کتاب فرانسه Vocabulaire progressif du français – Niveau Intermédiaire واژه نامۀ

دانلود کتاب فرانسه Vocabulaire progressif du français – Niveau Intermédiaire واژه نامۀ

Vocabulaire progressif du français – Niveau Intermédiaire واژه نامۀ مجموعه لغات سطح A2 – B1 شامل کلیه واژگان و اصطلاحات کتاب اصلی استفاده از روش تیک زدن جهت تسلط بر یادگیری جمله مثال برای تمامی واژگان به همراه ترجمه امکان استفاده از فرانسه به فارسی و بلعکس تلفظ تمامی واژگان با الفبای فنوتیک شامل 25 درس با موضوعات مختلف

دانلود کتاب فرانسه Vocabulaire progressif du français – Niveau Intermédiaire واژه نامۀ

دیدگاهتان را بنویسید