کتاب انگليسی Easy Learning English Verbs

خرید کتاب انگليسی Easy Learning English Verbs

دانلود کتاب انگليسی Easy Learning English Verbs

Collins Easy Learning English Verbs is an accessible guide to English verbs. With simple explanations of English verbs and the way they work, this book will prove indispensable for anyone who wants to improve their knowledge of English verbs. Using clear explanations and examples, all the essential grammar of verbs, such as tense and aspect, is covered. This book also provides a detailed look at verbs which are especially important or difficult to learn, such as phrasal verbs, irregular verbs, and primary and modal auxiliary verbs. Each point is described in a user-friendly format, with corpus examples that show how English is really used today.

دانلود کتاب انگليسی Easy Learning English Verbs

کتاب انگليسی Academic Vocabulary in Use

خرید کتاب انگليسی Academic Vocabulary in Use

دانلود کتاب انگليسی Academic Vocabulary in Use

Academic Vocabulary in Use کتاب آموزش زبان لغت و اصطلاحات انگلیسی Academic Vocabulary in Use شرح و توضیحات کتاب Academic Vocabulary in Use

دانلود کتاب انگليسی Academic Vocabulary in Use

کتاب انگليسی 504 واژه ضروری جیبی رهنما

خرید کتاب انگليسی 504 واژه ضروری جیبی رهنما

دانلود کتاب انگليسی 504 واژه ضروری جیبی رهنما

اگر قصد شرکت در آموزن کنکور سراسری را دارید و یا به دنبال تقویت دایره لغات خود هستید پیشنهاد ما به شما استفاده از کتاب 504 absolutely essential words است. این کتاب جزو پرفروش ترین کتاب های آموزش لغات در بیش از 40 سال گذشته بوده است و جزو منابع اصلی برای هر آزمون زبانی محسوب می شود.

دانلود کتاب انگليسی 504 واژه ضروری جیبی رهنما

کتاب انگليسی Easy learning English Vocabulary

دانلود کتاب انگليسی Easy learning English Vocabulary

دانلود کتاب انگليسی Easy learning English Vocabulary

کتاب انگليسی Reading Power 2

خرید کتاب انگليسی Reading Power 2

دانلود کتاب انگليسی Reading Power 2

Reading Power 2

دانلود کتاب انگليسی Reading Power 2

کتاب انگليسی Vocabulary Power 3

خرید کتاب انگليسی Vocabulary Power 3

دانلود کتاب انگليسی Vocabulary Power 3

شرح کتاب: سطح: Advanced ♦️مجموعه سه جلدی Vocabulary Power با تکیه بر دانش و آخرین تحقیقات بر روی حافظه، فرایندی جدید، ساده، موثر و لذت بخش را برای یادگیری لغات ابداع کرده است. آموزش مهمترین کلمات از لیست عمومی (500 کلمه) و از لیست آکادمیک (400 کلمه). ارائه هر لغت در هشت محتوای مختلف که به زبان آموزان کمک می کند تا کلمات را یاد بگیرند و آنها را به حافظه بسپارند. زبان آموزان را تشویق به استفاده از کلمات در زندگی خود کرده و با اینکار کلمات را بیش از پیش مرتبط و مفید می کند. هم به طور خود خوان و هم به طور مدرس محور قابل استفاده می باشد. ♨️هر کتاب Vocabulary Power شامل این ویژگی هاست: 300 کلمه جدید- ده لغت جدید در هر فصل دارای بخش Reading بسیار جذاب که از مقالات متعدد و به روز استفاده کرده است. دارای تمرینات متعدد در بخش های: کلمات مترادف، معانی چند منظوره، همایند ها و عبارات که دانش زبان اموز را در هر بُعدی تقویت می کند. دارای سوالات درگیر کننده و موضوعات Writing جذاب و به روز که معنا و کاربرد واقعی کلمات را از آنها استخراج می کند. دارای تست هایی برای چک کردن وضعیت پیشرفت زبان آموز که به نوبه خود در بهینه سازی وقت مدرس بسیار موثر واقع می شود. دارای تمرینات لغت ساز و چارت های آموزشی که به زبان آموز در یادگیری هرچه بیشتر معانی مختلف یک لغت کمک می کند. Acquiring an essential vocabulary doesn’t have to be difficult. Vocabulary Power uses the latest research on memory to make this process simple, effective, and enjoyable. This three-level program teaches the most frequently used words from the General Service List (500) and Academic Word List (400) and presents each word in eight different contexts to help students learn and remember the word easily. Features: 300 new words – 10 per chapter. Can be used in class or as a self-study text. Exercises on word families, multiple meanings, collocations, and expressions that expand students’ knowledge of the words. Engaging discussion questions and writing topics that elicit natural use of the words. Quizzes to check students’ progress and minimize teacher prep time. Word Builder exercises and charts in the Appendix to help students focus on the meaning and use of word parts.

دانلود کتاب انگليسی Vocabulary Power 3

کتاب انگليسی Vocabulary Power 2

خرید کتاب انگليسی Vocabulary Power 2

دانلود کتاب انگليسی Vocabulary Power 2

شرح کتاب: سطح: Intermediate ♦️مجموعه سه جلدی Vocabulary Power با تکیه بر دانش و آخرین تحقیقات بر روی حافظه، فرایندی جدید، ساده، موثر و لذت بخش را برای یادگیری لغات ابداع کرده است. آموزش مهمترین کلمات از لیست عمومی (500 کلمه) و از لیست آکادمیک (400 کلمه). ارائه هر لغت در هشت محتوای مختلف که به زبان آموزان کمک می کند تا کلمات را یاد بگیرند و آنها را به حافظه بسپارند. زبان آموزان را تشویق به استفاده از کلمات در زندگی خود کرده و با اینکار کلمات را بیش از پیش مرتبط و مفید می کند. هم به طور خود خوان و هم به طور مدرس محور قابل استفاده می باشد. ♨️هر کتاب Vocabulary Power شامل این ویژگی هاست: 300 کلمه جدید- ده لغت جدید در هر فصل دارای بخش Reading بسیار جذاب که از مقالات متعدد و به روز استفاده کرده است. دارای تمرینات متعدد در بخش های: کلمات مترادف، معانی چند منظوره، همایند ها و عبارات که دانش زبان اموز را در هر بُعدی تقویت می کند. دارای سوالات درگیر کننده و موضوعات Writing جذاب و به روز که معنا و کاربرد واقعی کلمات را از آنها استخراج می کند. دارای تست هایی برای چک کردن وضعیت پیشرفت زبان آموز که به نوبه خود در بهینه سازی وقت مدرس بسیار موثر واقع می شود. دارای تمرینات لغت ساز و چارت های آموزشی که به زبان آموز در یادگیری هرچه بیشتر معانی مختلف یک لغت کمک می کند. Acquiring an essential vocabulary doesn’t have to be difficult. Vocabulary Power uses the latest research on memory to make this process simple, effective, and enjoyable. This three-level program teaches the most frequently used words from the General Service List (500) and Academic Word List (400) and presents each word in eight different contexts to help students learn and remember the word easily. Features: 300 new words – 10 per chapter. Can be used in class or as a self-study text. Exercises on word families, multiple meanings, collocations, and expressions that expand students’ knowledge of the words. Engaging discussion questions and writing topics that elicit natural use of the words. Quizzes to check students’ progress and minimize teacher prep time. Word Builder exercises and charts in the Appendix to help students focus on the meaning and use of word parts.

دانلود کتاب انگليسی Vocabulary Power 2

کتاب انگليسی Vocabulary Power 1

خرید کتاب انگليسی Vocabulary Power 1

دانلود کتاب انگليسی Vocabulary Power 1

شرح کتاب: سطح: Low Intermediate ♦️مجموعه سه جلدی Vocabulary Power با تکیه بر دانش و آخرین تحقیقات بر روی حافظه، فرایندی جدید، ساده، موثر و لذت بخش را برای یادگیری لغات ابداع کرده است. آموزش مهمترین کلمات از لیست عمومی (500 کلمه) و از لیست آکادمیک (400 کلمه). ارائه هر لغت در هشت محتوای مختلف که به زبان آموزان کمک می کند تا کلمات را یاد بگیرند و آنها را به حافظه بسپارند. زبان آموزان را تشویق به استفاده از کلمات در زندگی خود کرده و با اینکار کلمات را بیش از پیش مرتبط و مفید می کند. هم به طور خود خوان و هم به طور مدرس محور قابل استفاده می باشد. ♨️هر کتاب Vocabulary Power شامل این ویژگی هاست: 300 کلمه جدید- ده لغت جدید در هر فصل دارای بخش Reading بسیار جذاب که از مقالات متعدد و به روز استفاده کرده است. دارای تمرینات متعدد در بخش های: کلمات مترادف، معانی چند منظوره، همایند ها و عبارات که دانش زبان اموز را در هر بُعدی تقویت می کند. دارای سوالات درگیر کننده و موضوعات Writing جذاب و به روز که معنا و کاربرد واقعی کلمات را از آنها استخراج می کند. دارای تست هایی برای چک کردن وضعیت پیشرفت زبان آموز که به نوبه خود در بهینه سازی وقت مدرس بسیار موثر واقع می شود. دارای تمرینات لغت ساز و چارت های آموزشی که به زبان آموز در یادگیری هرچه بیشتر معانی مختلف یک لغت کمک می کند. Practicing Essential Words This three-level program teaches the most frequently used words from the General Service List (500) and Academic Word List (400) and presents each word in eight different contexts to help students learn and remember the word easily. It includes: Exercises on word families, multiple meanings, collocations, and expressions that expand students’ knowledge of the words. Engaging discussion questions and writing topics that elicit natural use of the words. Quizzes to check students’ progress and minimize teacher prep time. Word Builder exercises and charts in the Appendix to help students focus on the meaning and use of word parts.

دانلود کتاب انگليسی Vocabulary Power 1

کتاب انگليسی لغات و ترکیبات کلیدی زبان انگلیسی

دانلود کتاب انگليسی لغات و ترکیبات کلیدی زبان انگلیسی

دانلود کتاب انگليسی لغات و ترکیبات کلیدی زبان انگلیسی

کتاب انگليسی CD+کدينگ (تصويري) 504 واژه کاملا ضروري

خرید کتاب انگليسی CD+کدينگ (تصويري) 504 واژه کاملا ضروري

دانلود کتاب انگليسی CD+کدينگ (تصويري) 504 واژه کاملا ضروري

کتاب کدینگ تصویری 504 واژه کاملا ضروری با استفاده از کدکردن واژگان به صورت تصویری و جلمه و ارائه مثال ها مختلف به همراه معانی در فراگیری این کتاب ضروری واژگان بسیار یارگیر خواهد بود. یادسپارها از تکنیک های قدرتمند تقویت حافظه و همچنین از استراتژی های آموزشی موفق در زمینه ی یادگیری زبان می باشند و از آنها به عنوان هنر حافظه هم نام برده می شود. خصوصا هنگامی که زبان آموزان با حجم وسیعی از واژگان نسبتا دشوار روبرو هستند نقش یادسپارها دوچندان می شود.

دانلود کتاب انگليسی CD+کدينگ (تصويري) 504 واژه کاملا ضروري