کتاب انگليسی Oxford Paperback Dictionary

خرید کتاب انگليسی Oxford Paperback Dictionary

دانلود کتاب انگليسی Oxford Paperback Dictionary

دانلود کتاب انگليسی Oxford Paperback Dictionary

کتاب انگليسی واژگان تخصصی تاریخ انگلیسی به فارسی

خرید کتاب انگليسی واژگان تخصصی تاریخ انگلیسی به فارسی

دانلود کتاب انگليسی واژگان تخصصی تاریخ انگلیسی به فارسی

واژگان تخصصی تاریخ انگلیسی به فارسی

دانلود کتاب انگليسی واژگان تخصصی تاریخ انگلیسی به فارسی

کتاب انگليسی فرهنگ معاصر پویا: انگلیسی ـ فارسی (یک‌جلدی) LP

خرید کتاب انگليسی فرهنگ معاصر پویا: انگلیسی ـ فارسی (یک‌جلدی) LP

دانلود کتاب انگليسی فرهنگ معاصر پویا: انگلیسی ـ فارسی (یک‌جلدی) LP

فرهنگ معاصر پویا: انگلیسی ـ فارسی (یک‌جلدی) LP اين فرهنگ تمامی ويژگی‌های فرهنگ پويا را دارد. با اين تفاوت كه متناسب با نياز يك زبان‌آموز متوسّط تا پيشرفته و با توجه به پيكرۀ فرهنگ معتبر Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary تأليف شده است. با توجّه به حجم فرهنگ، صرفاً در مواردی مثال ذكر شده است كه احتمال می‌داده ايم ارائۀ معادل به تنهايی برای كاربر راهگشا نيست. فرهنگ حاضر، حاوی نكات كاربردی و دستوری زبان انگليسی، همراه با صدها اصطلاح و فعل گروهی اين زبان است. این فرهنگ تمامى ویژگى ‏هاى فرهنگ پویا را دارد. با این تفاوت که متناسب با نیاز یک زبان‏ آموز متوسط تا پیشرفته و با توجه به پیکرۀ فرهنگ معتبر Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary اطلاعات مورد نیاز استخراج شده است. با توجه به‌حجم فرهنگ، صرفاً در مواردى مثال ذکر شده است که احتمال مى‏ داده‏ ایم ارائۀ معادل به ‏تنهایى براى کاربر راهگشا نیست. حاوی نکات کاربردی و دستوری زبان انگلیسی. با صدها اصطلاح و فعل گروهی زبان انگلیسی. بیشتر

دانلود کتاب انگليسی فرهنگ معاصر پویا: انگلیسی ـ فارسی (یک‌جلدی) LP

کتاب انگليسی کتاب فرهنگ معاصر دوسویۀ جیبی: فارسی – انگلیسی، انگلیسی – فارسی

خرید کتاب انگليسی کتاب فرهنگ معاصر دوسویۀ جیبی: فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسی

دانلود کتاب انگليسی کتاب فرهنگ معاصر دوسویۀ جیبی: فارسی – انگلیسی، انگلیسی – فارسی

فرهنگ معاصر دوسویۀ جیبی: فارسی – انگلیسی، انگلیسی – فارسی در بخش فارسی – انگليسی حدود 12 هزار مدخل و زيرمدخل فارسی و برابرهای انگليسی. انتخاب مدخلهای روزآمد و پركاربرد فارسی با توجّه به نياز همگانی فارسی‌زبانان.

دانلود کتاب انگليسی کتاب فرهنگ معاصر دوسویۀ جیبی: فارسی – انگلیسی، انگلیسی – فارسی

کتاب انگليسی کتاب فرهنگ معاصر جیبی: فارسی – انگلیسی

خرید کتاب انگليسی کتاب فرهنگ معاصر جیبی: فارسی - انگلیسی

دانلود کتاب انگليسی کتاب فرهنگ معاصر جیبی: فارسی – انگلیسی

فرهنگ معاصر جیبی: فارسی – انگلیسی حدود 13 هزار مدخل و زيرمدخل فارسی، انتخاب شده از ميان پركاربردترين واژه ها و عبارات زنده زبان فارسی. دارای رايج‌ترين واژه‌های نوساختۀ فارسي. برابرهای دقيق بريتانيايی و آمريكايی. تدوين شده براساس شيوه های نوين فرهنگ‌نويسی.

دانلود کتاب انگليسی کتاب فرهنگ معاصر جیبی: فارسی – انگلیسی

کتاب انگليسی کتاب فرهنگ معاصر جيبي انگليسي – فارسي اثر محمدرضا باطني

خرید کتاب انگليسی کتاب فرهنگ معاصر جيبي انگليسي - فارسي اثر محمدرضا باطني

دانلود کتاب انگليسی کتاب فرهنگ معاصر جيبي انگليسي – فارسي اثر محمدرضا باطني

کتاب فرهنگ معاصر جيبي انگليسي – فارسي اثر محمدرضا باطني کتاب «فرهنگ معاصر انگلیسی – فارسی» نوشته محمدرضا باطنی است. کتابی که پیش رودارید یک فرهنگ انگلیسی – فارسی، در قطع جیبی است که 15 هزار کلمه‌ی کاربردی زبان انگلیسی و تعاریف فارسی آن را شامل می‌شود. همچنین برای بهتر تلفظ کردن لغات از یک روش ساده و جدید در این کتاب استفاده‌شده است. این کتاب به‌راحتی قابل‌حمل و جابه‌جایی است. فرهنگ معاصر جیبی: انگلیسی – فارسی اين فرهنگ، شامل حدود 15 هزار مدخل و زيرمدخل پركاربرد زبان انگليسی و برابرهای فارسی آن‌هاست. چاپّ دو رنگ آن، به يافتن سريع مدخل‌ها كمك می‌كند. برای به دست دادن تلفّظ واژه‌ها، از الفبای آوانگار ويژه با شيوه‌ای ساده و نو استفاده شده است. بيش از 15 هزار مدخل و زیر مدخلِ پُر کاربرد. چاپ دورنگ برای آسان يافتنِ مدخل ها با واژه‏‌هاى پُركاربرد زبان فارسى و برابرهاى دقيق و رايج انگليسى. اين فرهنگ را مى‏‌توان همه جا به همراه داشت. استفاده از الفباى آوانگار ويژه با شيوه‌ای نو و ساده.

دانلود کتاب انگليسی کتاب فرهنگ معاصر جيبي انگليسي – فارسي اثر محمدرضا باطني

کتاب انگليسی Oxford Phrasal Verbs Dictionary for Learners of English

خرید کتاب انگليسی Oxford Phrasal Verbs Dictionary for Learners of English

دانلود کتاب انگليسی Oxford Phrasal Verbs Dictionary for Learners of English

Oxford Phrasal Verbs Dictionary for Learners of English The information students need to understand over 6,000 common phrasal verbs and use them correctly Created by Oxford ISBN: 9780194317214

دانلود کتاب انگليسی Oxford Phrasal Verbs Dictionary for Learners of English

کتاب انگليسی فرهنگ اصطلاحات-واژگان و عبارات انگليسي جاهلي

خرید کتاب انگليسی فرهنگ اصطلاحات-واژگان و عبارات انگليسي جاهلي

دانلود کتاب انگليسی فرهنگ اصطلاحات-واژگان و عبارات انگليسي جاهلي

دانلود کتاب انگليسی فرهنگ اصطلاحات-واژگان و عبارات انگليسي جاهلي

کتاب انگليسی فرهنگ کاربردي اصطلاحات پيشرفته انگليسي

خرید کتاب انگليسی فرهنگ کاربردي اصطلاحات پيشرفته انگليسي

دانلود کتاب انگليسی فرهنگ کاربردي اصطلاحات پيشرفته انگليسي

نسخه ي خلاصه شده NTC

دانلود کتاب انگليسی فرهنگ کاربردي اصطلاحات پيشرفته انگليسي

کتاب انگليسی فرهنگ آکسفورد المنتری با زیرنویس

خرید کتاب انگليسی فرهنگ آکسفورد المنتری با زیرنویس

دانلود کتاب انگليسی فرهنگ آکسفورد المنتری با زیرنویس

دانلود کتاب انگليسی فرهنگ آکسفورد المنتری با زیرنویس