کتاب فرانسه Bescherelle – Mon premier dictionnaire illustré

خرید کتاب فرانسه Bescherelle - Mon premier dictionnaire illustré

دانلود کتاب فرانسه Bescherelle – Mon premier dictionnaire illustré

Bescherelle – Mon premier dictionnaire illustré Claude Kannas Patrick Morize Un ouvrage de référence illustré pour les 5-7 ans. Conforme aux programmes, il accompagne les enfants dans l’apprentissage des mots et des premières notions de français. Un dictionnaire : plus de 1 000 mots illustrés ; des exemples ; la nature des mots, les contraires, les homonymes, des mots de même famille… ; des remarques sur l’orthographe et la prononciation ; un abécédaire. Les principaux sons et leurs écritures les plus courantes : des exemples illustrés ; des précisions sur l’orthographe et la prononciation. Les premières notions de grammaire : le nom, l’adjectif, le déterminant, le verbe… Des tableaux de conjugaison : 20 verbes conjugués aux principaux temps.

دانلود کتاب فرانسه Bescherelle – Mon premier dictionnaire illustré

کتاب فرانسه فرهنگ واژگان زبان شناسی فرانسه – فارسی

خرید کتاب فرانسه فرهنگ واژگان زبان شناسی فرانسه - فارسی

دانلود کتاب فرانسه فرهنگ واژگان زبان شناسی فرانسه – فارسی

از دیر باز مطالعۀ زبان مورد توجه فلاسفه و اندیشمندان بوده است ولی از قرن بیستم با تعریف فردینان دو سوسور، زبان شناس سوییسی به صورت یک رشتۀ علمی در آمد و این گونه تعریف شد: علمی که به مطالعه و بررسی زبان می‌پردازد و هدف آن توضیح قواعد دستوری نیست بلکه توضیح و توصیف ساختارهای زبانی، ساز و کار زبان می‌باشد و از این جهت علم است که زبان را به عنوان یک موضوع، مورد مطالعه قرار می‌دهد. زبان شناسی مانند هر علم دیگری، روش‌های تجزیه و تحلیل و توصیف خاص خود را دارد که با مشاهده آغاز می‌شود. مشاهده، توصیف، توضیح و در نهایت قواعد کلی که به صورت نظریه در این حوزه مطرح می‌گردد. لازم به ذکر است که زبان شناسی یکی از رشته‌های علوم انسانی است از این جهت که پدیده‌هایی را مورد مطالعه قرار می‌دهد که جزء رفتارهای انسان در جامعه تلقی می‌گردد و با دیگر رشته‌های علوم انسانی نیز در ارتباط است همانند فلسفه، روان شناسی، جامه شناسی، تاریخ، جغرافیا و غیره . به همین دلیل زیر شاخه‌هایی همانند روان زبان شناسی، جامعۀ زبان شناسی، و غیره وجود دارد. روان زبان شناسی از تلفیق زبان شناسی و روان شناسی به وجود آمده و پدیده‌های ذهنی انسان را از طریق رفتارهایش بررسی می‌کند برای نخستین بار در سال 1954توسط شارل اسگود (1933) و توماس سبوک (2001-1920) به وجود آمد و رابطه میان زبان و رفتار گفتاری شخص را مورد بررسی قرار می‌دهد. شرایط تولید و درک زبان با رفتار شناسی نظریه‌های نوام چامسکی (1928)، میکائیل باختین (1975-1895) و در نهایت علوم شناختی بسیار پیشرفت کرد و رشتۀ متفاوتی از روان شناسی زبان، به نام روان زبان شناسی شکل گرفت. جامعۀ زبان شناسی، زبان را به عنوان یک پدیدۀ اجتماعی مورد واکاوی قرار می‌دهد. یعنی جامعه بدون زبان نمی‌تواند وجود داشته باشد، زیرا زبان یک وسیلۀ ارتباطی میان اعضای مختلف یک جامعه است. جامعۀ زبان شناسی، زبان را در یک بافت اجتماعی مورد واکاوی قرار می‌دهد. برای اولین بار فلاسفه و همچنین قوم شناسان و جامعه شناسان بودند که مسئلۀ روابط میان زبان و جامعۀ زبانی را مطرح کردند. از جملۀ آنها می‌توان به ویلهلم آمبولت (1835-1767) اشاره کرد که فرهنگ را در ارتباط با زبان مورد بررسی قرار داد و این مسئله را خاطر نشان کرد که تنوع زبانی در ارتباط با تنوع ذهنیت‌ها است . ساپیر (1939-1884) و ورف (1941-1897) هم نشان دادند که بین زبان و شکل تفکر ارتباط وجود دارد. از زیر شاخه‌های جامعۀ زبانشناسی می‌توان قوم زبان شناسی را نام برد که زبان را در بافت جامعه و فرهنگ مورد بررسی قرار می‌دهد یعنی ارتباطات بین زبان و فرهنگی که از این زبان منتج می‌شود. جغرافیای زبان، زبان شناسی جغرافیایی تنوع زبانی را در مکان‌های مختلف مورد مطالعه قرار می‌دهد. واضح است در مکان‌های مختلف تنوع آوایی ، تکواژی یا واژگانی وجود دارد. زبان شناسی و تاریخ هم ارتباطشان در زبان شناسی تاریخی یا در زمانی روشن می‌گردد. شیوه‌ای که زبان‌ها تغییر می‌کنند، دلایل و اثرات این تنوع زبانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. زبان شناسی تاریخی در واقع در ارتباط با ریشه شناسی زبان می‌باشد که منشأ و تحول واژگان را بررسی می‌کند و حتی امکان پیدا کردن رابطۀ خویشی میان زبانýها و طبقه بندی خانوادۀ زبانی نیز وجود دارد زبان شناسی و فلسفه هم کاملا می‌توانند به هم پیوند خورند. در واقع اولین زبان شناسان فیلسوف بودند نظیر ارسطو، افلاطون (، سن آگوستن و دیگر فلاسفه. ولی فیلسوف آنگونه که زبان شناس به زبان علاقه مند است، توجه نشان نمی‌دهد. زبان شناس به ساختار صوری زبان و جملات یک زبان توجه دارد، در صورتیکه فیلسوف به ساختار منطقی زبان توجه نشان می‌دهد و فلسفۀ زبان به نقش زبان در تاریخ بشریت و رابطۀ میان تفکر و زبان می‌پردازد. در مورد رابطۀ زبان و ادبیات، واضح است که این دو رشته به هم وابسته‌اند. اما ادبیات قبل از هر چیزی یک هنر است، یعنی محصول تخیل و احساس انسانی و ذهنی می‌باشد، در حالیکه زبان شناسی به عنوان علم، عینی و محسوس است. ولی می‌توان با ابزارهای زبان شناسی روی متن‌های ادبی کار کرد و خصوصیات عینی و ملموس آنها را نشان داد و بدین ترتیب آن را از حالت ذهنی خارج کرد. این نزدیکی زبان شناسی با ادبیات موجب به وجود آمدن رشته‌های دیگر از جمله نشانه شناسی، معناشناسی و غیره شده است. زبان شناسی با تاریخ زبان نیز ارتباط تناتنگی دارد که برای نخستین بار در آلمان توسط فردریش آگوست وولف (1759-1824) به وجود آمد. این رابطه که نقد متنی نیز خوانده می‌شود نخستین هدفش بررسی ساختار، مقایسه، رمز گشایی و تحلیل آثار ادبی قدیمی است. در واقع این رشته می‌خواهد فرهنگ و تمدن یک جامعۀ زبانی را از طریق متون نوشتاری به ویژه متون ادبی کشف نماید. نتایج تحقیقات و پژوهش‌های فیلولوژی و زبان شناسی برای تاریخ نگاران، مردم شناسان، تطبیق گرایان و غیره سودمند است. سؤالی که ممکن است ذهن مخاطب را درگیر کند این است که آیا زبان شناسان لزوما چندین زبان می‌دانند؟ نه زیرا موضوع زبان شناسی فقط زبان است و ضرورتا یک زبان شناس چند زبانه، سبک شناس یا ادیب … نیست. زبان شناس سره شناس یا لزوما استاد زبان هم نیست. او تنها با روش‌های واکاوی زبان می‌تواند آشنا باشد. زبان شناس تنها زبان طبیعی یعنی زبان انسانی را مطالعه می‌کند و نه زبان حیوانات و یا زبان‌های تصنعی نظیر زبان منطق، گل‌ها، رنگ‌ها، پرچم کشورها و غیره. و در زبان شناسان زبان را به عنوان نهادی اجتماعی تعریف می‌کنند که هدف اصلیش برقراری ارتباط میان افراد بشر می‌باشد. زبان نظامی از نشانه‌هاست که خطی بوده و دارای تجزیۀ دوگانه است که در تجزیۀ اول تکواژ و در تجزیۀ دوم واج به دست می‌آید و بر روی دو محور همنشینی و جانشینی عمل می‌کند. زبان پدیدۀ انتزاعی است که با گفتار یا گفتمان به صورت عینی و ملموس در می‌آید. با توجه به اهمیت زبان در ارتباطات و نقش زبان شناسی در واکاوی زبان و متون مختلف، دانستن اصطلاحات به کار رفته در این رشته و یافتن معادل آن در زبان فارسی نیز ضروری به نظر می‌رسد. از این رو جمعی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه دانشگاه شهید بهشتی بر آن شدند تا لغات تخصصی زبان شناسی را گرد آوری کنند. از آنجایی که تا کنون در این زمینه از زبان فرانسوی کاری صورت نگرفته و فرهنگ لغات موجود حاصل ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی بوده است، تصمیم گرفته شد تا با تهیۀ این اثر اندکی از خواست و نیاز دانشجویان و دانش پژوهان را در حوزۀ زبان شناسی و زبان‌های خارجی بر آورده شود. این مجموعه شامل واژه‌های زبان شناسی است که عمدتا در متون دانشگاهی به چشم می‌خورد. مترجمین و متخصصین حوزۀ زبان شناسی به ویژه دانشجویان زبان‌های خارجی نیز می‌توانند از این اثر بهره ببرند. زیرا اغلب آثار موجود در این حوزه در قالب نظریات زبان شناسی‌اند و کمتر اثری به ترجمۀ تخصصی واژگان پرداخته است. امری که دانشجویان را با مشکل مواجه کرده است. زیراهنگام مطالعۀ متون زبان شناسی و با مراجعه به فرهنگ لغات عام، قادر به یافتن معنای دقیقی برای کلمات در این شاخه نیستند. به همین علت سعی شده است با ارائۀ یک یا چند واژۀ معادل، درک متون برای مخاطبین تسهیل گردد. شایان ذکر است که با توجه به گستردگی مباحث زبان شناسی و زیر شاخه‌هایی که وجود دارد، این فهرست کامل نیست اما امید است گامی موثر در این زمینه برداشته شده باشد. در پایان لازم است از خانم‌ها ساغر جاویدپور، محیا احمدی پور، بهنوش مقربی و هانیه صفامنش تشکر نمایم که با تلاش و کوشش خود توانستند سهمی در پیشرفت جامعۀ علمی ایران داشته باشند. مرضیه اطهاری نیک عزم مرداد ماه 1398

دانلود کتاب فرانسه فرهنگ واژگان زبان شناسی فرانسه – فارسی

کتاب فرانسه هزار واژۀ مقدماتی زبان فرانسه – فرانسه-فارسی

خرید کتاب فرانسه هزار واژۀ مقدماتی زبان فرانسه -  فرانسه-فارسی

دانلود کتاب فرانسه هزار واژۀ مقدماتی زبان فرانسه – فرانسه-فارسی

مجموعه هزار واژۀ مقدماتی زبان فرانسه – فرانسه-فارسی

دانلود کتاب فرانسه هزار واژۀ مقدماتی زبان فرانسه – فرانسه-فارسی

کتاب فرانسه هزار واژۀ پر بسامد معماری و ساختمان سازی فرانسه-فارسی

خرید کتاب فرانسه هزار واژۀ پر بسامد معماری و ساختمان سازی  فرانسه-فارسی

دانلود کتاب فرانسه هزار واژۀ پر بسامد معماری و ساختمان سازی فرانسه-فارسی

هزار واژۀ پر بسامد معماری و ساختمان سازی فرانسه-فارسی

دانلود کتاب فرانسه هزار واژۀ پر بسامد معماری و ساختمان سازی فرانسه-فارسی

کتاب فرانسه هزار واژۀ پر بسامد کامپیوتر و اینترنت – فرانسه به فارسی

خرید کتاب فرانسه هزار واژۀ پر بسامد کامپیوتر و اینترنت - فرانسه به فارسی

دانلود کتاب فرانسه هزار واژۀ پر بسامد کامپیوتر و اینترنت – فرانسه به فارسی

هزار واژۀ پر بسامد کامپیوتر و اینترنت – فرانسه به فارسی

دانلود کتاب فرانسه هزار واژۀ پر بسامد کامپیوتر و اینترنت – فرانسه به فارسی

کتاب فرانسه هزار واژۀ پر بسامد برق و الکترونیک – فرانسه به فارسی

خرید کتاب فرانسه هزار واژۀ پر بسامد برق و الکترونیک - فرانسه به فارسی

دانلود کتاب فرانسه هزار واژۀ پر بسامد برق و الکترونیک – فرانسه به فارسی

هزار واژۀ پر بسامد برق و الکترونیک – فرانسه به فارسی

دانلود کتاب فرانسه هزار واژۀ پر بسامد برق و الکترونیک – فرانسه به فارسی

کتاب فرانسه واژگان و اصطلاحات ضروری فرانسه فارسی ( فرهنگ موضوعی )

خرید کتاب فرانسه واژگان و اصطلاحات ضروری فرانسه فارسی ( فرهنگ موضوعی )

دانلود کتاب فرانسه واژگان و اصطلاحات ضروری فرانسه فارسی ( فرهنگ موضوعی )

واژگان و اصطلاحات ضروری فرانسـه-فارسـی (فرهنگ موضوعی) کتاب حاضر، برخلاف بسیاری از فرهنگ‌های لغت موجود به ترتیب الفبایی نیست، بلکه بر اساس 56 «موضوع» کلی که در نوشته‌ها و گفتگوهای متداول زبان فرانسه کاربرد دارد، تنظیم شده است و ضروری‌ترین واژگان و اصطلاحات را شامل می‌شود. هدف از این نوع تقسیم‌بندی آن است که بتوان در وهله اول با تصور یک موضوع خاص در ذهن، به سادگی به همۀ واژگان و اصطلاحات ضروری مربوط به آن دست یافت و در وهله دوم راجع به مفهوم هر واژه تا سر حد امکان، بیشترین درک و آگاهی لازم را کسب کرد. هر موضوع کلی خود به موضوع‌های فرعی جداگانه‌ای تقسیم شده است. موضوع‌های فرعی هرکدام به نوبۀ خود به بخش‌های جزئی‌تری از قبیل اسم، فعل، صفت و غیره تقسیم می‌شود. هرگاه تعیین مذکر یا مؤنث بودن اسم‌های فرانسه که در عبارات به کار رفته، یا ذکر گونۀ مؤنث اسم‌های مذکر لازم بوده و یا هنگامی که اسمی همراه با صفت یا فعل خاصی کاربرد داشته است، موارد در داخل پرانتز و بلافاصله پس از کلمۀ اصلی مورد نظر قید شده است. · کلمه‌های فرانسه در ذیل هر موضوع به ترتیب الفبایی مرتب شده است. · اسامی مذکر و مؤنث فرانسه که با حرف بی‌صدا شروع می‌شود، به ترتیب بعد از حروف تعریف le و la و اسامی که با حرف صدادار یا h گنگ شروع می‌شود، بعد از حرف تعریف l’ و قبل از نشانه‌های اختصاری m (مذکر) و f (مؤنث) معلوم شده است. نیز هرگاه مفهوم خاص کلمه‌ای در اصطلاح یا جمله‌ای واضح نبوده، آن مفهوم در پایان همان اصطلاح یا جمله مشخص شده است. · شکل جمع همۀ اسامی مرکب و بی‌قاعدۀ فرانسه قید گردیده است. · شکل مؤنث همۀ اسامی مذکر فرانسه (در مورد مشاغل، حرفه‌ها و نظیر آن) در صورتی‌که وجود داشته، قید شده است. · شکل مؤنث و جمع همۀ صفت‌های بی‌قاعدۀ فرانسه قید شده است. · هر فعلی که به صورت بی‌قاعده صرف می‌شود، با علامت (*) مشخص شده است. امیدواریم استفاده از این فرهنگ موضوعی در دروسی مانند مکالمه، انشاء ساده و نگارش پیشرفته به زبان‌آموزان و نیز در سفرهای خارجی به گردشگران کمک شایانی نماید و دسترسی و رجوع به آن سبب سهولت و سرعت عمل در گفتار و نوشتار شود.

دانلود کتاب فرانسه واژگان و اصطلاحات ضروری فرانسه فارسی ( فرهنگ موضوعی )

کتاب فرانسه Le Robert de poche 2016

خرید کتاب فرانسه Le Robert de poche 2016

دانلود کتاب فرانسه Le Robert de poche 2016

Un dictionnaire de langue française 63 000 définitions de nombreux exemples d’emplois les niveaux de langues (littéraire, familier, argotique…) les synonymes et les contraires les locutions et expressions la prononciation Un dictionnaire de culture générale 10 000 noms propres (personnes, lieux, événements…), dans tous les domaines : histoire, géographie, arts, sciences, politiques… + des annexes : les tableaux de conjugaisons les règles d’accord du participe passé les noms d’habitants Fermer Le Robert de poche

دانلود کتاب فرانسه Le Robert de poche 2016

کتاب فرانسه Oxford Picture Dictionary OPD English/French Dictionary

خرید کتاب فرانسه Oxford Picture Dictionary OPD English/French Dictionary

دانلود کتاب فرانسه Oxford Picture Dictionary OPD English/French Dictionary

The English/French dictionary is the core component of the Oxford Picture Dictionary Third Edition program, building students’ vocabulary, reading, and critical thinking skills for success in their daily lives. It features all of the new content from the monolingual dictionary. Dictionary ensures vocabulary retention with over 4,000 words, 421 verbs, and practice activities. Updated content including Job Search, Career Planning, Soft Skills, Digital Literacy, Internet Research, and Health Insurance prepares students to meet the requirements of their daily lives. Updated activities prepare students for work, academic study, and citizenship. Illustrations present over 4,000 English words and phrases within meaningful, real-life contexts 11 new and expanded topics including Job Search, Career Planning, and Digital Literacy prepare students to meet the requirements of their daily lives Updated activities prepare students for work, academic study, and citizenship Oxford 3000™ vocabulary ensures students learn the most useful and important words

دانلود کتاب فرانسه Oxford Picture Dictionary OPD English/French Dictionary

کتاب فرانسه رمزگشای کوچک پزشکی: واژه‌های پزشکی به زبان روشن فرانسه – فارسی

خرید کتاب فرانسه رمزگشای کوچک پزشکی: واژه‌های پزشکی به زبان روشن فرانسه - فارسی

دانلود کتاب فرانسه رمزگشای کوچک پزشکی: واژه‌های پزشکی به زبان روشن فرانسه – فارسی

باید خیلی مطلع باشید آنها به زبان لاتین به شما می‏گویند: “دختر شما بیمار است.” (مولیر، عشق پزشکی، پرده دوم؛ صحنه 1) زبان پزشکی همیشه رمز آلود بوده و مولیر در زمان خود آن را به استهزاء می‏گرفته است. با پیشرفت‏های چشمگیر علوم و فنون، زبان پزشکی غنی¬تر شده ولی همچنان برای غیرمتخصصان غیرقابل فهم مانده است. قانون مصوب سال 2002 موسوم به قانون “کوشنر” به همه اشخاص امکان دسترسی اطلاعات در مورد سلامتی خود را می‏دهد. اطلاعاتی که در اختیار متخصصین و بنیادهای سلامتی قرار دارد. این اشخاص و مؤسسات در پیشبرد تشخیص و درمان بیماری یا پیشگیری از آن به ویژه در مورد نتایج معاینات، گزارشهای مشاوره یا بستری کردن بیماران، دستورالعمل‏ها و قوانین درمانی اعمال شده، گزارشات مراقبات و مکاتبات بین متخصصین امر سلامت مشارکت داشته اند. هدف این قانون ایجاد تعادل میان پزشکان و بیماران است. اما چگونه اسناد بدست آمده را رمزگشایی می‏کنیم؟ چگونه باید اصطلاحات فنی و عبارات پیچیده در زبان تخصصی پزشکی را درک کرد. آیا هنگامی که نتایج منفی را به شما اعلام می‏کنم باید نگران شوید؟ هنگامی که تزریق موضعی دردناک درنظر گرفته شده آیا چه انتظاری باید داشت؟ این که هرگز سراغ توتون نرفته ایم و گفته شود که پیپ می‏کشیم به چه معناست؟ رمزگشایی کوچک به شما کمک می‏کند: ×4000 کلمه و اصطلاح بسیار کاربردی در گزارشهای آزمایشگاهی، رادیولوژی و در بستری کردن به زبان روشن و قابل فهم برای همه تعریف شده اند. بیماریها علائم و نشانگان آنها، اندام‏ها و قمست‏های بدن انسان، اعمال جراحی اصلی و واحدهای اندازه گیری و غیره. ×بیش از 3000 خلاصه و گزارش به زبان امروزی ترجمه شده. × معنی بیش از 120 مخفف توضیح داده شده. ×به نکته‏های کاربردی بعضی اصطلاحات (شفاهی، نوشتاری و رسمی) اشاره شده است.

دانلود کتاب فرانسه رمزگشای کوچک پزشکی: واژه‌های پزشکی به زبان روشن فرانسه – فارسی