کتاب انگليسی Essential Words for the TOEFL 7th+CD

خرید کتاب انگليسی Essential Words for the TOEFL 7th+CD

دانلود کتاب انگليسی Essential Words for the TOEFL 7th+CD

This vocabulary building program is specifically designed for ESL students preparing to take the TOEFL. The book presents an organized list of vocabulary words with definitions, sample sentences, and practice exercises for 500 need-to-know words. It also provides detailed advice on ways in which students can expand their English language vocabulary. Students can test their mastery of TOEFL vocabulary by taking the included practice test with answer key, which is designed to help students evaluate their progress, and increase confidence in their vocabulary skills

دانلود کتاب انگليسی Essential Words for the TOEFL 7th+CD

کتاب انگليسی Collins Skills for The TOEFL iBT Test: Vocabulary and Grammar+CD

خرید کتاب انگليسی Collins Skills for The TOEFL iBT Test: Vocabulary and Grammar+CD

دانلود کتاب انگليسی Collins Skills for The TOEFL iBT Test: Vocabulary and Grammar+CD

کتاب حاضر همراه با فايل صوتي براي آموزش واژگان و گرامر در سطح متوسط (B1+) به منظور افزايش دايره واژگان، آموزش نکات کليدي گرامر و تکنيک هاي مفيد تست زني در راستاي افزايش دقت و اعتماد بنفس زبان آموز و کسب نمره بالا در آزمون تافل ارائه مي شود. هر يک از دو بخش واژگان و گرامر، 20 درس موضوعي را دربرداشته که هر درس شامل overview، study tips، test practice activities، test tips، word building و dictionary skills مي باشد. کتاب حاضر براي هر دو منظور self-study و کار در کلاس مناسب است.

دانلود کتاب انگليسی Collins Skills for The TOEFL iBT Test: Vocabulary and Grammar+CD

کتاب انگليسی TOEFL iBT Internet-Based Test Barrons 13th

خرید کتاب انگليسی TOEFL iBT Internet-Based Test Barrons 13th

دانلود کتاب انگليسی TOEFL iBT Internet-Based Test Barrons 13th

دانلود کتاب انگليسی TOEFL iBT Internet-Based Test Barrons 13th

کتاب انگليسی Collins Skills for The TOEFL iBT Test: Listening and Speaking+CD

خرید کتاب انگليسی Collins Skills for The TOEFL iBT Test: Listening and Speaking+CD

دانلود کتاب انگليسی Collins Skills for The TOEFL iBT Test: Listening and Speaking+CD

Skills for The TOEFL iBT Test با تمرکز بر روي مهارت شنيداري و صحبت تافل، به داوطلبان آزمون تافل کمک ميکند تا سطح تسلط خود را در اين دو مهارت مهم به شکل چشم گيري ارتقاء دهند. هر بخش شامل راهنماي سريع، توضيح دقيق، دقت کن، تحليل پاسخ ها و تمرينات کاربردي ميشود که به مخاطب کمک ميکند هرچه بهتر در مسير يادگيري پيش رود.

دانلود کتاب انگليسی Collins Skills for The TOEFL iBT Test: Listening and Speaking+CD

کتاب انگليسی Express to the TOEFL iBT Test+CD

خرید کتاب انگليسی Express to the TOEFL iBT Test+CD

دانلود کتاب انگليسی Express to the TOEFL iBT Test+CD

اين مجموعه منبعي ايده آل و به روز جهت آموزش سريع و کسب بالاترين نمره (120-110) براي افرادي است که مي خواهند در زمان کمتري به نتيجه مطلوبي دست يابند. اين کتاب هر چهار مهارت و انواع سوالات مطرح شده در آزمون تافل را در بردارد. تمرين هاي واقعي (Authentic practice) و بخش Express Tips همراه با پيشنهادهاي مفيد و استراتژي هاي ضروري جهت پاسخ به سوالات به شيوه اي صحيح از ويژگي هاي بارز اين مجموعه مي باشد. سي دي نرم افزار اين مجموعه نيز شامل تست هاي شبيه سازي شده و تداعي کننده شرايط مشابه آزمون واقعي جهت تمرين بيشتر و شامل کليد سوالات و توضيحاتي در زمينه پاسخ هاي درست و نادرست در حوزه speaking و writing و همچنين کليه audio script ها مي باشد.

دانلود کتاب انگليسی Express to the TOEFL iBT Test+CD

کتاب انگليسی Kaplan TOEFL Idioms اصطلاحات آزمون تافل

خرید کتاب انگليسی Kaplan TOEFL Idioms اصطلاحات آزمون تافل

دانلود کتاب انگليسی Kaplan TOEFL Idioms اصطلاحات آزمون تافل

کتاب حاضر در برگيرنده عمده اصطلاحاتي است که دانشجويان در امتحان تافل با آن مواجه مي شوند. از ويژگي برجسته اين کتاب استخراج اصطلاحات از آزمون هاي تافل توسط ممتحن اين آزمون هاست که بي ترديد اين مسئله به کاربردي و کليدي بودن آنها ارزش مضاعف مي بخشد.

دانلود کتاب انگليسی Kaplan TOEFL Idioms اصطلاحات آزمون تافل

کتاب انگليسی NOVA: TOEFL Strategies A Complete Guide to the iBT

خرید کتاب انگليسی NOVA: TOEFL Strategies A Complete Guide to the iBT

دانلود کتاب انگليسی NOVA: TOEFL Strategies A Complete Guide to the iBT

TOEFL students all ask: How can I get a high TOEFL iBT score? Answer: Learn argument scoring strategies. Why? Because the TOEFL iBT recycles opinion-based and fact-based arguments for testing purposes from start to finish. In other words, the TOEFL iBT is all arguments. Thats right, all arguments. If you want a high score, you need essential argument scoring strategies. That is what TOEFL STRATEGIES A COMPLETE GUIDE gives you, and more! TEST-PROVEN STRATEGIES: Learn essential TOEFL iBT scoring strategies developed in American university classrooms and proven successful on the TOEFL iBT. RHETORICAL ANALYSIS: Learn how to maximize scoring by rhetorically analyzing all reading, listening, speaking and writing tasks. ARGUMENT RECYCLING: Learn how the TOEFL iBT recycles opinion-based and fact-based arguments for testing purposes in all four test sections

دانلود کتاب انگليسی NOVA: TOEFL Strategies A Complete Guide to the iBT

کتاب انگليسی NOVA: Practice Tests for the TOEFL iBT+CD

خرید کتاب انگليسی NOVA: Practice Tests for the TOEFL iBT+CD

دانلود کتاب انگليسی NOVA: Practice Tests for the TOEFL iBT+CD

اين مجموعه شامل چهار تست با پوشش هر چهار مهارت reading، writing، speaking و listening مي باشد. تست هاي اين مجموعه منعکس کننده طرح اصلي تست هاي تافل (official TOEFL internet-based test) بوده و ميزان مهارت و دانش آکادميک زبان آموز را تست کرده و باعث تقويت و تمرين بيشتر در حوزه آکادميک و کسب نمره بالاتر در آزمون مي شود. اين مجموعه همراه با کليد سوالات و متن فايل صوتي براي هر دو منظور Self-study و آموزش در کلاس مناسب مي باشد.

دانلود کتاب انگليسی NOVA: Practice Tests for the TOEFL iBT+CD

کتاب انگليسی 400Must-Have Words for The TOEFL 2nd-McGraw Hill

خرید کتاب انگليسی 400Must-Have Words for The TOEFL 2nd-McGraw Hill

دانلود کتاب انگليسی 400Must-Have Words for The TOEFL 2nd-McGraw Hill

دانلود کتاب انگليسی 400Must-Have Words for The TOEFL 2nd-McGraw Hill