کتاب انگليسی IELTS Cambridge 14 General+CD

خرید کتاب انگليسی IELTS Cambridge 14 General+CD

دانلود کتاب انگليسی IELTS Cambridge 14 General+CD

آیلتس IELTS یکی از آزمون‌های بین ‌المللی زبان انگلیسی است که تقریبا همه کم ‌و بیش با آن آشنا هستند. این آزمون در دو نوع برگزار می‌شود. آکادمیک و عمومی. افرادی که می خواهند در دانشگاه‌ های انگلیسی زبان ادامه تحصیل دهند، باید در ازمون آکادمیک ایلتس شرکت کنند. کتاب پیش رو آخرین کتاب از مجموعه Cambridge IELTS Series ،که شامل ۱۳ عنوان است، می باشد این کتاب شامل آزمون های واقعی پیشین می باشد که بهترین منبع برای تست زنی و آمادگی آیلتس است. این کتاب می توانید به عنوان ماک تست برای شبیه سازی پیش از آزمون استفاده کنید و با استفاده از پاسخنامه انتهای کتاب نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید. دیگر ویژگی های کلیدی: •شامل چهار ازمون کامل برای داوطلبین آزمون های اکادمیک • بخش audioscript به همراه پاسخ نامه، نمونه ها و الگوهای دیگری برای تمام وظایف نوشتاری. این ویژگی موجب شده است تا کتاب حاضر برای مطالعه به صورت خودخوان از تمام لحاظ ممتاز شود. •معرفی انواع فرمت آزمون ایلتس و سیستم نمره دهی ، تا آموزگاران و زبان آموزان را در درک تک تک اجزای سازنده این ازمون مهم یاری کرده و نحوه به کارگیری مطالب برای کسب بهترین نتیجه را به ان ها بیاموزد.

دانلود کتاب انگليسی IELTS Cambridge 14 General+CD

کتاب انگليسی IELTS Cambridge 14 Academic +CD

خرید کتاب انگليسی IELTS Cambridge 14 Academic +CD

دانلود کتاب انگليسی IELTS Cambridge 14 Academic +CD

آیلتس IELTS یکی از آزمون‌های بین ‌المللی زبان انگلیسی است که تقریبا همه کم ‌و بیش با آن آشنا هستند. این آزمون در دو نوع برگزار می‌شود. آکادمیک و عمومی. افرادی که می خواهند در دانشگاه‌ های انگلیسی زبان ادامه تحصیل دهند، باید در ازمون آکادمیک ایلتس شرکت کنند. کتاب پیش رو آخرین کتاب از مجموعه Cambridge IELTS Series ،که شامل ۱۳ عنوان است، می باشد این کتاب شامل آزمون های واقعی پیشین می باشد که بهترین منبع برای تست زنی و آمادگی آیلتس است. این کتاب می توانید به عنوان ماک تست برای شبیه سازی پیش از آزمون استفاده کنید و با استفاده از پاسخنامه انتهای کتاب نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید. دیگر ویژگی های کلیدی: •شامل چهار ازمون کامل برای داوطلبین آزمون های اکادمیک • بخش audioscript به همراه پاسخ نامه، نمونه ها و الگوهای دیگری برای تمام وظایف نوشتاری. این ویژگی موجب شده است تا کتاب حاضر برای مطالعه به صورت خودخوان از تمام لحاظ ممتاز شود. •معرفی انواع فرمت آزمون ایلتس و سیستم نمره دهی ، تا آموزگاران و زبان آموزان را در درک تک تک اجزای سازنده این ازمون مهم یاری کرده و نحوه به کارگیری مطالب برای کسب بهترین نتیجه را به ان ها بیاموزد.

دانلود کتاب انگليسی IELTS Cambridge 14 Academic +CD

کتاب انگليسی Crack IELTS in a Flash Proverbs, Collocations and Idioms

دانلود کتاب انگليسی Crack IELTS in a Flash Proverbs, Collocations and Idioms

دانلود کتاب انگليسی Crack IELTS in a Flash Proverbs, Collocations and Idioms

کتاب انگليسی Crack IELTS Essay Writing Book 2

خرید کتاب انگليسی Crack IELTS Essay Writing Book 2

دانلود کتاب انگليسی Crack IELTS Essay Writing Book 2

دانلود کتاب انگليسی Crack IELTS Essay Writing Book 2

کتاب انگليسی IELTS Listening Ultimate + CD

خرید کتاب انگليسی IELTS Listening Ultimate + CD

دانلود کتاب انگليسی IELTS Listening Ultimate + CD

دانلود کتاب انگليسی IELTS Listening Ultimate + CD

کتاب انگليسی Ielts ideas ultimate

دانلود کتاب انگليسی Ielts ideas ultimate

دانلود کتاب انگليسی Ielts ideas ultimate

کتاب انگليسی Ielts reading ultimate 8,9,10,11 برهانی

خرید کتاب انگليسی Ielts reading ultimate 8

دانلود کتاب انگليسی Ielts reading ultimate 8,9,10,11 برهانی

دانلود کتاب انگليسی Ielts reading ultimate 8,9,10,11 برهانی

کتاب انگليسی Quick Access to IELTS Vocabulary

خرید کتاب انگليسی Quick Access to IELTS Vocabulary

دانلود کتاب انگليسی Quick Access to IELTS Vocabulary

دانلود کتاب انگليسی Quick Access to IELTS Vocabulary

کتاب انگليسی IELTS Cambridge 13 GENERAL+CD

خرید کتاب انگليسی IELTS Cambridge 13 GENERAL+CD

دانلود کتاب انگليسی IELTS Cambridge 13 GENERAL+CD

کتاب نموسوالات آیلتس سال 2018 Product description Cambridge IELTS 13 contains four authentic IELTS examination papers from Cambridge Assessment English, providing excellent exam practice. The Student’s Book with answers allows students to familiarise themselves with IELTS and to practise examination techniques using authentic tests. It contains four complete tests for Academic candidates. An introduction to these modules is included in the book, together with an explanation of the scoring system used by Cambridge Assessment English. There is a comprehensive section of answers and tapescripts at the back of the book. Audio CDs containing the material for the Listening Tests, and a Student’s Book with answers with downloadable Audio are sold separately.

دانلود کتاب انگليسی IELTS Cambridge 13 GENERAL+CD