 5 ISBN: 978-0-19-481952-7 With new note-taking skills, an extended writing syllabus and authentic video in every unit, Q Second Edition equips students for academic success better than ever. Q Second Edition helps students to measure their progress, with clearly stated unit objectives that motivate students to achieve their language learning goals. And the online content, seamlessly integrated into the Student Book, allows teachers to truly implement blended learning into the classroom. Question-centered approach encourages students to think critically Progress bar and clearly stated unit objectives motivate students to achieve their language learning goals Video in every unit provides an engaging springboard for students to think critically Note-taking skills and an extended writing syllabus develop essential skills for academic success Enhanced listening and reading comprehension activities provide greater scaffolding and help prepare students to use higher level study skills Research-based vocabulary program ensures that students learn the most relevant words for academic and professional life iQ Online is integrated with the Student Book content to extend learning in and out of the classroom Achievement badges keep students focused and motivated working online Auto-graded tests provide instant feedback and save teachers time iTools Online increases student engagement and reduces class prep time e-Book versions of the Student Book with interactive features designed for language learning

دانلود کتاب انگليسی Q Skills for Success 5 Listening and Speaking 2nd+CD

کتاب انگليسی Q Skills for Success 4 Listening and Speaking 2nd+CD

دانلود کتاب انگليسی Q Skills for Success 4 Listening and Speaking 2nd+CD

Q: Skills for Success, Second Edition is a six-level paired skills series that helps students to think critically and succeed academically. Part of: Q Skills for Success Language Level: Q Skills for Success Level 4 ISBN: 978-0-19-481928-2 With new note-taking skills, an extended writing syllabus and authentic video in every unit, Q Second Edition equips students for academic success better than ever. Q Second Edition helps students to measure their progress, with clearly stated unit objectives that motivate students to achieve their language learning goals. And the online content, seamlessly integrated into the Student Book, allows teachers to truly implement blended learning into the classroom. Question-centered approach encourages students to think critically Progress bar and clearly stated unit objectives motivate students to achieve their language learning goals Video in every unit provides an engaging springboard for students to think critically Note-taking skills and an extended writing syllabus develop essential skills for academic success Enhanced listening and reading comprehension activities provide greater scaffolding and help prepare students to use higher level study skills Research-based vocabulary program ensures that students learn the most relevant words for academic and professional life iQ Online is integrated with the Student Book content to extend learning in and out of the classroom Achievement badges keep students focused and motivated working online Auto-graded tests provide instant feedback and save teachers time iTools Online increases student engagement and reduces class prep time e-Book versions of the Student Book with interactive features designed for language learning

دانلود کتاب انگليسی Q Skills for Success 4 Listening and Speaking 2nd+CD

کتاب انگليسی Q Skills for Success 3 Listening and Speaking 2nd+CD

دانلود کتاب انگليسی Q Skills for Success 3 Listening and Speaking 2nd+CD

Q: Skills for Success, Second Edition is a six-level paired skills series that helps students to think critically and succeed academically. Part of: Q Skills for Success Language Level: Q Skills for Success Level 3 ISBN: 978-0-19-481904-6 With new note-taking skills, an extended writing syllabus and authentic video in every unit, Q Second Edition equips students for academic success better than ever. Q Second Edition helps students to measure their progress, with clearly stated unit objectives that motivate students to achieve their language learning goals. And the online content, seamlessly integrated into the Student Book, allows teachers to truly implement blended learning into the classroom. Question-centered approach encourages students to think critically Progress bar and clearly stated unit objectives motivate students to achieve their language learning goals Video in every unit provides an engaging springboard for students to think critically Note-taking skills and an extended writing syllabus develop essential skills for academic success Enhanced listening and reading comprehension activities provide greater scaffolding and help prepare students to use higher level study skills Research-based vocabulary program ensures that students learn the most relevant words for academic and professional life iQ Online is integrated with the Student Book content to extend learning in and out of the classroom Achievement badges keep students focused and motivated working online Auto-graded tests provide instant feedback and save teachers time iTools Online increases student engagement and reduces class prep time e-Book versions of the Student Book with interactive features designed for language learning

دانلود کتاب انگليسی Q Skills for Success 3 Listening and Speaking 2nd+CD

کتاب انگليسی Q Skills for Success 2 Listening and Speaking 2nd+CD

دانلود کتاب انگليسی Q Skills for Success 2 Listening and Speaking 2nd+CD

Q: Skills for Success, Second Edition is a six-level paired skills series that helps students to think critically and succeed academically. Part of: Q Skills for Success Language Level: Q Skills for Success Level 2 ISBN: 978-0-19-481872-8 With new note-taking skills, an extended writing syllabus and authentic video in every unit, Q Second Edition equips students for academic success better than ever. Q Second Edition helps students to measure their progress, with clearly stated unit objectives that motivate students to achieve their language learning goals. And the online content, seamlessly integrated into the Student Book, allows teachers to truly implement blended learning into the classroom. Question-centered approach encourages students to think critically Progress bar and clearly stated unit objectives motivate students to achieve their language learning goals Video in every unit provides an engaging springboard for students to think critically Note-taking skills and an extended writing syllabus develop essential skills for academic success Enhanced listening and reading comprehension activities provide greater scaffolding and help prepare students to use higher level study skills Research-based vocabulary program ensures that students learn the most relevant words for academic and professional life iQ Online is integrated with the Student Book content to extend learning in and out of the classroom Achievement badges keep students focused and motivated working online Auto-graded tests provide instant feedback and save teachers time iTools Online increases student engagement and reduces class prep time e-Book versions of the Student Book with interactive features designed for language learning

دانلود کتاب انگليسی Q Skills for Success 2 Listening and Speaking 2nd+CD

کتاب انگليسی Q Skills for Success 1 Listening and Speaking 2nd+CD

دانلود کتاب انگليسی Q Skills for Success 1 Listening and Speaking 2nd+CD

Q: Skills for Success, Second Edition is a six-level paired skills series that helps students to think critically and succeed academically. Part of: Q Skills for Success Language Level: Q Skills for Success Level 1 ISBN: 978-0-19-481846-9 With new note-taking skills, an extended writing syllabus and authentic video in every unit, Q Second Edition equips students for academic success better than ever. Q Second Edition helps students to measure their progress, with clearly stated unit objectives that motivate students to achieve their language learning goals. And the online content, seamlessly integrated into the Student Book, allows teachers to truly implement blended learning into the classroom. Question-centered approach encourages students to think critically Progress bar and clearly stated unit objectives motivate students to achieve their language learning goals Video in every unit provides an engaging springboard for students to think critically Note-taking skills and an extended writing syllabus develop essential skills for academic success Enhanced listening and reading comprehension activities provide greater scaffolding and help prepare students to use higher level study skills Research-based vocabulary program ensures that students learn the most relevant words for academic and professional life iQ Online is integrated with the Student Book content to extend learning in and out of the classroom Achievement badges keep students focused and motivated working online Auto-graded tests provide instant feedback and save teachers time iTools Online increases student engagement and reduces class prep time e-Book versions of the Student Book with interactive features designed for language learning

دانلود کتاب انگليسی Q Skills for Success 1 Listening and Speaking 2nd+CD

کتاب انگليسی Q Skills for Success Intro Listening and Speaking 2nd+CD

دانلود کتاب انگليسی Q Skills for Success Intro Listening and Speaking 2nd+CD

Q Skills for Success Intro Level Think critically. Succeed academically. Second Edition Jaimie Scanlon, Margaret Brooks, Miles Craven, Kristin Sherman, Rob Freire, Tamara Jones, Susan Earle-Carlin, Sarah Lynn, Jenny Bixby, Joe McVeigh, Margot Gramer, Colin Ward, Debra Daise, Charl Norloff, Nigel Caplan, Scott Roy Douglas, Ann Snow, and Larry Zwier prize graphic icon Winner ComputED Gazette’s 2015 EDDIE Awards, category: Post-Secondary: ELL/ESL Website Q: Skills for Success, Second Edition is a six-level paired skills series that helps students to think critically and succeed academically. Part of: Q Skills for Success Other levels: Level 1 , Level 2 , Level 3 , Level 4 , Level 5 Language Level: A1 With new note-taking skills, an extended writing syllabus and authentic video in every unit, Q Second Edition equips students for academic success better than ever. Q Second Edition helps students to measure their progress, with clearly stated unit objectives that motivate students to achieve their language learning goals. And the online content, seamlessly integrated into the Student Book, allows teachers to truly implement blended learning into the classroom. Student Book with iQ OnlineStudent e-book with iQ OnlineSplit Student Book A with iQ OnlineSplit Student Book B with iQ OnlineiTools OnlineiTools USBiQ Online student access cardiQ Online teacher access card Question-centered approach encourages students to think critically Progress bar and clearly stated unit objectives motivate students to achieve their language learning goals Video in every unit provides an engaging springboard for students to think critically Note-taking skills and an extended writing syllabus develop essential skills for academic success Enhanced listening and reading comprehension activities provide greater scaffolding and help prepare students to use higher level study skills Research-based vocabulary program ensures that students learn the most relevant words for academic and professional life iQ Online is integrated with the Student Book content to extend learning in and out of the classroom Achievement badges keep students focused and motivated working online Auto-graded tests provide instant feedback and save teachers time iTools Online increases student engagement and reduces class prep time e-Book versions of the Student Book with interactive features designed for language learning

دانلود کتاب انگليسی Q Skills for Success Intro Listening and Speaking 2nd+CD

کتاب انگليسی Inside Listening and Speaking 4+CD

خرید کتاب انگليسی Inside Listening and Speaking 4+CD

دانلود کتاب انگليسی Inside Listening and Speaking 4+CD

مجموعه Inside Listening and Speaking در 5 سطح ( Intro – 4) با افزايش سطح زبان آموزان از مبتدي به پيشرفته (A1-C1)، لغات آکادميک براي برقراري ارتباط و درک متون آکادميک را به آن ها مي دهد. هر درس شامل متون و تمرين هايي از بافت هاي آکادميک است. همراهي اين مجموعه با ويدئوي آموزشي از بافت هاي آکادميک متنوع و با بهره گيري از مستندات BBC، دانش آموزان را با آموزش درگير و به آن ها انگيزه مي دهد. دستورالعمل هاي گام به گام آموزش تلفظ ، زبان آموزان را با نحوه صحيح اداي کلمات آشنا مي سازد. هر درس با وجود ساختارها و تمرينات متنوع دانش آموزان را به چالش کشيده و مهارت گفتاري آن ها را تقويت مي کند و در انتهاي هر درس با سوالات متنوع دانش آموزان را به يک بحث آزاد در مورد موضوع درس دعوت مي کند. با وجود اين مجموعه ارزشمند علاوه بر تقويت مهارت گفتاري و شنيداري ، دايره لغات و اطلاعات عمومي خود را افزايش دهيد ، همچنين براي کسانيکه براي آزمون هاي بين المللي آماده مي شوند يکي از بهترين منابع است. ديگر کتب اين مجموعه شامل Reading و Writing است. نويسنده Kristin D Sherman ،ويراستار ارشد اين مجموعه ،برنده جايزه David E. Eskey Award براي مجموعه inside reading شده است. Develop listening and speaking skills and acquire the Academic Word List. Inside Listening and Speaking is a five-level academic listening and speaking course that develops students’ skills and teaches key academic vocabulary from the Academic Word List.

دانلود کتاب انگليسی Inside Listening and Speaking 4+CD