کتاب فرانسه واژه نامه Alter Ego + 2

خرید کتاب فرانسه واژه نامه Alter Ego + 2

دانلود کتاب فرانسه واژه نامه Alter Ego + 2

کتاب واژه نامه Alter Ego + 2 مجموع لغت های Alter Ego + 2 مقدمه کتاب پیش‌رو شامل مجموعه واژگان زبان فرانسه است که در قالب جمله به‌کار گرفته شده‌اند. واژه‌های موجود در این کتاب از متد آموزشی Alter Ego + 2استخراج شده‌اند. هدف از این مجموعه این است که زبان آموزان بتوانند واژه‌های ضروری را بهتر به‌ خاطر بسپارند و از آنجایی که یادگیری لغات در قالب جمله تأثیر به‌سزایی دارد، این روش را به‌کار گرفتیم. یکی دیگر از مزیت‌های این مجموعه، ذکر تلفظ لغات است. مراحل کار: همان‌طور که ملاحظه می‌کنید هر صفحه شامل ده لغت است، بنابراین شما می‌توانید هر بار ده واژه جدید را بیاموزید. بار اول: ده لغت موجود در صفحه نخست را حفظ کرده و سپس خانه‌ی اول را آبی رنگ کنید. اگر معنای لغت حفظ‌شده را به‌خاطر نیاوردید، خانه‌ها را خالی بگذارید کنید. رنگ آبی نشان‌دهنده این است که شما لغت را در این روز یاد گرفته‌اید و آن را به‌خاطر می‌آورید و خانه خالی به شما نشان می‌دهد که دفعه بعد دوباره باید لغت را حفظ کنید. بار دوم: ده لغتی را که قبلاً حفظ کرده‌اید دوباره مرور کنید و اگر آن‌ها را بلد بودید، خانه‌ی دوم را آبی کنید، در غیر این صورت دوباره خانه را خالی بگذارید. و با همین شیوه لغات موجود در صفحه دوم را نیز حفظ کنید. به همین ترتیب تا خانه پنجم پیش بروید. اما با خانه‌های خالی چه کنید؟ وقتی لغاتی را که قبلاً به‌خاطر نیاورده‌اید و خانه‌ی آن را خالی گذاشته‌اید دوباره مرور می‌کنید، این‌بار اگر آن‌ها را بلد هستید، می‌توانید خانه خالی را رنگ کنید. بنابراین هر چه تعداد خانه‌های بیشتری را رنگ کرده باشید، به این معناست که آن لغت بهتر در ذهن شما تثبیت شده است. بنابراین تعداد خانه‌های آبی نشان‌دهنده میزان تسلط شما است و اگر با پنج بار مرور نتوانستید آن لغت را به‌خوبی به‌خاطر آورید، در نتیجه لازم است که بیشتر آن را مرور کنید تا بتوانید پنج خانه را رنگ کرده و از تثبیت لغت در ذهن خود مطمئن شوید. لازم به ذکر است که پس از تکمیل پنج خانه‌، اکنون شما می‌توانید برای اطمینان بیشتر خانه‌های مربوط به ترجمه لغات را نیز علامت بزنید. در واقع، وقتی شما پنج خانه اول را تکمیل کرده‌اید، می‌توان گفت که به‌خوبی لغت را یاد گرفته‌اید و از این پس وارد مرحله‌ی تولید داده‌های آموخته‌شده می‌شوید. به عبارت دیگر، با مرور لغات از فارسی به فرانسه می‌توانید میزان یادگیری خود را بیشتر بسنجید و از تثبیت لغات اطمینان حاصل کنید. در آخر از استاد عزیزم جناب آقای دکتر دانیال بسنج که در این پروژه من را همراهی نمودند و دو دوست عزیزم که ویراستاری این فرهنگ لغت را انجام دادند، خانم ها زینب گلستانی و Hélène Moratto نهایت تشکر و قدردانی را دارم. الهام حبیبی

دانلود کتاب فرانسه واژه نامه Alter Ego + 2

کتاب فرانسه Cosmopolite 4 : Livre de l’élève + Cahier + DVD-ROM

خرید کتاب فرانسه Cosmopolite 4 : Livre de l'élève + Cahier + DVD-ROM

دانلود کتاب فرانسه Cosmopolite 4 : Livre de l’élève + Cahier + DVD-ROM

Cosmopolite 4 : Livre de l’élève + Cahier + DVD-ROM Cosmopolite 4 : Cahier d’activités + CD audio AUTEUR(S): Émilie Mathieu-BenoitAlice ReboulAnaïs MaterAnne Veillon Leroux Structure : Des activités innovantes, écrites et orales, pour faciliter l’autonomisation de l’apprenant : → Un entraînement de 12 pages par dossier, pour un travail en trois temps: “Nous nous évaluons” “Nous pratiquons” “Nous agissons” → Des annexes riches pour un travail en autonomie : Une épreuve blanche du DELF B2 complète Un portfolio Un CD-audio MP3 avec les transcriptions et les corrigés dans un livret à part

دانلود کتاب فرانسه Cosmopolite 4 : Livre de l’élève + Cahier + DVD-ROM

کتاب فرانسه L’Atelier niv .A2 – Livre + Cahier + DVDrom

خرید کتاب فرانسه L'Atelier niv .A2 - Livre + Cahier + DVDrom

دانلود کتاب فرانسه L’Atelier niv .A2 – Livre + Cahier + DVDrom

دانلود کتاب فرانسه L’Atelier niv .A2 – Livre + Cahier + DVDrom

کتاب فرانسه L’Atelier niv .A1 – Livre + Cahier + DVDrom

خرید کتاب فرانسه L'Atelier niv .A1 - Livre + Cahier + DVDrom

دانلود کتاب فرانسه L’Atelier niv .A1 – Livre + Cahier + DVDrom

کتاب فرانسه L’Atelier Résumé : Agir, interagir et apprendre avec plaisir Coopérer pour construire du sens et résoudre des missions concrètes Réfléchir ensemble au fonctionnement de la langue, pas à pas et en spirale S’ouvrir aux autres et se détendre par des découvertes culturelles et des jeux Développer et partager les stratégies d’apprentissage Perfectionner sa prononciation avec 34 vidéos de phonétique Faciliter et enrichir sa pratique d’enseignant avec le guide classe

دانلود کتاب فرانسه L’Atelier niv .A1 – Livre + Cahier + DVDrom

کتاب فرانسه L’Atelier niv .B2 – Guide pratique de classe

خرید کتاب فرانسه L'Atelier niv .B2 - Guide pratique de classe

دانلود کتاب فرانسه L’Atelier niv .B2 – Guide pratique de classe

دانلود کتاب فرانسه L’Atelier niv .B2 – Guide pratique de classe

کتاب فرانسه L’Atelier niv .B1 – Guide pratique de classe

دانلود کتاب فرانسه L’Atelier niv .B1 – Guide pratique de classe

دانلود کتاب فرانسه L’Atelier niv .B1 – Guide pratique de classe

کتاب فرانسه L’Atelier niv .A2 – Guide pratique de classe

خرید کتاب فرانسه L'Atelier niv .A2 - Guide pratique de classe

دانلود کتاب فرانسه L’Atelier niv .A2 – Guide pratique de classe

دانلود کتاب فرانسه L’Atelier niv .A2 – Guide pratique de classe

کتاب فرانسه L’Atelier niv .A1 – Guide pratique de classe

خرید کتاب فرانسه L'Atelier niv .A1 - Guide pratique de classe

دانلود کتاب فرانسه L’Atelier niv .A1 – Guide pratique de classe

Résumé : Disponible prochainement À quoi sert ce guide ? faciliter la découverte et l’utilisation de l’Atelier A1 accompagner votre quotidien d’enseignant de FLE vous aider dans votre pratique de classe à l’aide de conseils et d’exemples concrets vous suggérer des variantes d’activités pour personnaliser vos cours rythmer votre pratique de classe, en vous invitant à des moments de détente ou d’enrichissement culturel ! Dans ce guide… Des conseils pratiques, les corrigés et transcriptions, des notes culturelles, 10 fiches de formation, 8 tests photocopiables avec barème, et…4 jeux à imprimer !

دانلود کتاب فرانسه L’Atelier niv .A1 – Guide pratique de classe

کتاب فرانسه L’Atelier niv .B2 – Livre + Cahier + DVDrom

دانلود کتاب فرانسه L’Atelier niv .B2 – Livre + Cahier + DVDrom

دانلود کتاب فرانسه L’Atelier niv .B2 – Livre + Cahier + DVDrom

کتاب فرانسه L’Atelier niv .B1 – Livre + Cahier + DVDrom

دانلود کتاب فرانسه L’Atelier niv .B1 – Livre + Cahier + DVDrom

دانلود کتاب فرانسه L’Atelier niv .B1 – Livre + Cahier + DVDrom