کتاب انگليسی IELTS Cambridge 13 GENERAL+CD

خرید کتاب انگليسی IELTS Cambridge 13 GENERAL+CD

دانلود کتاب انگليسی IELTS Cambridge 13 GENERAL+CD

کتاب نموسوالات آیلتس سال 2018 Product description Cambridge IELTS 13 contains four authentic IELTS examination papers from Cambridge Assessment English, providing excellent exam practice. The Student’s Book with answers allows students to familiarise themselves with IELTS and to practise examination techniques using authentic tests. It contains four complete tests for Academic candidates. An introduction to these modules is included in the book, together with an explanation of the scoring system used by Cambridge Assessment English. There is a comprehensive section of answers and tapescripts at the back of the book. Audio CDs containing the material for the Listening Tests, and a Student’s Book with answers with downloadable Audio are sold separately.

دانلود کتاب انگليسی IELTS Cambridge 13 GENERAL+CD

کتاب انگليسی IELTS Cambridge 13 Academic+CD

خرید کتاب انگليسی IELTS Cambridge 13 Academic+CD

دانلود کتاب انگليسی IELTS Cambridge 13 Academic+CD

کتاب نموسوالات آیلتس سال 2018 Product description Cambridge IELTS 13 contains four authentic IELTS examination papers from Cambridge Assessment English, providing excellent exam practice. The Student’s Book with answers allows students to familiarise themselves with IELTS and to practise examination techniques using authentic tests. It contains four complete tests for Academic candidates. An introduction to these modules is included in the book, together with an explanation of the scoring system used by Cambridge Assessment English. There is a comprehensive section of answers and tapescripts at the back of the book. Audio CDs containing the material for the Listening Tests, and a Student’s Book with answers with downloadable Audio are sold separately.

دانلود کتاب انگليسی IELTS Cambridge 13 Academic+CD

کتاب انگليسی Mat Clark IELTS Writing (General&Academic) Plus 7

دانلود کتاب انگليسی Mat Clark IELTS Writing (General&Academic) Plus 7

Mat Clark IELTS Writing (General&Academic) Plus 7 Mehdi Karimi

دانلود کتاب انگليسی Mat Clark IELTS Writing (General&Academic) Plus 7

کتاب انگليسی IELTS Graduation (study skills)+CD

خرید کتاب انگليسی IELTS Graduation (study skills)+CD

دانلود کتاب انگليسی IELTS Graduation (study skills)+CD

امادگی ازمون ایلتس (اکادمیک)

دانلود کتاب انگليسی IELTS Graduation (study skills)+CD

کتاب انگليسی IELTS Graduation (students book)+CD

خرید کتاب انگليسی IELTS Graduation (students book)+CD

دانلود کتاب انگليسی IELTS Graduation (students book)+CD

دانلود کتاب انگليسی IELTS Graduation (students book)+CD

کتاب انگليسی Essential Words for the IELTS 3rd+CD

خرید کتاب انگليسی Essential Words for the IELTS 3rd+CD

دانلود کتاب انگليسی Essential Words for the IELTS 3rd+CD

IELTS test takers must have a command of English vocabulary that applies to many different situations and contexts. This book offers students extensive practice in vocabulary building and correct English usage, with emphasis on 600 English words that relate to specific categories that appear frequently on IELTS exams. These categories include nature and the environment, leisure activities and hobbies, the arts and culture, transportation, health, tourism, business, technology, social issues, and education.

دانلود کتاب انگليسی Essential Words for the IELTS 3rd+CD

کتاب انگليسی آیلتس کیت 450

خرید کتاب انگليسی آیلتس کیت 450

دانلود کتاب انگليسی آیلتس کیت 450

دانلود کتاب انگليسی آیلتس کیت 450

کتاب انگليسی Collins English for Exams Reading for IELTS

خرید کتاب انگليسی Collins English for Exams Reading for IELTS

دانلود کتاب انگليسی Collins English for Exams Reading for IELTS

کتاب حاضر جهت آمادگي زبان آموزان در آزمون IELTS در سطح B1 و بخش reading مي باشد. اين کتاب استراتژي هاي مربوط به کسب نمره بالا در آزمون و فرصت آشنايي با انواع سوالات در بخش reading را تحت پوشش قرار مي دهد. تمرين هاي موجود در کتاب از منابع واقعي اقتباس شده و بخش مربوط به exam tips و test practice نکات کليدي و ضروري و تمرين هايي را در راستاي درک بهتر متن (comprehension) جهت آمادگي براي آزمون و تقويت مهارت scan و skim جهت درک مفهوم کلي متن ارائه مي دهد. مجموعه حاضر براي کار در کلاس و self-study مناسب مي باشد.

دانلود کتاب انگليسی Collins English for Exams Reading for IELTS

کتاب انگليسی Cambridge English Complete IELTS C1 (6.5-7.5) SB+WB+2CD

خرید کتاب انگليسی Cambridge English Complete IELTS C1 (6.5-7.5) SB+WB+2CD

دانلود کتاب انگليسی Cambridge English Complete IELTS C1 (6.5-7.5) SB+WB+2CD

کتاب حاضر همراه با کتاب کار و فايل صوتي در 8 درس topic-based، جهت تقويت هر چهار مهارت (reading, writing, speaking, listening) و بهبود دايره واژگان، تلفظ و گرامر در سطح C1، از منابع اصلي جهت آمادگي زبان آموزان براي آزمون IELTS و کسب نمره 6.5 تا 7.5 و بالاتر مي باشد. مجموعه حاضر شامل فعاليت ها و تمرين هاي مختلفي براساس Cambridge Learner Corpus و آزمون هاي واقعي بوده و استراتژي هايي مانند time management را جهت کسب نمره بالاتر ارائه مي کند. در بخش language reference و exam advice نيز به تقويت واژگان و گرامر در سطح پيشرفته و نکات ضرري براي آزمون پرداخته مي شود. سي دي نرم افزار نيز شامل تمرين و فعاليت بيشتر مخصوصا در زمينه listening بوده و براي self-study و کار در کلاس مناسب مي باشد.

دانلود کتاب انگليسی Cambridge English Complete IELTS C1 (6.5-7.5) SB+WB+2CD

کتاب انگليسی Collins English for Exams Writing for IELTS

خرید کتاب انگليسی Collins English for Exams Writing for IELTS

دانلود کتاب انگليسی Collins English for Exams Writing for IELTS

کتاب حاضر جهت آمادگي زبان آموزان در آزمون IELTS در سطح B1 و بخش writing مي باشد. اين کتاب در 12 درس که 11 درس اول مراحل اصلي در حوزه writing و استراتژي هاي مربوط به کسب نمره بالا در آزمون را تحت پوشش قرار داده و بخش آخر دو نمونه task در اين زمينه ارائه مي کند. بخش مربوط به Exam tips در هر بخش بر نکات کليدي و تکنيک هاي ضروري آزمون تاکيد دارد. هر درس در اين مجموعه شامل سه بخش مي شود که در بخش اول به معرفي عبارات و واژگان آکادميک، در بخش دوم فعاليت ها و دستورالعمل هاي گام به گام با تمرکز بر عبارات مفيد و نکات گرامري و در بخش نهايي سوالاتي در زمينه writing مطابق با قالب اصلي آزمون همراه با کليد سوالات ارائه مي شود.

دانلود کتاب انگليسی Collins English for Exams Writing for IELTS