کتاب فارسي درک خوانداری

خرید کتاب فارسي درک خوانداری

دانلود کتاب فارسي درک خوانداری

دانلود کتاب فارسي درک خوانداری

کتاب فارسي آموزش زبان‌های خارجی

خرید کتاب فارسي آموزش زبان‌های خارجی

دانلود کتاب فارسي آموزش زبان‌های خارجی

چطور باید یک زبان خارجی را تدریس کرد؟ مدرس خوب کیست؟ زبان آموز خوب کیست؟ نقش هر یک از آنها در یادگیری چیست؟ آموزش زبان های خارجی در نهادهای آموزش مدرسه ای، بی مشکل نیست و نتایج به دست آمده، همواره رضایتبخش نبوده اند. از این رو پژوهشگران و دست اندرکاران آموزش، پیوسته تغییراتی در آن پدید می آورند و از اصلاحاتی به اصلاحات دیگر می رسند. شاید به همین دلیل هم باشد که طراحی مجموعه ای خردورزانه در این حوزه، تا امروز محقق نشده است. از تعریف اهداف گرفته تا ارزشیابی، باید امکاناتی چشمگیر در زمینه تفکر عملیاتی و کاربردی در اختیار مدرسان زبان های خارجی قرار داد تا بتوان در این مهم، آنها را یاری کرد.

دانلود کتاب فارسي آموزش زبان‌های خارجی

کتاب فارسي آسانسوری به سوی آینده

خرید کتاب فارسي آسانسوری به سوی آینده

دانلود کتاب فارسي آسانسوری به سوی آینده

برت که در سال 1991 زندگی میکند، از ژرمی مزله و گروهش وحشت دارد. او روزی در یک انبار منطقه صنعتی محل زندگی‌اش پناه میگیرد. زمانی که تعقیب کنندگانش میخواهند او را به دام بیندازند، در آسانسور خیلی به موقع باز میشود: داخل آن، نوجوانی است سراپا مشکی‌پوش، که خیلی دوست داشتنی نیست، اما به نظر میرسد برت را به خوبی میشناسد! صفحه کنترل دستگاه شامل صدها دکمه است: 1980، 1981، 1982… تا 2080. پس این نوجوان با موهای پریشان کیست؟

دانلود کتاب فارسي آسانسوری به سوی آینده

کتاب فارسي تقویت هوش هیجانی در 99 روز – مقدمه‌ای بر تقویت هوش هیجانی

خرید کتاب فارسي تقویت هوش هیجانی در 99 روز - مقدمه‌ای بر تقویت هوش هیجانی

دانلود کتاب فارسي تقویت هوش هیجانی در 99 روز – مقدمه‌ای بر تقویت هوش هیجانی

تقویت هوش هیجانی در 99 روز – مقدمه‌ای بر تقویت هوش هیجانی کتاب تقویت هوش هیجانی در 99 روز (جلد اول) به نگارش میترا فتحی (اولین مربی رسمی و بین المللی هوش هیجانی و اجتماعی در ایران) است. این کتاب شامل 33 فصل همراه با تمرین های زیادی است که با انجام این تمارین، فرد به سطح مطلوبی از خودآگاهی می رسد و برای برداشتن قدم های بعدی که در جلد های بعدی این کتاب ارائه خواهد شد، آماده می شود.

دانلود کتاب فارسي تقویت هوش هیجانی در 99 روز – مقدمه‌ای بر تقویت هوش هیجانی

معماری و هنر اسلامی بهشت یافت شده

دانلود معماری و هنر اسلامی بهشت یافت شده

دانلود معماری و هنر اسلامی بهشت یافت شده

آموزش آب رنگ 20 قسمت کامل محمود سمندریان

دانلود آموزش آب رنگ 20 قسمت کامل محمود سمندریان

دانلود آموزش آب رنگ 20 قسمت کامل محمود سمندریان

زندگی و اثار بزرگان نقاش جهان 2

دانلود زندگی و اثار بزرگان نقاش جهان 2

دانلود زندگی و اثار بزرگان نقاش جهان 2

زندگی و اثار بزرگان نقاش جهان 1

دانلود زندگی و اثار بزرگان نقاش جهان 1

دانلود زندگی و اثار بزرگان نقاش جهان 1