کتاب انگليسی Translation of The Study of Language مطالعه و بررسی زبان

خرید کتاب انگليسی Translation of The Study of Language مطالعه و بررسی زبان

دانلود کتاب انگليسی Translation of The Study of Language مطالعه و بررسی زبان

دانلود کتاب انگليسی Translation of The Study of Language مطالعه و بررسی زبان

کتاب انگليسی Teaching ESL/EFL Listening and Speaking

خرید کتاب انگليسی Teaching ESL/EFL Listening and Speaking

دانلود کتاب انگليسی Teaching ESL/EFL Listening and Speaking

در اين کتاب به بررسي بخش ها و اهداف واحدهاي شنيداري و گفتاري، مقدمات تقويت اين مهارت ها، تلفظ صحيح و مقوله رواني (fluency) هنگام اداي جملات، فعاليت ها و روش ها ي آموزش و يادگيري در ابتداي يک واحد آموزشي، مدل ها و انواع listening ، مهارت شنيداري پيشرفته همراه با نت برداري (note-taking)، اهميت تلفظ، عوامل موثر در يادگيري نظام صوتي زبان ديگر، گفتار رسمي و غير رسمي و دستورالعمل هاي ارائه آن ها، تکنيک ها و شيوه هاي يادگيري واژگان، دستور زبان و تصحيح اشتباهات گرامري و … پرداخته مي شود.

دانلود کتاب انگليسی Teaching ESL/EFL Listening and Speaking

کتاب انگليسی Language Change: Progress or Decay? (Cambridge Approaches

خرید کتاب انگليسی Language Change: Progress or Decay? (Cambridge Approaches

دانلود کتاب انگليسی Language Change: Progress or Decay? (Cambridge Approaches

کتاب حاضر، مقدمه اي در زمينه تغيير زبان ارائه مي کند که سوالاتي را در حوزه تغييرات زباني در گذر زمان و مباحثي را پيرامون historical linguistic دربردارد. موضوع اصلي اين کتاب حول اين موضوع مبني بر اين که تغييرات زباني نشانه پيشرفت است يا زوال، مي چرخد. اين کتاب به بحث در مورد اين مطلب مي پردازد که درک شيوه تغييرات زباني مستلزم فهم دليل وقوع اين تحولات است.

دانلود کتاب انگليسی Language Change: Progress or Decay? (Cambridge Approaches

کتاب انگليسی English as a Global Language 2nd-Crystal

خرید کتاب انگليسی English as a Global Language 2nd-Crystal

دانلود کتاب انگليسی English as a Global Language 2nd-Crystal

کتاب مذکور نوشته ديويد کريستال (David Crystal) با تمرکز بر نقش انگليسي به عنوان زبان برجسته بين لمللي به بحث و بررسي پيرامون تاريخچه، وضعيت کنوني و آينده زبان انگليسي مي پردازد. از آن جايي که 1500 ميليون نفر در سراسر دنيا به زبان انگليسي تکلم مي کنند،اين زبان يکي از موفق ترين زبان هاي دنيا محسوب مي شود.اين کتاب به شيوه اي جذاب و دقيق براي کارشناسان و خوانندگان علاقمند در اين حوزه نوشته شده است.

دانلود کتاب انگليسی English as a Global Language 2nd-Crystal

کتاب انگليسی Language Curriculum Design

خرید کتاب انگليسی Language Curriculum Design

دانلود کتاب انگليسی Language Curriculum Design

اين کتاب به شيوه اي مشخص، جامع و در عين حال مختصر به توصيف مراحل طرح دوره تحصيل (curriculum design) پرداخته و فرصتي جهت تمرين فراهم مي کند. توصيف اين مراحل در سطح کلي صورت مي گيرد، بنابراين در حوزه وسيعي از شرايط خاص به کار گرفته مي شوند. هر بخش شامل مطالب زير مي باشد: نمونه هايي از تجارب نويسندگان و تسک هاي (task) تحقيقاتي منتشر شده که خوانندگان را تشويق مي کند تا ارتباطي بين اين مراحل و مطالعات مورديِ مرتبط با تجربيات خودشان برقرارکنند و پيشنهاداتي براي مطالعات بيشتر ارائه مي دهد که خوانندگان را در معرض تجربيات سايرين قرار داده که شيوه انجام فعاليت را آموزش مي دهد که شامل ادغام چندين حوزه در زمينه زبانشناسي کاربردي مانند تحقيق پيرامون يادگيري زبان، روش تدريس، ارزيابي، توصيف زبان و ارائه مطالب مي شود. مجموعه Language Curriculum Design با ترکيب تئوري و تحقيق و تمرين درباره ي مقوله ي صوت به طور گسترده جهت واحدهاي آموزش زبان ESL/EFL در سراسر دنيا مناسب مي باشد.

دانلود کتاب انگليسی Language Curriculum Design

کتاب انگليسی What Is This Thing Called Language 2nd-Nunan

خرید کتاب انگليسی What Is This Thing Called Language 2nd-Nunan

دانلود کتاب انگليسی What Is This Thing Called Language 2nd-Nunan

کتاب حاضر منبعي ارزشمند براي افرادي است که اطلاعات زيادي در زمينه مقوله زبان نداشته ولي راغب هستند که در اين حوزه مطالبي را فرابگيرند. اين مجموعه شيوه هاي مختلف کاربرد زبان در موقعيت هاي مختلف را بيان کرده و دستورالعمل هاي سرگرم کننده و thought-provoking را در اين زمينه ارائه مي دهد. در ويرايش دوم اين کتاب به بررسي اصول مقدماتي نظام زبان در حوزه اصوات، واژگان و گرامر و چارچوب اصلي زبانشناسي و تحليل زباني، بررسي واژه هاي شنيداري و گفتاري در زبان هاي مختلف و در نهايت به ارائه فهرستي از اصطلاحات زبانشناسي و زبانشناسان برجسته پرداخته مي شود. David Nunan، مولف اين اثر، زبانشناس استراليايي است که بر مقوله آموزش زبان انگليسي تاکيد داشته و چنين منبع مناسبي را براي همه دانشجويان زبان و زبانشناسي ارائه مي دهد.

دانلود کتاب انگليسی What Is This Thing Called Language 2nd-Nunan

کتاب انگليسی Clitics: An Introduction

خرید کتاب انگليسی Clitics: An Introduction

دانلود کتاب انگليسی Clitics: An Introduction

کتاب حاضر در زمينه morphology و با تاکيد بر واژه بست ها (clitics) ارائه مي شود. تقريبا در همه زبان ها با کلمات کوتاه شده اي (little words) روبرو مي شويم که نماينده يک واژه کامل (full word) بوده اما به تنهايي بر مفهوم خاصي دلالت نکرده و به تکواژ قبلي خود وابسته اند مانند d، ve وem در جمله Kimdve helpedem (Kim would have helped them). در کتاب حاضر به بحث و بررسي پيرامون اين موضوع، خلاصه اي از ويژگي هاي واژه بست ها، کاربرد آن ها، علت توجه زبانشناسان به اين مقوله و روش هاي نظري مختلف در اين حوزه با تمرکز بر جوانب phonological، morphological و syntactic پرداخته مي شود. در اين کتاب به توصيف کامل نظام مربوط به آن ها پرداخته و داده هايي در ارتباط با بيش از 100 زبان ارائه مي شود. مولفين اين اثر Spencer و Luis مي باشند که به ترتيب استاد کامل زبانشناسي در دپارتمان زبانشناسي در دانشگاه Essex و استاديار زبانشناسي در دپارتمان زبان، ادبيات و فرهنگ در دانشگاه Coimbra مي باشند.

دانلود کتاب انگليسی Clitics: An Introduction

کتاب انگليسی Language Testing in Practice

خرید کتاب انگليسی Language Testing in Practice

دانلود کتاب انگليسی Language Testing in Practice

کتاب حاضر مقوله language testing را با ديدگاه هاي کنوني در حوزه communicative language teaching and testing پيوند داده و به بررسي design، plan و organization تست ها مي پردازد. اين کتاب شامل سه بخش مي شود که عبارتند از: اصول مفهومي در حوزه ارائه و ساخت تست (conceptual bases of test development) که به بحث در مورد اهداف، انتظارات، بافت language testing و توانايي هاي تحت سنجش مي پردازد، بخش دوم مباحث مربوط به ارائه تست زبان (language test development) شامل توصيف، تعيين و تعريف اهداف تست ها، منابع و متدهاي scoring را دربرداشته و در نهايت بخش سوم مطالب مربوط به illustrative test development projects شامل مي شود که به توصيف 10 نمونه از مواردي مي پردازد که اصول ذکر شده در بخش اول و دوم مانند ويژگي هاي test taker، سطح دانش زباني آن ها، معيارهاي scoring و چندين مباحث ديگر در اين زمينه را دربرمي گيرد.

دانلود کتاب انگليسی Language Testing in Practice

کتاب انگليسی Pragmatics: An Advanced Resource Book for Students

خرید کتاب انگليسی Pragmatics: An Advanced Resource Book for Students

دانلود کتاب انگليسی Pragmatics: An Advanced Resource Book for Students

زبان شناسي کاربردي راتلج (Routledge Applied Linguistics) به گروهي از کتاب هاي جامع اطلاق مي شوند که مطالب مورد نياز دانشجويان و محققان را در راستاي انجام مطالعات پيشرفته در حوزه اصلي زبان انگليسي و زبان شناسي کاربردي فراهم مي کند.

دانلود کتاب انگليسی Pragmatics: An Advanced Resource Book for Students

کتاب انگليسی Teaching ESL/EFL Reading and Writing

خرید کتاب انگليسی Teaching ESL/EFL Reading and Writing

دانلود کتاب انگليسی Teaching ESL/EFL Reading and Writing

کتاب حاضر از نظر قالب و ارائه موضوعات مشابه کتاب Teaching ESL/EFL Listening and Speaking مي باشد. در اين کتاب که از 10 بخش تشکيل شده به بررسي و آموزش مهارت هاي خواندن و نوشتن در زبان انگليسي پرداخته مي شود. در راستاي تحقق اين هدف چهار مقوله مورد بررسي قرار مي گيرد که عبارتند از: meaning-focused input، meaning-focused output، language-focused learning و fluency development.

دانلود کتاب انگليسی Teaching ESL/EFL Reading and Writing